Doç.Dr.

TURGAY ANAR


EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Eğitim Bilgileri

2014 - 2015

2014 - 2015

Post Doktora

University Of Wisconsin-Madison, Languages And Cultures Asia, Central Eurasian Studies, Amerika Birleşik Devletleri

2006 - 2011

2006 - 2011

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst., Türk Dili Ve Edebiyatı- Yeni Türk Edebiyatı Anabilim, Türkiye

2001 - 2004

2001 - 2004

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enst., Türk Dili Ve Edebiyatı- Yeni Türk Edebiyatı Anabilim, Türkiye

1997 - 2001

1997 - 2001

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fak., Türk Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Doktora

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA EDEBİYAT MAHFİLLERİ

İstanbul Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyatı- Yeni Türk Edebiyatı Anabilim

2004

2004

Yüksek Lisans

AHMET HAMDİ TANPINAR'IN HİKAYE VE ROMANLARINDA EV

Marmara Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyatı- Yeni Türk Edebiyatı Anabilim

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Dil ve Edebiyat, Türk Dili ve Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı

Yönetimsel Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Diğer İdari Görev

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

2016 - 2019

2016 - 2019

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

2016 - 2017

2016 - 2017

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

2015 - 2017

2015 - 2017

Dekan Yardımcısı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

2015 - 2016

2015 - 2016

Bölüm Başkan Yardımcısı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fak., Türk Dili Ve Edebiyatı

2012 - 2014

2012 - 2014

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fak., Türk Dili Ve Edebiyatı

2012 - 2013

2012 - 2013

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fak., Türk Dili Ve Edebiyatı

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

1980 Sonrası Türk Şiiri İncelemeleri

Lisans

Lisans

Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları

Lisans

Lisans

Tanzimat Edebiyatı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Edebiyat ve Mekan

Doktora

Doktora

Yeni Türk Edebiyatında Oryantalizm ve Oksidentalizm

Doktora

Doktora

Yeni Türk Edebiyatında Metinlerarasılık

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yeni Türk Edebiyatında Poetika

Lisans

Lisans

Metin Çözümleme Yöntemleri

Doktora

Doktora

Yeni Türk Edebiyatında Öncü Şahsiyetler

Lisans

Lisans

Servet-i Fünun Edebiyatı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Metin Çözümleme Yöntemleri

Lisans

Lisans

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı: Nesir

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri

Doktora

Doktora

Yeni Türk Edebiyatında Öncü Eserler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Edebiyat Sosyolojisi

Lisans

Lisans

Metin Yazarlığı

Lisans

Lisans

YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ

Yönetilen Tezler

2019

2019

Yüksek Lisans

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ROMANINDA KAMUSAL ALAN (1923-1950)

Anar T. (Danışman)

A.Güler(Öğrenci)

2018

2018

Yüksek Lisans

Oksidentalist Yansımalar Açısından Fatih-Harbiye, Sinekli Bakkal ve Ülker Fırtınası Romanları

ANAR T.

Y.Eryılmaz(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Hafıza, Tesadüf, Yıldız Tozu ve Cevat

ANAR T.

ÜSKÜDAR, cilt.1, ss.47-49, 2018

2017

2017

Modern İnsan, Kırık Akıl ve Hüsnüzan

ANAR T.

Karabatak, ss.70-71, 2017

2014

2014

Einfühlung Teorisi Açısından Ziya Osman Saba’nın Şiirlerinin İncelenmesi

ANAR T.

FSM İLMİ ARAŞTIRMALAR İNSAN VE TOPLUM BİLİMLER DERGİSİ, cilt.3, no.3, ss.61-80, 2014

2013

2013

EDEBİYAT ESERLERİNİ ANLAMAK ve YORUMLAMAK İÇİN FARKLI BİR YÖNTEM: EİNFÜHLUNG TEORİSİ

ANAR T.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, cilt.48, ss.23-46, 2013 Özet
Link

2013

2013

Osmanlı Padişahlarının Safahat'taki Serencamları

ANAR T.

Edebiyat Bilinci, ss.66-72, 2013

2013

2013

Türk Edebiyatında Edebiyat Kanonu: Kanon, Kanona Girmek ve Kanona Müdahale

ANAR T.

