Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Başıbozuk Kurmaca Sözlüğü/Palto'dan Çıkanlar-7 Kızıl Veba

cins, vol.0, pp.1, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

Başıbozuk Kurmaca Sözlüğü/Palto'dan Çıkanlar-5 Fahrenheit 451

Cins, vol.82, pp.1, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

"Şarkıyı Kes": Duru Bir Gök ve modern Ormanda Baltayla

Şiraze, no.10, pp.50-52, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

Başıbozuk Kurmaca Sözlüğü/Palto'dan Çıkanlar-1

Cins, no.78, pp.16-17, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

Nâzım Hikmet Şiirinde Ekfrasis

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.53, pp.137-161, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Bir Dizeden-4 “A’lar V’ler U’larla olmak Paul Klee’de uyanmak”

Şiir Versus, no.5, pp.1, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Bir Dizeden-3 Düşün Altında Binlerce Kefensiz Yatanı

Şiir Versus, no.4, pp.1, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Bilinmeyen Bir El Yazması Seyahatnâme: Kâtip Fâik’in “Almanya Seyahatnâmesi"

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, no.22, pp.99-118, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Bir Dizeden-2 "Bu Kırık Akılla Ne Cürettir Yaptığın"

Şiir Versus, no.3, pp.68-69, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Bir Dizeden-I Asla Yazamayacaksın O Şiiri

Şiir Versus, no.2, pp.2, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Ekfrasis, Metin Eloğlu, Yangın Yeri ve Yıldız Çevirileri

Şiir Versus, no.1, pp.1, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Hafıza, Tesadüf, Yıldız Tozu ve Cevat

ÜSKÜDAR, vol.1, pp.47-49, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

İktidarın Retinası ve Modern Zamanlarda İnsan

Karabatak, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Modern İnsan, Kırık Akıl ve Hüsnüzan

Karabatak, no.32, pp.70-71, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

(G)örüntülerin Kaderi ve Resmin Aslını Görmek: Sevmek Zamanı

üsküdar, no.2, pp.105-110, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Einfühlung Teorisi Açısından Ziya Osman Saba’nın Şiirlerinin İncelenmesi

FSM İLMİ ARAŞTIRMALAR İNSAN VE TOPLUM BİLİMLER DERGİSİ, vol.3, no.3, pp.61-80, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

EDEBİYAT ESERLERİNİ ANLAMAK ve YORUMLAMAK İÇİN FARKLI BİR YÖNTEM: EİNFÜHLUNG TEORİSİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, vol.48, no.48, pp.23-46, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı Padişahlarının Safahat'taki Serencamları

Edebiyat Bilinci, pp.66-72, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Edebiyatında Edebiyat Kanonu: Kanon, Kanona Girmek ve Kanona Müdahale

FSM İLMİ ARAŞTIRMALAR İNSAN VE TOPLUM BİLİMLER DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.40-78, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

MEHMET ÂKİF ERSOY’UN SAFAHAT’TA MEDENİYET KAVRAMINA BAKIŞI VE BATI MEDENİYETİNE YÖNELTTİĞİ ELEŞTİRİLER

The Journal Of Academic Social Science Studies, vol.6, no.2, pp.47-61, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Resim Sanatı, Ressamların Eserleri ve Kendi Hayatından İnşa Ettiği Estetik

Uluslararası Sosyal Araştırmalar, vol.5, no.22, pp.22-36, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Lâle Müldür’ün ‘Divanü Lûgat-it-Türk’ Şiir Kitabının Gelenekle Kurduğu İrtibat

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, vol.1, no.32, pp.1-12, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Gözün Vicdanı: Tanpınar ve Resim

Türk Edebiyatı, no.423, pp.34-36, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)

Balthazar, Elma Dersem Çıkma

Yasak Meyve, no.33, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Müstear İsimleri Bulma Kılavuzu

VARLIK, vol.1, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Bilinmeyen Yazıları

TOPLUMBİLİM, no.20, pp.241-243, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)

Tanpınar’ın Süreli Yayınlarda Kalmış Çevirileri

TOPLUMBİLİM, no.20, pp.233-240, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)

