Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2022 - Continues Professor

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Arts And Humanities, Turkish Language And Literature

Managerial Experience

 • 2017 - 2020 Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Temsilcisi

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Arts And Humanities, Turkish Language and Literature

 • 2016 - 2019 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 • 2016 - 2017 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Faculty of Arts and Humanities

 • 2015 - 2017 Vice Dean

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Faculty of Arts and Humanities

 • 2015 - 2016 Deputy Head of Department

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fak., Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 2012 - 2014 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fak., Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 2012 - 2013 Head of Department

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fak., Türk Dili Ve Edebiyatı

Courses

 • Doctorate 1980 Sonrası Şiir Manifestoları

 • Postgraduate Edebiyat Kanonları

 • Undergraduate Edebiyat ve Görsel Sanatlar

 • Undergraduate Çağdaş Türk Şiiri

 • Postgraduate Edebiyat ve Toplumsal Değişme

 • Doctorate Yeni Türk Edebiyatında Oryantalizm ve Oksidentalizm

 • Doctorate 1980 Sonrası Türk Şiiri İncelemeleri

 • Undergraduate Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları

 • Undergraduate Tanzimat Edebiyatı

 • Postgraduate Edebiyat ve Mekan

 • Doctorate Yeni Türk Edebiyatında Metinlerarasılık

 • Postgraduate Yeni Türk Edebiyatında Poetika

 • Undergraduate Metin Çözümleme Yöntemleri

 • Doctorate Yeni Türk Edebiyatında Öncü Şahsiyetler

 • Undergraduate Servet-i Fünun Edebiyatı

 • Postgraduate Metin Çözümleme Yöntemleri

 • Undergraduate Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı: Nesir

 • Postgraduate Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri

 • Doctorate Yeni Türk Edebiyatında Öncü Eserler

 • Postgraduate Edebiyat Sosyolojisi

 • Undergraduate Metin Yazarlığı

 • Undergraduate YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ

Advising Theses