FSM İLMİ ARAŞTIRMALAR İNSAN VE TOPLUM BİLİMLER DERGİSİ, cilt.1, no.1, ss.40-78, 2013
Link

2012

2012

Lâle Müldür’ün ‘Divanü Lûgat-it-Türk’ Şiir Kitabının Gelenekle Kurduğu İrtibat

ANAR T.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, cilt.1, ss.1-12, 2012 Özet
Link

2008

2008

Balthazar, Elma Dersem Çıkma

ANAR T.

Yasak Meyve, 2008

2007

2007

Müstear İsimleri Bulma Kılavuzu

ANAR T.

VARLIK, cilt.1, 2007

2006

2006

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Bilinmeyen Yazıları

ANAR T.

TOPLUMBİLİM, ss.241-243, 2006

2006

2006

Hal ve Gidişi Sıfır Olanlar

ANAR T.

Yasak Meyve, ss.48-49, 2006

2006

2006

Bilinmeyen Duraklar

ANAR T.

Yasak Meyve, ss.6-25, 2006

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Modern Türk Şiirinde Bir Hafıza Mekanı Olarak Galata Köprüsü

ANAR T.

1. Uluslararası Rumeli Sempozyumu, Kırklareli, Türkiye, 12 Mayıs 2018

2018

2018

Modern Türk Şiirinde Aliya İzzetbegoviç

ANAR T.

Dünden Bugüne Bosna Hersek ve Aliya İzzetbegoviç Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 10 Mayıs 2018

2018

2018

Küçük Bir Eve Dünyaları Sığdırmak: Bir Kültür, Edebiyat ve Siyaset Mekânı Olarak Kemal Tahir'in Evleri

ANAR T.

Kemal Tahir: Bir Aydın Üç Dönem Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 03 Şubat 2018

2017

2017

Muhayyalden Müşahhasa Köse imam: Bosnalı Ali Şevki Hoca Kimdir?

ANAR T.

2. Uluslararası Mehmet Âkif Ersoy Sempozyumu, Tiran, Arnavutluk, 04 Aralık 2017

2017

2017

How Can Visual Art Works Be Used In Technology Based Education of New Turkish Poetry?

ANAR T.

International Educational Technology Conference, Boston, Amerika Birleşik Devletleri, 16 Ağustos 2017

2016

2016

THE MANUSCRIPT OF “A TRIP TO GERMANY” BY KÂTİP FÂİK, THE SCRIBE OF ABDUL HAMID II.

ANAR T.

Fourth Congress of Turkology, Warsow, Polonya, 21 Eylül 2016

2016

2016

Sebilürreşad ve Safahat'a Yansıyan Yönleriyle Mehmet Akif Ersoy'un Ata Vatanına Dair Görüşleri

ANAR T.

Ata Yurdunda Mehmet Akif Ersoy Uluslararası Sempozyumu, Tiran, Arnavutluk, 11 Mart 2016

2014

2014

RIZAEDDİN FAHREDDİN'İN 'HACE-İ EVVEL' AHMET MİDHAT EFENDİ İLE İLGİLENMESİNİN SEBEPLERİ

ANAR T.

ULUSLARARASI KAZANLI YENİLİKÇİ ALİMLER SEMPOZYUMU, Kazan, Rusya, 18 Nisan 2014

2013

2013

REFLECTIONS OF ALIJA IZETBEGOVIC IN MODERN TURKISH POETRY

ANAR T.

The 3rd International Balkan Annual Conference (IBAC), “Bosnia and Herzegovina: in Common History and Multicultural Atmosphere of the Balkans, Bosna-Hersek, 01 Aralık 2013

2013

2013

Kız Kulesi Efsanelerinin Cumhuriyet Sonrası Türk Şiirindeki İzler (Türkçe ve Korece)

ANAR T.

TÜRKİYE-KORE EDEBİYAT SEMPOZYUMU, Türkiye, 01 Eylül 2013, ss.125-0

2013

2013

BÜYÜK DOĞU KAPAKLARINDA GENÇLİK

ANAR T.

ÖZÜ YÜZDEN OKUMAK BÜYÜK DOĞU KAPAKLARININ DİLİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 01 Haziran 2013

2013

2013

İsmail Bey Gaspıralı'nın Ortak Edebî Dil Anlayışı

ANAR T.