"Dünyevî Zevkler Bahçesinde İki Usta: Tanpınar ve Bosch

Toplumbilim, no.20, pp.193-198, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)

Hal ve Gidişi Sıfır Olanlar

Yasak Meyve, no.20, pp.48-49, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)

Evin Sahibi Hikâyesinde- Korkunun Mekânı Olarak- Ev

EŞİK CİNİ, no.3, pp.18-25, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)

Bilinmeyen Duraklar

Yasak Meyve, no.18, pp.6-25, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)

Şiire Kafa Tutan Adam Ece Ayhan, Çağlarken

HECE, no.89, pp.60-64, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)

Tanpınar’ın Bilinmeyen İki Yazısı

HECE, no.88, pp.32-39, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mehmed Akif Ersoy'un Edebî Şahsiyeti

Müşterek ve Milli Şairlerimiz Mehmed Akif Ersoy ve Abdulhamid Süleyman Çolpan Sempozyumu, Ürgenç, Uzbekistan, 07 June 2022, pp.37-41

Kanon Çıkmazı: "Kadim", "Eskimeyen", "Kült" ve "Klasik" Eserler Edebiyat Kanonunun Neyi Olur?

Bir Müessese Olarak Edebiyat: Kanon, İstanbul, Turkey, 27 - 28 November 2021

Huzur Atlası: Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Zihinsel Retinası https://www.youtube.com/watch?v=kvO6GL-iFFE

Hep Aynı Hayalin Peşinde Bir Yolculuk: Vefatının 59. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar, İstanbul, Turkey, 27 January 2021

EDEBİYAT TARİHÇİSİ VE DENEME YAZARI OLARAK AHMET HAMDİ TANPINAR

ZAMANI AŞAN SES: AHMET HAMDİ TANPINAR https://www.youtube.com/watch?v=T9buH5LOrNU, İstanbul, Turkey, 05 June 2020

Solgun Ateş'ten Tutunamayanlar'a: Bir Roman Kurmak

Yazılışının 50. Yılında Tutunamayanlar, İstanbul, Turkey, 20 April 2020

Bırakılan Boşluğun İzinde: Huzur Romanında İstanbul

Pendik Belediyesi Edebiyat Festivali: Romanlarda İstanbul, İstanbul, Turkey, 19 October - 24 November 2019

Modern Türk Şiirinde Bir Hafıza Mekanı Olarak Galata Köprüsü

1. Uluslararası Rumeli Sempozyumu, Kırklareli, Turkey, 12 May 2018

Modern Türk Şiirinde Aliya İzzetbegoviç

Dünden Bugüne Bosna Hersek ve Aliya İzzetbegoviç Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 May 2018

Küçük Bir Eve Dünyaları Sığdırmak: Bir Kültür, Edebiyat ve Siyaset Mekânı Olarak Kemal Tahir'in Evleri

Kemal Tahir: Bir Aydın Üç Dönem Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 03 February 2018

Muhayyalden Müşahhasa Köse imam: Bosnalı Ali Şevki Hoca Kimdir?

2. Uluslararası Mehmet Âkif Ersoy Sempozyumu, Tiran, Albania, 04 December 2017

How Can Visual Art Works Be Used In Technology Based Education of New Turkish Poetry?

International Educational Technology Conference, Boston, United States Of America, 16 August 2017

Sebilürreşad ve Safahat'a Yansıyan Yönleriyle Mehmet Akif Ersoy'un Ata Vatanına Dair Görüşleri

Ata Yurdunda Mehmet Akif Ersoy Uluslararası Sempozyumu, Tiran, Albania, 11 March 2016

RIZAEDDİN FAHREDDİN'İN 'HACE-İ EVVEL' AHMET MİDHAT EFENDİ İLE İLGİLENMESİNİN SEBEPLERİ

ULUSLARARASI KAZANLI YENİLİKÇİ ALİMLER SEMPOZYUMU, Kazan, Russia, 18 April 2014

REFLECTIONS OF ALIJA IZETBEGOVIC IN MODERN TURKISH POETRY

The 3rd International Balkan Annual Conference (IBAC), “Bosnia and Herzegovina: in Common History and Multicultural Atmosphere of the Balkans, Bosnia And Herzegovina, 01 December 2013

