Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2017 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Temsilcisi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 • 2016 - 2019 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 • 2016 - 2017 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

 • 2015 - 2017 Dekan Yardımcısı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

 • 2015 - 2016 Bölüm Başkan Yardımcısı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fak., Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 2012 - 2014 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fak., Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 2012 - 2013 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fak., Türk Dili Ve Edebiyatı

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Edebiyat ve Toplumsal Değişme

 • Doktora 1980 Sonrası Türk Şiiri İncelemeleri

 • Lisans Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları

 • Lisans Tanzimat Edebiyatı

 • Yüksek Lisans Edebiyat ve Mekan

 • Doktora Yeni Türk Edebiyatında Oryantalizm ve Oksidentalizm

 • Doktora Yeni Türk Edebiyatında Metinlerarasılık

 • Yüksek Lisans Yeni Türk Edebiyatında Poetika

 • Lisans Metin Çözümleme Yöntemleri

 • Doktora Yeni Türk Edebiyatında Öncü Şahsiyetler

 • Lisans Servet-i Fünun Edebiyatı

 • Yüksek Lisans Metin Çözümleme Yöntemleri

 • Lisans Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı: Nesir

 • Yüksek Lisans Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri

 • Doktora Yeni Türk Edebiyatında Öncü Eserler

 • Yüksek Lisans Edebiyat Sosyolojisi

 • Lisans Metin Yazarlığı

 • Lisans YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