Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

 • 2018 - Devam Ediyor Mikroalgal Biyodizel Üretiminde Bor Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

  TÜBİTAK Projesi

  ÇAKMAK T.

 • 2016 - Devam Ediyor Ülkemiz iç sularından izole edilen diazotrofik siyanobakterilerden biyodizel ve Polihidroksibütirat üretimi ve maksimizasyonu", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen

  Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

  ÇAKMAK T.

 • 2017 - 2018Kükürt açlığından kaynaklanan oksidatif stress Chlamydomonas reinhardtii mikroalginde biyodizel hammaddesi üretimini tetikliyor

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ÇAKMAK T. (Yürütücü) , ELİBOL ÇAKMAK Z.

 • 2015 - 2016Induction of oxidative stress to enhance triacylglycerol production of Chlorella sp. using oxide nanoparticles

  TÜBİTAK Projesi

  ÇAKMAK T.

 • 2015 - 2016Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Araştırma Laboratuvarı Alt Yapısının Kurulumu

 • 2013 - 2016FARKLI STRES ORTAMLARINDA MİKROALGLERİN SENTEZLEDİĞİ KAROTENOİDLERİN OLUŞUM MEKANİZMASININ İNCELENMESİ VE ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

  Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

  ÇAKMAK T.

 • 2012 - 2016Sıcak su kaynaklarından izole edilen mikroalglerin kültüre alınması, kriyoprezervasyonu ve biyoteknolojik üstünlüklerinin değerlendirilmesi

  Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

  ÇAKMAK T. (Yürütücü)

 • 2014 - 2015Dissection of antioxidant response in Arabidopsis thaliana roots in response to different inorganic nitrogen sources

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ÇAKMAK T. (Yürütücü)

 • 2014 - 2015ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF DIPEPTIDYL PEPTIDASE-IV INHIBITORY PEPTIDES OF Chlamydomonas reinhardtii

  TÜBİTAK Projesi

  ÇAKMAK T.

 • 2012 - 2015İnorganik azot kaynağındaki değişime cevapta bitki köklerinde hücresel redoks değişimi ve azot asimilasyon yolları arasındaki ilişki üzerine bir araştırma

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ÇAKMAK T. (Yürütücü) , KOYTAK Z. N. , SAĞIR F.

 • 2012 - 2015Ülkemizdeki bazı sıcak su kaynaklarından izole edilen mikroalglerden biyozidel hammaddesi üretimi

 • 2012 - 2015Türkiye’deki volkanik krater göllerinin algolojik yapısının belirlenmesi, mikroalg kütüphanesi oluşturulması ve kültüre alınan mikroalglerin endüstriyel potansiyellerinin değerlendirilmesi

 • 2010 - 2013Genetik Mühendisliği Kullanarak Biyodizel Üretimine Yönelik Verimi Arttırılmış Yeni Nesil Mikroalg Geliştirilmesi

  Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

  ÇAKMAK T.