İsmail Bey Gaspıralı Uluslarası Sempozyumu, Ukrayna, 01 Mayıs 2013, ss.163-174

2013

2013

Savaş ve Propaganda: Çanakkale Edebî Heyeti

ANAR T.

3. Uluslararası Gelibolu Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 01 Nisan 2013, ss.375-385

2012

2012

Kanon, Edebiyat Kanonu ile Edebiyat Tarihi Arasındaki İlişkiler

ANAR T.

Türk Dilinin ve Edebiyatının Sorunları ve Çözümleri Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 01 Aralık 2012

2012

2012

Mustafa Kutlu’nun Hikâyelerinde Ezan Sesinin İşlevleri

ANAR T.

Aynanın Sırrı: Mustafa Kutlu Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 01 Haziran 2012, ss.332-343

2012

2012

Yeni Türk Şiirinde Kız Kulesi

ANAR T.

7. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ TÜRK VE DÜNYA KÜLTÜRÜNDE İSTANBUL, Ankara, Türkiye, 01 Ocak 2012, ss.47-59

2009

2009

Şair mi, Baba mı? Çocuklarının Gözünden Mehmet Âkif Ersoy

ANAR T.

I. Uluslararası Mehmet Âkif Ersoy Sempozyumu, Burdur, Türkiye, 01 Mart 2009, cilt.2, ss.913-920

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Âkif Salnâmesi 1

Anar T.

Mehmet Âkif'in Yakın Dostu Bosnalı Ali Şevki Hoca'nın Hayat Hikayesine Mütevazı Bir Katkı: Nam-ı Diğer Köse İmam Ne Zaman Vefat Etti?, İbrahim Öztürkçü, Editör, Vadi Yayınları, İstanbul, ss.81-85, 2019

2018

2018

41 Dize 41 Yorum

ANAR T.

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı: Yıldızlar ebediyete nasıl çakılır?, M. Fatih Andı- Hasan Akay, Editör, Hat, İstanbul, 2018

2017

2017

Ummana Dökülen ırmaklar: M. Âkif Ersoy'un Dost Çevresi (Toplam 42 kitap)

ANAR T.

Pendik Belediyesi Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2017

2017

2017

Edebiyat Mahkemesinde Mehmet Akif

ANAR T.

Akademik Kitaplar, İstanbul, 2017

2015

2015

Sonsuzluğun Yüzleri: İkinci Yeni Şiirinde Görsel Sanatlar

ANAR T.

Akıl Fikir Yayınları, İstanbul, 2015
Link

2015

2015

Emperyalizme Direniş Bilinci: Çanakkale

ANAR T.

Kalp Kalesi, Sümbül Kokusu ve Nur Durağı: Vatanı Tekrar Vatan Yapan Hikâyeler, Andı, M.F., Editör, Hat Yayınları, İstanbul, 2015

2014

2014

Büyük Doğu Kapaklarında Portreler, Toplum ve Gençlik (EDİTÖR)

ANAR T. , CİHAN A. , SAY Ö.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, 2014

2014

2014

Büyük Doğu Kapaklarında Portreler, Toplum ve Gençlik

ANAR T. , CİHAN A. , SAY Ö.

Büyük Doğu Kapaklarında Sisyphos Sarmalındaki Genç/lik, Turgay ANAR, Editör, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, ss.135-203, 2014

2012

2012

İSTANBUL'UN KİTABI: FATİH 2

ANAR T.

EMİNÖNÜ SEMTİNİN KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT MEKÂNLARI, Güldal, F., Editör, Fatih Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, ss.233-255, 2012

2011

2011

BİR İSİKLAL AŞIĞI MEHMET ÂKİF

ANAR T.

MEHMET ÂKİF ERSOY HAKKINDA YAZILMIŞ KİTAPLARIN BİBLİYOGRAFYASI, ANAR T., Editör, Dby Yayınları, İstanbul, ss.219-239, 2011 Özet
Link

2010

2010

HATIRALAR IŞIĞINDA

ANAR T.

İstanbul İl Milli Eğitim Yayınları, İstanbul, 2010
Link

2010

2010

İÇLİ DIŞLI

ANAR T.

Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2010 Özet
Link

2009

2009

İSTANBULLU

ANAR T.

Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2009
Link

2008

2008

TÜRK EDEBİYATI 12. SINIF DERS KİTABI

ANAR T. , Kurt A.

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul, 2008

2007

2007

İBRESİZ BİR PUSULA

ANAR T.

Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2007
Link

2007

2007

ÇANAKKALE SAVAŞI HİKAYELERİ

ANAR T.

Selis Kitaplar, İstanbul, 2007
Link

2007

2007

ORTAÖĞRETİM TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFI DERS KİTABI

ANAR T.

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul, 2007
Link

2007

2007

TÜRK KÜLTÜRÜNDE SU

ANAR T.

TÜRK ŞİİİRİNDE DEĞİŞEN SU TEMASINA GENEL BİR BAKIŞ, AKIŞ İ,ASLAN F., Editör, Manavgat Belediyesi Yayınları, İstanbul, ss.115-132, 2007
Link

2002

2002

MÜCEVHERLERİN SIRRI

ANAR T.

Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2002
Link

Desteklenen Projeler

2017 - 2020

2017 - 2020

Ummana Dökülen Irmaklar: Mehmet Akif Ersoy'un Dost Çevresi: Kitap, Sergi,Panel

Belediye

Anar T. (Yürütücü)

2013 - 2014

2013 - 2014

BÜYÜK DOĞU KAPAKLARINDA TOPLUM, PORTRELER VE GENÇLİK

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ANAR T. (Yürütücü) , CİHAN A. , SAY Ö.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

FSM İLMİ ARAŞTIRMALAR

Danışma Kurul Üyesi

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Yayın Kurul Üyesi

2017 - 2017

2017 - 2017

Dil ve Edebiyat Araştırmaları

Editör

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Temmuz 2018

Temmuz 2018

Edebiyat Mahfilleri: Uzun Hikaye Programı, TVNET

İstanbul

Nisan 2018

Nisan 2018

Bosna Hersek ve Aliya izzetbegoviç Sempozyumu

İstanbul

Nisan 2018

Nisan 2018

1. Rumeli Sempozyumu

Kırklareli

Aralık 2017

Aralık 2017

Mehmet Âkifi An(la) mak- Eyüp Belediyesi

İstanbul

Aralık 2017

Aralık 2017

İba Seminerleri: Edebiyat Eleştirisi ve Teorsi (5 hafta)

İstanbul

Aralık 2017

Aralık 2017

Muhayyelden Müşahhasa Köse İmam: Bosnalı Ali Şevki Hoca Kimdir?

Tiranë

Ekim 2017

Ekim 2017

Kitaplara Dair Muhabbet- Pendik Belediyesi Kitap Fuarı

İstanbul

Mayıs 2017

Mayıs 2017

İstanbul'un Kültür, Sanat ve Edebiyat Mekânlarında Mehmet Âkif Ersoy- İBB Kültür A.Ş.

İstanbul

Mart 2017

Mart 2017

Kocav Akademi

İstanbul

Mart 2017

Mart 2017

Kocav Akademi 2

İstanbul

Mart 2017

Mart 2017

Bir Karakter Abidesi Mehmet Akif Ersoy

Sakarya

Eylül 2016

Eylül 2016

Fourth Congress of Turkology

Warszawa

Mayıs 2016

Mayıs 2016

İBA Dil- Edebiyat İhtisas Atölyesi (20 Hafta)

İstanbul

Nisan 2016

Nisan 2016

Edebiyat Mahfillerinin Dil ve Edebiyata Etkileri

İstanbul

Nisan 2016

Nisan 2016

Uluslarası Öğrenci Akademisi Dil ve Edebiyat Atölyesi (İBA)

İstanbul

Nisan 2016

Nisan 2016

Mehmet Akif Ersoy Kocav Öğrenci Sempozyumu

İstanbul

Nisan 2016

Nisan 2016

Değerler Eğitimi Açısından Mehmet Akif Ersoy

İstanbul

Nisan 2016

Nisan 2016

Kuram, Yazarlık, Edebiyat

Mart 2016

Mart 2016

Edebiyat ve Yazarlık Atölyeleri

İstanbul

Mart 2016

Mart 2016

Ata Yurdunda Mehmet Akif Ersoy Uluslararası Sempozyumu

Tiranë

Aralık 2015

Aralık 2015

Vefatının 79. Yılında Yeni Bilgi ve Belgelerle Mehmed Âkif

İstanbul

Kasım 2015

Kasım 2015

Edebiyat Bilimi: Teori ve Yöntem Dersleri (İstanbul Bilimler Akademisi)

