Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bir Dizeden-I Asla Yazamayacaksın O Şiiri

Şiir Versus, ss.2, 2020 (Hakemsiz Dergi)

Hafıza, Tesadüf, Yıldız Tozu ve Cevat

ÜSKÜDAR, cilt.1, ss.47-49, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Modern İnsan, Kırık Akıl ve Hüsnüzan

Karabatak, ss.70-71, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Einfühlung Teorisi Açısından Ziya Osman Saba’nın Şiirlerinin İncelenmesi

FSM İLMİ ARAŞTIRMALAR İNSAN VE TOPLUM BİLİMLER DERGİSİ, cilt.3, no.3, ss.61-80, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

EDEBİYAT ESERLERİNİ ANLAMAK ve YORUMLAMAK İÇİN FARKLI BİR YÖNTEM: EİNFÜHLUNG TEORİSİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, cilt.48, ss.23-46, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Osmanlı Padişahlarının Safahat'taki Serencamları

Edebiyat Bilinci, ss.66-72, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Edebiyatında Edebiyat Kanonu: Kanon, Kanona Girmek ve Kanona Müdahale

FSM İLMİ ARAŞTIRMALAR İNSAN VE TOPLUM BİLİMLER DERGİSİ, cilt.1, no.1, ss.40-78, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

MEHMET ÂKİF ERSOY’UN SAFAHAT’TA MEDENİYET KAVRAMINA BAKIŞI VE BATI MEDENİYETİNE YÖNELTTİĞİ ELEŞTİRİLER

The Journal Of Academic Social Science Studies, cilt.6, ss.47-61, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Resim Sanatı, Ressamların Eserleri ve Kendi Hayatından İnşa Ettiği Estetik

Uluslararası Sosyal Araştırmalar, cilt.5, ss.22-36, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lâle Müldür’ün ‘Divanü Lûgat-it-Türk’ Şiir Kitabının Gelenekle Kurduğu İrtibat

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, cilt.1, ss.1-12, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gözün Vicdanı: Tanpınar ve Resim

Türk Edebiyatı, ss.34-36, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Balthazar, Elma Dersem Çıkma

Yasak Meyve, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Müstear İsimleri Bulma Kılavuzu

VARLIK, cilt.1, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Tanpınar’ın Süreli Yayınlarda Kalmış Çevirileri

TOPLUMBİLİM, ss.233-240, 2006 (Hakemsiz Dergi)

"Dünyevî Zevkler Bahçesinde İki Usta: Tanpınar ve Bosch

Toplumbilim, ss.193-198, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Bilinmeyen Yazıları

TOPLUMBİLİM, ss.241-243, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Evin Sahibi Hikâyesinde- Korkunun Mekânı Olarak- Ev

EŞİK CİNİ, ss.18-25, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Hal ve Gidişi Sıfır Olanlar

Yasak Meyve, ss.48-49, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Bilinmeyen Duraklar

Yasak Meyve, ss.6-25, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Şiire Kafa Tutan Adam Ece Ayhan, Çağlarken

HECE, ss.60-64, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Tanpınar’ın Bilinmeyen İki Yazısı

HECE, ss.32-39, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EDEBİYAT TARİHÇİSİ VE DENEME YAZARI OLARAK AHMET HAMDİ TANPINAR

ZAMANI AŞAN SES: AHMET HAMDİ TANPINAR https://www.youtube.com/watch?v=T9buH5LOrNU, İstanbul, Türkiye, 05 Haziran 2020

Solgun Ateş'ten Tutunamayanlar'a: Bir Roman Kurmak

Yazılışının 50. Yılında Tutunamayanlar, İstanbul, Türkiye, 20 Nisan 2020

Bırakılan Boşluğun İzinde: Huzur Romanında İstanbul

Pendik Belediyesi Edebiyat Festivali: Romanlarda İstanbul, İstanbul, Türkiye, 19 Ekim - 24 Kasım 2019

Modern Türk Şiirinde Bir Hafıza Mekanı Olarak Galata Köprüsü

1. Uluslararası Rumeli Sempozyumu, Kırklareli, Türkiye, 12 Mayıs 2018

Modern Türk Şiirinde Aliya İzzetbegoviç

Dünden Bugüne Bosna Hersek ve Aliya İzzetbegoviç Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 10 Mayıs 2018

Küçük Bir Eve Dünyaları Sığdırmak: Bir Kültür, Edebiyat ve Siyaset Mekânı Olarak Kemal Tahir'in Evleri

Kemal Tahir: Bir Aydın Üç Dönem Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 03 Şubat 2018

Muhayyalden Müşahhasa Köse imam: Bosnalı Ali Şevki Hoca Kimdir?

2. Uluslararası Mehmet Âkif Ersoy Sempozyumu, Tiran, Arnavutluk, 04 Aralık 2017

How Can Visual Art Works Be Used In Technology Based Education of New Turkish Poetry?