Kız Kulesi Efsanelerinin Cumhuriyet Sonrası Türk Şiirindeki İzler (Türkçe ve Korece)

TÜRKİYE-KORE EDEBİYAT SEMPOZYUMU, Turkey, 01 September 2013, pp.125-0

BÜYÜK DOĞU KAPAKLARINDA GENÇLİK

ÖZÜ YÜZDEN OKUMAK BÜYÜK DOĞU KAPAKLARININ DİLİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 01 June 2013

İsmail Bey Gaspıralı'nın Ortak Edebî Dil Anlayışı

İsmail Bey Gaspıralı Uluslarası Sempozyumu, Ukraine, 01 May 2013, pp.163-174

Savaş ve Propaganda: Çanakkale Edebî Heyeti

3. Uluslararası Gelibolu Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 01 April 2013, pp.375-385

Kanon, Edebiyat Kanonu ile Edebiyat Tarihi Arasındaki İlişkiler

Türk Dilinin ve Edebiyatının Sorunları ve Çözümleri Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 01 December 2012

Mustafa Kutlu’nun Hikâyelerinde Ezan Sesinin İşlevleri

Aynanın Sırrı: Mustafa Kutlu Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 01 June 2012, pp.332-343

Yeni Türk Şiirinde Kız Kulesi

7. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ TÜRK VE DÜNYA KÜLTÜRÜNDE İSTANBUL, Ankara, Turkey, 01 January 2012, pp.47-59

Şair mi, Baba mı? Çocuklarının Gözünden Mehmet Âkif Ersoy

I. Uluslararası Mehmet Âkif Ersoy Sempozyumu, Burdur, Turkey, 01 March 2009, vol.2, pp.913-920

Books & Book Chapters

Hafıza ve Miras: Fatih'in Edebiyat Durakları

Fatih Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, 2022

Huzur Romanında Bırakılmış Boşluklar ve Kurmacının Farklı Gölgeleri: Şeyh Galip, Beyhan ve Hatice Sultanlar

in: Mevlevilik, Mevlana ve Şeyh Galip Üzerine İncelemeler, Mücahit Kaçar,Ömer Arslan,Yasemin Karakuş, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.21-31, 2022

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Zihinsel Retinası

in: Bir Ses Ormanı: Ahmet Hamdi Tanpınar Kitabı, Turgay Anar, Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.305-320, 2022

Evren İçinde Evren İçinde Evren: A’mâk-ı Hayâl’de “Mise en Abyme” (İç Anlatı) Tekniği

in: Aşk Sır Arayış: A’mâk-ı Hayâl Kitabı, Turgay Anar, Editor, Ketebe, İstanbul, pp.49-60, 2022

Mehmet Akif Ersoy'un Edebi Şahsiyeti

in: MÜŞTEREK VE MİLLÎ ŞAİRLERİMİZ MEHMED ÂKIF ERSOY VE ABDULHAMiD SÜLEYMAN ÇOLPAN SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI, Turgay Anar, Editor, Tayf, İstanbul, pp.37-42, 2022

EDEBİYAT MAHFİLLERİNİN OKUMA KÜLTÜRÜNE ETKİSİ: SARAFİM KIRAATHANESİ ÖRNEĞİ

in: Türk Edebiyatında KITAP KÜTÜPHANE ve OKUMA KÜLTÜRÜ, Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek, Editor, HECE , Ankara, pp.261-273, 2021

"Bir Fikr-i Garib Her Seng-i Mezar": Said Halim Paşanın Çocuklarına Dair Yeni Bilgi ve Belgeler

in: Said Halim Paşa Kitabı: Osmanlı Sadrazamı ve Düşünür, Asım Öz, Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.145-153, 2021

"Solgun Ateş"in Gölgesi "Tutunamayanların" Işığı

in: HAYAT OYUN KAYBOLUŞ:TUTUNAMAYANLAR KİTABI, Kitap editörü: Mesut Koçak- Dizi editörü: Turgay Anar/Aykut Ertuğrul, Editor, KETEBE, İstanbul, pp.37-53, 2021