İstanbul

Haziran 2014

Haziran 2014

Sait Faik Abasıyanık, TRT AVAZ KÜLTÜR HARMANI PROGRAMI

İstanbul

Nisan 2014

Nisan 2014

KAZANLI YENİLİKÇİ ALİMLER SEMPOZYUMU

KAZAN- ESKİŞEHİR

Mart 2014

Mart 2014

Çanakkale Harbi ve Mehmet ÂKİF ERSOY pANELİ

İSTANBUL

Şubat 2014

Şubat 2014

Âkif Okuyoruz

Bağcılar, İstanbul

Aralık 2013

Aralık 2013

MEHMET AKİF'İ ANLAMAK

KIRKLARELİ

Aralık 2013

Aralık 2013

İstanbul'un Edebiyat Mekânlarında Mehmet Âkif Ersoy

İstanbul

Ekim 2013

Ekim 2013

The 3rd International Balkan Annual Conference:“Bosnia and Herzegovina: in Common History and Multicultural Atmosphere of the Balkans

Saraybosna

Eylül 2013

Eylül 2013

İstanbul'un Edebiyat Mahfilleri TRT1 Yeni Zamanlar Programı

İstanbul

Eylül 2013

Eylül 2013

Türkiye-Kore Edebiyatı Sempozyumu

İstanbul

Mayıs 2013

Mayıs 2013

ÖZÜ YÜZDEN OKUMAK BÜYÜK DOĞU KAPAKLARININ DİLİ SEMPOZYUMU

İSTANBUL

Ocak 2013

Ocak 2013

Mekânımız Edebiyat Olsun-İstanbul Araştırmaları Enstitüsü

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü

Ocak 2013

Ocak 2013

Örnek İnsan Olarak Mehmed Âkif Ersoy

Balıkesir

Aralık 2012

Aralık 2012

Vefatının 76. Yıldönümünde Mehmed Akif Ersoy- TRT TÜRK DEVRİALEM PROGRAMI

İstanbul

Aralık 2012

Aralık 2012

Edebiyat Mahfilleri, TRT1 Aklıselim Programı

İstanbul

Aralık 2012

Aralık 2012

Uluslararası islamla Yenilenme ve Birlik-I İsmail Bey Gaspıralı Kongresi

Simperefol

Ekim 2012

Ekim 2012

Yeni Türk Edebiyatında Edebiyat Mahfilleri

İstanbul

Ekim 2012

Ekim 2012

Yeni Türk Edebiyatında Edebiyat Mahfilleri- Bilim Sanat Vakfı

İstanbul

Ekim 2012

Ekim 2012

KALEM VE KELAMI İLE ABDURRAHİM KARAKOÇ PANELİ

ÇORUM

Ekim 2012

Ekim 2012

Şehir ve Kültür Bağlamında Haliç'te İstanbul Konuşmaları: İstanbul'da Edebiyat Mahfilleri