International Educational Technology Conference, Boston, Amerika Birleşik Devletleri, 16 Ağustos 2017

Sebilürreşad ve Safahat'a Yansıyan Yönleriyle Mehmet Akif Ersoy'un Ata Vatanına Dair Görüşleri

Ata Yurdunda Mehmet Akif Ersoy Uluslararası Sempozyumu, Tiran, Arnavutluk, 11 Mart 2016

RIZAEDDİN FAHREDDİN'İN 'HACE-İ EVVEL' AHMET MİDHAT EFENDİ İLE İLGİLENMESİNİN SEBEPLERİ

ULUSLARARASI KAZANLI YENİLİKÇİ ALİMLER SEMPOZYUMU, Kazan, Rusya, 18 Nisan 2014

REFLECTIONS OF ALIJA IZETBEGOVIC IN MODERN TURKISH POETRY

The 3rd International Balkan Annual Conference (IBAC), “Bosnia and Herzegovina: in Common History and Multicultural Atmosphere of the Balkans, Bosna-Hersek, 01 Aralık 2013

Kız Kulesi Efsanelerinin Cumhuriyet Sonrası Türk Şiirindeki İzler (Türkçe ve Korece)

TÜRKİYE-KORE EDEBİYAT SEMPOZYUMU, Türkiye, 01 Eylül 2013, ss.125-0

BÜYÜK DOĞU KAPAKLARINDA GENÇLİK

ÖZÜ YÜZDEN OKUMAK BÜYÜK DOĞU KAPAKLARININ DİLİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 01 Haziran 2013

İsmail Bey Gaspıralı'nın Ortak Edebî Dil Anlayışı

İsmail Bey Gaspıralı Uluslarası Sempozyumu, Ukrayna, 01 Mayıs 2013, ss.163-174

Savaş ve Propaganda: Çanakkale Edebî Heyeti

3. Uluslararası Gelibolu Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 01 Nisan 2013, ss.375-385

Kanon, Edebiyat Kanonu ile Edebiyat Tarihi Arasındaki İlişkiler

Türk Dilinin ve Edebiyatının Sorunları ve Çözümleri Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 01 Aralık 2012

Mustafa Kutlu’nun Hikâyelerinde Ezan Sesinin İşlevleri

Aynanın Sırrı: Mustafa Kutlu Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 01 Haziran 2012, ss.332-343

Yeni Türk Şiirinde Kız Kulesi

7. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ TÜRK VE DÜNYA KÜLTÜRÜNDE İSTANBUL, Ankara, Türkiye, 01 Ocak 2012, ss.47-59

Şair mi, Baba mı? Çocuklarının Gözünden Mehmet Âkif Ersoy

I. Uluslararası Mehmet Âkif Ersoy Sempozyumu, Burdur, Türkiye, 01 Mart 2009, cilt.2, ss.913-920

Kitap & Kitap Bölümleri

Âkif'in Şehirleri (10 Kitap)

Pendik Belediyesi, İstanbul, 2019

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı: Yıldızlar ebediyete nasıl çakılır?

41 Dize 41 Yorum, M. Fatih Andı- Hasan Akay, Editör, Hat, İstanbul, 2018

Ummana Dökülen ırmaklar: M. Âkif Ersoy'un Dost Çevresi (Toplam 42 kitap)

Pendik Belediyesi Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2017

Kalp Kalesi, Sümbül Kokusu ve Nur Durağı: Vatanı Tekrar Vatan Yapan Hikâyeler

Emperyalizme Direniş Bilinci: Çanakkale, Andı, M.F., Editör, Hat Yayınları, İstanbul, 2015

Büyük Doğu Kapaklarında Sisyphos Sarmalındaki Genç/lik

Büyük Doğu Kapaklarında Portreler, Toplum ve Gençlik, Turgay ANAR, Editör, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, ss.135-203, 2014

EMİNÖNÜ SEMTİNİN KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT MEKÂNLARI

İSTANBUL'UN KİTABI: FATİH 2, Güldal, F., Editör, Fatih Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, ss.233-255, 2012

MEHMET ÂKİF ERSOY HAKKINDA YAZILMIŞ KİTAPLARIN BİBLİYOGRAFYASI

BİR İSİKLAL AŞIĞI MEHMET ÂKİF, ANAR T., Editör, Dby Yayınları, İstanbul, ss.219-239, 2011

HATIRALAR IŞIĞINDA

İstanbul İl Milli Eğitim Yayınları, İstanbul, 2010

İÇLİ DIŞLI

Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2010

İSTANBULLU

Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2009

TÜRK EDEBİYATI 12. SINIF DERS KİTABI

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul, 2008

İBRESİZ BİR PUSULA

Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2007

ÇANAKKALE SAVAŞI HİKAYELERİ

Selis Kitaplar, İstanbul, 2007

ORTAÖĞRETİM TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFI DERS KİTABI

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul, 2007

TÜRK ŞİİİRİNDE DEĞİŞEN SU TEMASINA GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK KÜLTÜRÜNDE SU, AKIŞ İ,ASLAN F., Editör, Manavgat Belediyesi Yayınları, İstanbul, ss.115-132, 2007

MÜCEVHERLERİN SIRRI

Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2002

Diğer Yayınlar