Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anatomical analysis of azygos vein system in human cadavers

ROMANIAN JOURNAL OF MORPHOLOGY AND EMBRYOLOGY, cilt.53, ss.1051-1056, 2012 Özet

Bilateral Arcus Axillaris Case

TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.26, ss.90-94, 2009 Özet

Left gastric artery originating directly from the aorta

SURGICAL AND RADIOLOGIC ANATOMY, cilt.20, ss.303-305, 1998 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A case of the subclavius posticus muscle

Trakia Journal of Sciences, cilt.3, ss.77-78, 2005

A case of originated high superficial ulnar artery

Trakia Journal of Sciences, cilt.2, ss.70-73, 2004

A case of fibular artery variation

Trakia Journal of Sciences, cilt.1, ss.53-55, 2003

Bir Olguda İki Taraflı Yüzeyel Brakiyal Arter

TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.19, ss.106-109, 2002

A.Mesenterica Superior’dan Orijin Alan A.Hepatica Communis

TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.18, ss.311-313, 2001

Sol Aksesuar Hepatik Arter

Morfoloji Dergisi, cilt.5, ss.47-48, 1997

Bir Ductus Thoracicus Varyasyonu

TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.13, ss.64-66, 1996

Yetişkin Türk Erkeklerinde Göz İle İlgili Antropometrik Ölçümler

TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.13, ss.7-8, 1996

Yetişkin Türk İnsanında Üst Ekstremiteye Ait Çevre Ölçümleri

Sağlık Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.7, ss.145-149, 1996

A. Vertebralis Sinistra Varyasyonu

Sağlık Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.7, ss.157-159, 1996

Bilateral Ektopik Böbrek

TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.12, ss.339-342, 1995

1445 Erişkin Türk İnsanında Bazı Vücut İndeksleri

TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.12, ss.57-59, 1995

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İki Farklı Molar

18. Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 Eylül 2017

Bronchus Segmentalis Basalis Anteromedialis?

18. Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 Eylül 2017

Anatomi Atlası’ndaki Tarihi İmza

XVI. Ulusal Anatomi Kongresi, Malatya, Türkiye, 11 Eylül 2014, ss.92

Nasoaural Canon in Young Turkish Female

XIII. Ulusal Anatomi Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 28 Ekim 2010, ss.85

Mallampati skorlaması ve temporomandibuler eklem

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 43. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim 2009, ss.65

Carotid tubercle as a surgical landmark in anterior cervical approaches: a cadaveric study

4th Asian-Pasific International Congress of Anatomists, Aydın, Türkiye, 07 Eylül 2005, ss.186

The axillary nerve trace on the deltoid muscle

8th EACA Congress, Palermo, İtalya, 30 Haziran 2005

Paranazal sinüs tomografisinden hesaplanan maksiller sinus hacminin doğruluğu

28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 Mayıs 2005, ss.126

Anatomik bölgelerine göre dış kulak kıkırdak yapılarının kalınlıkları

28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 Mayıs 2005, ss.145

The anatomical dimensions of anterior medial collateral ligament and its role in elbow stability

6th International Symposium of Clinical Anatomy, Varna, Bulgaristan, 08 Ekim 2004, ss.68

Anatomical measurements of ulnar lateral collateral and annular ligaments

6th International Symposium of Clinical Anatomy, Varna, Bulgaristan, 08 Ekim 2004, ss.68

Brakial Arter’den Erken Ayrılan Ulnar Arter Olgusu

VII. Ulusal Anatomi Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 01 Eylül 2003, ss.200

Bilateral Arcus Axillaris Olgusu

VII. Ulusal Anatomi Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 01 Eylül 2003, ss.199

Türk Populasyonunda Üst Yüz Yüksekliği ve Endeksi

VI. Ulusal Anatomi Kongresi, Edirne, Türkiye, 03 Eylül 2001, ss.276

A.Mesenterica Superior’dan Orijin Alan A.Hepatica Communis Olgusu

VI. Ulusal Anatomi Kongresi, Edirne, Türkiye, 03 Eylül 2001, ss.251

Türklerde Ayak Parmak Formülleri

II. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 Ekim 2000, ss.50

M. extensor indicis et medii communis and m. extensor brevis digiti medii manus - a case study

The 4th National Congress of the Romanian Society of Anatomists; The 1st Congress of the Anatomy Department of the Medical Union of Balkans and Black Sea Region Countries, Oradea, Romanya, 02 Haziran 2000, ss.61

A case of bilateral popliteal artery variation

The 4th National Congress of the Romanian Society of Anatomists; The 1st Congress of the Anatomy Department of the Medical Union of Balkans and Black Sea Region Countries, Oradea, Romanya, 02 Haziran 2000, ss.122

Bilateral A.Brachialis Superficialis Olgusu

V. Ulusal Anatomi Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 Ekim 1999

A.Poplitea’nın Anormal Dallanması Olgusu

V. Ulusal Anatomi Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 Ekim 1999

Yetişkin Türk Kadavralarının Azigos Sistemi

IV. Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 01 Eylül 1997, ss.50

Sol Aksesuar Hepatik Arter Olgusu

III. Ulusal Anatomi Kongresi, İzmir, Türkiye, 06 Eylül 1995, ss.102

Nadir Görülen A. Vertebralis Sinistra Varyasyonu

III. Ulusal Anatomi Kongresi, İzmir, Türkiye, 06 Eylül 1995, ss.97

Kitap & Kitap Bölümleri

Netter Diş Hekimleri için Baş ve Boyun Anatomisi

Baş ve Boyunun Otonomikleri, Yıldırım M, Balcıoğlu HA, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.544-566, 2019

Prometheus Anatomi Atlası Cilt 2 İç Organlar

Abdomen (Karın) ve Pelvis, Yıldırım M, Marur T, Editör, Palme Yayıncılık, Ankara, ss.196-397, 2015

Klinik Nöroanatomi

Omurilik (Medulla Spinalis) ve Çıkan-İnen Yollar, Yıldırım M, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.132-185, 2011

Anatomi Atlası

Boynun Yerbetimi, Çelik HH, Denk CC, Editör, Palme Yayıncılık, Ankara, ss.576-583, 2010

Prometheus Anatomi Atlası Cilt 2 Baş-Boyun ve İç Organlar

Abdomen ve Pelvis; Kan Damarları, Lenfatik Sistem, Yıldırım M, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.262-305, 2009

Tıp Fakültesi Öğrencileri için Klinik Nöroanatomi

Beyin ve Omuriliğin İnen Yolları ve İskelet Kası Aktivitesi, Yıldırım M, Editör, Nobel Ve Yüce, İstanbul, ss.358-381, 2000