İstanbul

Eylül 2012

Eylül 2012

Ayın Kitabı: Mekândan Taşan Edebiyat, TVnet Kitap Cafe Programı

İstanbul

Ağustos 2012

Ağustos 2012

Mekândan Taşan Edebiyat

İstanbul

Mayıs 2012

Mayıs 2012

AYNANIN SIRRI: MUSTAFA KUTLU SEMPOZYUMU

İSTANBUL

Nisan 2012

Nisan 2012

Uluslararası 3. Gelibolu Sempozyumu

İSTANBUL

Mart 2012

Mart 2012

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

İstanbul

Şubat 2012

Şubat 2012

ERDEM BAYAZIT SEMPOZYUMU

ANTALYA

Kasım 2011

Kasım 2011

TÜRK DİLİNİN VE EDEBİYATININ SORUNLARI

İSTANBUL

Ocak 2011

Ocak 2011

Mehmet Akif Ersoy'u Anma Gecesi

İstanbul

Aralık 2010

Aralık 2010

Mehmet Akif Ersoy'u An(la)mak Paneli

İstanbul

Ocak 2008

Ocak 2008

Bursa'da Zamanın Huzurunda: Ahmet Hamdi Tanpınar Paneli

Bursa

Aralık 2005

Aralık 2005

20. Ölüm Yıl dönümünde Metin Eloğlu

İstanbul

Bilimsel Hakemlikler

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Fsm İlmi Araştırmalar

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2018

Nisan 2018

Fsm İlmi Araştırmalar

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2018

Mart 2018

Dil ve Edebiyat Araştırmaları

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2017

Haziran 2017

FSM İLMİ ARAŞTIRMALAR

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2017

Nisan 2017

Dil ve Edebiyat Araştırmaları

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2017

Mart 2017

FSM İlmi Araştırmalar Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2015

Aralık 2015

FSM iLMİ ARAŞTIRMALAR İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2015

Eylül 2015

RumeliDe

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2014

Nisan 2014

TÜBA TEÇEP (Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri) PROGRAMI

Diğer Dergiler

Ocak 2014

Ocak 2014

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2014

Ocak 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2013

Ağustos 2013

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ödüller

Nisan 2013

Nisan 2013

2012 yılı Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödüllerinde "Mekândan Taşan Edebiyat" Eseriyle Yılın Araştırma Ödülü

Türkiye Yazarlar Birliği

Nisan 2013

Nisan 2013

ESKADER 2012 Kültür, Sanat Ödüllerinde "Mekândan Taşan Edebiyat" Eseriyle Yılın Araştırma Ödülü

ESKADERDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018 - 2018

2018 - 2018

Edebiyat Mahfilleri: Uzun Hikaye Programı TVNET

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2017 - 2017

2017 - 2017

Safahat Rehberliğinde Akif sohbetleri

Moderatör

İstanbul-Türkiye

2016 - 2016

2016 - 2016

Mehmet Akif Ersoy: 16. Öğrenci Sempozyumu (KOCAV)

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2014 - 2014

2014 - 2014

KAZANLI YENİLİKÇİ ALİMLER SEMPOZYUMU

Davetli Konuşmacı

-Rusya

2014 - 2014

2014 - 2014

ŞEMSETTİN SAMİ

Davetli Konuşmacı

-Arnavutluk

2014 - 2014

2014 - 2014

Çanakkale Harbi ve Mehmet Âkif Ersoy

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2014 - 2014

2014 - 2014

Âkif Okuyoruz

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2013 - 2013

2013 - 2013

MEHMET AKİF'İ ANLAMAK

Davetli Konuşmacı

Kırklareli-Türkiye

2013 - 2013

2013 - 2013

İstanbul medeniyet Üniversitesi Çarşamba Konferansları

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2013 - 2013

2013 - 2013

“Bosnia and Herzegovina: in Common History and Multicultural Atmosphere of the Balkans

Davetli Konuşmacı

-Türkiye

2013 - 2013

2013 - 2013

Türkiye-Kore Edebiyat Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2013 - 2013

2013 - 2013

İstanbul'un Edebiyat Mahfilleri TRT1 Yeni Zamanlar Programı

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2013 - 2013

2013 - 2013

ÖZÜ YÜZDEN OKUMAK BÜYÜK DOĞU KAPAKLARININ DİLİ SEMPOZYUMU

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2013 - 2013

2013 - 2013

Mekanımız Edebiyat Olsun

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2012 - 2012

2012 - 2012

Vefatının 76. Yıldönümünde Mehmed Akif Ersoy- TRT TÜRK DEVRİALEM PROGRAMI, İstanbul, Aralık 2012

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2012 - 2012

2012 - 2012

Edebiyat Mahfilleri, TRT1 Aklıselim Programı, İstanbul, Aralık 2012

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2012 - 2012

2012 - 2012

Uluslararası İslamla Yenilenme ve Birlik-I İsmail Bey Gaspıralı Kongresi

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2012 - 2012

2012 - 2012

Şehir ve Kültür Bağlamında Haliç'te İstanbul Konuşmaları

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2012 - 2012

2012 - 2012

KALEM VE KELAMI İLE ABDURRAHİM KARAKOÇ PANELİ

Panelist

Çorum-Türkiye

2012 - 2012

2012 - 2012

Ayın Kitabı: Mekândan Taşan Edebiyat, TVnet Kitap Cafe Programı, İstanbul, Eylül 2012