İmza ve Vecize: Bosnalı Ali Şevki Hocaya Dair Yeni Bilgiler

in: Âkif Salnâmesi-2, Tahsin Yıldırım, Editor, Mahya-M.A.Ersoy Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.173-178, 2020

EDEBİYAT MAHFİLLERİ ve ÖMER SEYFETTİN

in: Ömer Seyfettin İçin, Prof. Dr. Nâzım H. POLAT- Dr. Filiz FERHATOĞLU, Editor, Türk Ocağı Yayınları, İstanbul, pp.326-332, 2020

Beyazıt ve Cağaloğlu'nun Kültür, Sanat ve Edebiyat Mekânları

in: İstanbul'un Kültürel Yüzü: Cağaloğlu, Sultanahmet, Beyazıt, Cevat Özkaya, Editor, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, pp.13-33, 2020

Görsel Sanat Eserleri Şiirlerde Nasıl Dile Gelir?: Servet-i Fünûn Şiirinde “Ekfrasis”

in: SERVET-İ FÜNÛN DERGİSİ VE SERVET-İ FÜNÛN TOPLULUĞU EDEBİYATI, Doç. Dr. Ali Kurt, Editor, Gölcük Belediyesi Yayınları, İstanbul, pp.201-211, 2020

Âkif'in Şehirleri (10 Kitap)

Pendik Belediyesi, İstanbul, 2019

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı: Yıldızlar ebediyete nasıl çakılır?

in: 41 Dize 41 Yorum, M. Fatih Andı- Hasan Akay, Editor, Hat, İstanbul, 2018

Ummana Dökülen ırmaklar: M. Âkif Ersoy'un Dost Çevresi (Toplam 42 kitap)

Pendik Belediyesi Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2017

Edebiyat Mahkemesinde Mehmet Akif

Akademik Kitaplar, İstanbul, 2017

Kalp Kalesi, Sümbül Kokusu ve Nur Durağı: Vatanı Tekrar Vatan Yapan Hikâyeler

in: Emperyalizme Direniş Bilinci: Çanakkale, Andı, M.F., Editor, Hat Yayınları, İstanbul, 2015

Büyük Doğu Kapaklarında Sisyphos Sarmalındaki Genç/lik

in: Büyük Doğu Kapaklarında Portreler, Toplum ve Gençlik, Turgay ANAR, Editor, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, pp.135-203, 2014

EMİNÖNÜ SEMTİNİN KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT MEKÂNLARI

in: İSTANBUL'UN KİTABI: FATİH 2, Güldal, F., Editor, Fatih Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.233-255, 2012

MEHMET ÂKİF ERSOY HAKKINDA YAZILMIŞ KİTAPLARIN BİBLİYOGRAFYASI

in: BİR İSİKLAL AŞIĞI MEHMET ÂKİF, ANAR T., Editor, Dby Yayınları, İstanbul, pp.219-239, 2011 Sustainable Development

HATIRALAR IŞIĞINDA

İstanbul İl Milli Eğitim Yayınları, İstanbul, 2010

İÇLİ DIŞLI

Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2010

İSTANBULLU

Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2009

TÜRK EDEBİYATI 12. SINIF DERS KİTABI

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul, 2008

İBRESİZ BİR PUSULA

Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2007

ÇANAKKALE SAVAŞI HİKAYELERİ

Selis Kitaplar, İstanbul, 2007

ORTAÖĞRETİM TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFI DERS KİTABI

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul, 2007

TÜRK ŞİİİRİNDE DEĞİŞEN SU TEMASINA GENEL BİR BAKIŞ

in: TÜRK KÜLTÜRÜNDE SU, AKIŞ İ,ASLAN F., Editor, Manavgat Belediyesi Yayınları, İstanbul, pp.115-132, 2007

MÜCEVHERLERİN SIRRI

Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2002

Episodes in the Encyclopedia

Orhan Şaik Gökyay

Tüba Basın Yayın, pp.., 2022

Reşat Nuri Güntekin

Tüba Basın Yayın, pp.., 2022

Gerçeküstücülük

TÜBITAK Yayınları, pp.., 2022

Other Publications