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2012 - 2012

2012 - 2012

AYNANIN SIRRI

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2012 - 2012

2012 - 2012

3. Uluslararası Gelibolu Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2012 - 2012

2012 - 2012

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Paneli

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2012 - 2012

2012 - 2012

ERDEM BAYAZIT SEMPOZYUMU

Davetli Konuşmacı

Antalya-Türkiye

2011 - 2011

2011 - 2011

Türk Dilinin ve Edebiyatının Sorunları ve Çözümleri Uluslararası Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2010 - 2010

2010 - 2010

Mehmet Âkif Ersoy'u An(la)mak

Panelist

İstanbul-Türkiye

2008 - 2008

2008 - 2008

Bursa'da Zamanın Huzurunda

Davetli Konuşmacı

Bursa-Türkiye

2005 - 2005

2005 - 2005

20. Ölüm Yıldönümünde Metin Eloğlu

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

Burslar

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

YURT DIŞI DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURSU

Üniversite

Jüri Üyelikleri

Temmuz-2018

Temmuz 2018

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadro Atama - Kırklareli Üniversitesi

Nisan-2018

Nisan 2018

Tez Savunma (Doktora)

DOKTORA TEZ SAVUNMA - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Mart-2018

Mart 2018

Tez Savunma (Doktora)

DOKTORA TEZ SAVUNMA - İSTANBUL ÜNİV

Mart-2018

Mart 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Y. LİSANS TEZ SAVUNMA - KIRKLARELİ ÜNİV.

Ekim-2017

Ekim 2017

Akademik Kadroya Atama

Yrd. Doç. Atama - Kırklareli Üniversitesi

Eylül-2017

Eylül 2017

Akademik Kadroya Atama

Yrd. Doç. Atama - İbn Haldun Üniversitesi

Temmuz-2017

Temmuz 2017

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma - FSM Vakıf Üniv

Temmuz-2017

Temmuz 2017

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma - FSM Vakıf Üniv

Mayıs-2017

Mayıs 2017

Tez Savunma (Doktora)

Doktroa Yeterlilik - İstanbul Üniversitesi

Şubat-2017

Şubat 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Y.lisans tez savunma - İstanbul Üniversitesi

Şubat-2017

Şubat 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Y. lisans tez - FSM Vakıf Üniv

Mayıs-2016

Mayıs 2016

Yarışma

Tuzla Belediyesi Değerler Eğitimi Akademisi Şiir ve Hikaye Yarışması - Tuzla Belediyesi Değerler Eğitimi Akademisi Şiir ve Hikaye Yarışması

Mart-2014

Mart 2014

Yarışma

Ümraniye Belediyesi 10. Hikaye Yarışması - Ümraniye belediyesi

Ağustos-2013

Ağustos 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi

Mayıs-2013

Mayıs 2013

Ödül

ÜMRANİYE BELEDİYESİ 9. HİKAYE YARIŞMASI - ÜMRANİYE BELEDİYESİ 9. HİKAYE YARIŞMASI

Mart-2012

Mart 2012

Ödül

Ümraniye Belediyesi 8. Hikâye Yarışması - Ümraniye Belediyesi 8. Hikâye Yarışması

Görsel Etkinlikler

2018 - 2018

2018 - 2018

TV Programı

ANAR T.

2014 - 2014

2014 - 2014

TV Programı

ANAR T.

2014 - 2014

2014 - 2014

Belgesel Film

ANAR T.

2013 - 2013

2013 - 2013

TV Programı

ANAR T.

2012 - 2012

2012 - 2012

Radyo Programı

ANAR T.

2012 - 2012

2012 - 2012

TV Programı

ANAR T.

2011 - 2012

2011 - 2012

Radyo Programı

ANAR T.

2012 - 2012

2012 - 2012

TV Programı

ANAR T.

2012 - 2012

2012 - 2012

TV Programı

ANAR T.

2008 - 2008

2008 - 2008

TV Programı

ANAR T.

2007 - 2007

2007 - 2007

Radyo Programı

ANAR T.