Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Anatomical analysis of azygos vein system in human cadavers

ROMANIAN JOURNAL OF MORPHOLOGY AND EMBRYOLOGY, vol.53, no.4, pp.1051-1056, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Effect of formaldehyde inhalation on rat livers: A light and electron microscopic study

TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH, vol.26, no.2, pp.113-119, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Bilateral Arcus Axillaris Case

TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, vol.26, no.1, pp.90-94, 2009 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Anatomical dimensions of lateral ulnar collateral and annular ligaments

TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, vol.24, no.2, pp.137-140, 2007 (Peer-Reviewed Journal) identifier

The synovial plicae in the knee joint

SAUDI MEDICAL JOURNAL, vol.27, no.12, pp.1839-1842, 2006 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

The extensor indicis et medii communis

CLINICAL ANATOMY, vol.19, no.2, pp.112-114, 2006 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Vortex veins: Anatomic investigations on human eyes

CLINICAL ANATOMY, vol.18, no.4, pp.269-273, 2005 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Muscular bridge between the inferior oblique and inferior rectus muscles

AMERICAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, vol.137, no.1, pp.121-124, 2004 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Musculus extensor digiti medii proprius and musculus extensor digitorum brevis manus - A case report of a rare variation

ANATOMIA HISTOLOGIA EMBRYOLOGIA-JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE SERIES C, vol.31, no.2, pp.126-127, 2002 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Left gastric artery originating directly from the aorta

SURGICAL AND RADIOLOGIC ANATOMY, vol.20, no.4, pp.303-305, 1998 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Azygos vein system abnormality: Case report

Gulhane Medical Journal, vol.48, no.3, pp.180-182, 2006 (Peer-Reviewed Journal) identifier

A case of the subclavius posticus muscle

Trakia Journal of Sciences, vol.3, no.1, pp.77-78, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

A case of originated high superficial ulnar artery

Trakia Journal of Sciences, vol.2, no.3, pp.70-73, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

A case of fibular artery variation

Trakia Journal of Sciences, vol.1, no.3, pp.53-55, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Bir Olguda İki Taraflı Yüzeyel Brakiyal Arter

TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, vol.19, no.2, pp.106-109, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

A.Mesenterica Superior’dan Orijin Alan A.Hepatica Communis

TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, vol.18, no.4, pp.311-313, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Futbolcuların Ayak Antropometrik Ölçüleri

Morfoloji Dergisi, vol.9, no.2, pp.34-36, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Anatomi Dersinde Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Bir Anket Çalışmasıyla Değerlendirilmesi

TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, vol.18, no.3, pp.167-172, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Yüksek Orijinli Arteria Radialis Olgusu

Morfoloji Dergisi, vol.9, no.1, pp.30-32, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Sol Aksesuar Hepatik Arter

Morfoloji Dergisi, vol.5, pp.47-48, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

A.Axillaris’ten Çıkan A.Ulnaris Varyasyonu

Morfoloji Dergisi, vol.5, pp.62-63, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

Yetişkin Türk Erkeklerinde Göz İle İlgili Antropometrik Ölçümler

TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, vol.13, pp.7-8, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Bir Ductus Thoracicus Varyasyonu

TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, vol.13, pp.64-66, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

A. Vertebralis Sinistra Varyasyonu

Sağlık Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.7, no.16, pp.157-159, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Yetişkin Türk İnsanında Üst Ekstremiteye Ait Çevre Ölçümleri

Sağlık Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.7, no.16, pp.145-149, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Yetişkin 1038 Türk İnsanında Bazı Ayak Ölçüleri ve Ayak Parmak Formülü

TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, vol.12, pp.61-63, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

1445 Erişkin Türk İnsanında Bazı Vücut İndeksleri

TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, vol.12, pp.57-59, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

Bilateral Ektopik Böbrek

TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, vol.12, pp.339-342, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Erkeklerinde Bazı Antropometrik Ölçümler

Morfoloji Dergisi, vol.3, no.2, pp.1-3, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

Arcus Aorta’den Çıkan A.Thyroidea Ima Olgusu

Morfoloji Dergisi, vol.3, no.1, pp.43-44, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İki Farklı Molar

18. Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 September 2017

Bronchus Segmentalis Basalis Anteromedialis?

18. Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 September 2017

Anatomi Atlası’ndaki Tarihi İmza

XVI. Ulusal Anatomi Kongresi, Malatya, Turkey, 11 September 2014, pp.92

Nasoaural Canon in Young Turkish Female

XIII. Ulusal Anatomi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 28 October 2010, pp.85

Mallampati skorlaması ve temporomandibuler eklem

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 43. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October 2009, pp.65

Carotid tubercle as a surgical landmark in anterior cervical approaches: a cadaveric study

4th Asian-Pasific International Congress of Anatomists, Aydın, Turkey, 07 September 2005, pp.186

Paranazal sinüs tomografisinden hesaplanan maksiller sinus hacminin doğruluğu

28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 21 May 2005, pp.126

Anatomik bölgelerine göre dış kulak kıkırdak yapılarının kalınlıkları

28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 21 May 2005, pp.145

Anatomical measurements of ulnar lateral collateral and annular ligaments

6th International Symposium of Clinical Anatomy, Varna, Bulgaria, 08 October 2004, pp.68

Brakial Arter’den Erken Ayrılan Ulnar Arter Olgusu

VII. Ulusal Anatomi Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 01 September 2003, pp.200

Bilateral Arcus Axillaris Olgusu

VII. Ulusal Anatomi Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 01 September 2003, pp.199

Türk Populasyonunda Üst Yüz Yüksekliği ve Endeksi

VI. Ulusal Anatomi Kongresi, Edirne, Turkey, 03 September 2001, pp.276

A.Mesenterica Superior’dan Orijin Alan A.Hepatica Communis Olgusu

VI. Ulusal Anatomi Kongresi, Edirne, Turkey, 03 September 2001, pp.251

Türklerde Ayak Parmak Formülleri

II. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 October 2000, pp.50

M. extensor indicis et medii communis and m. extensor brevis digiti medii manus - a case study

The 4th National Congress of the Romanian Society of Anatomists; The 1st Congress of the Anatomy Department of the Medical Union of Balkans and Black Sea Region Countries, Oradea, Romania, 02 June 2000, pp.61

A case of bilateral popliteal artery variation

The 4th National Congress of the Romanian Society of Anatomists; The 1st Congress of the Anatomy Department of the Medical Union of Balkans and Black Sea Region Countries, Oradea, Romania, 02 June 2000, pp.122

Bilateral A.Brachialis Superficialis Olgusu

V. Ulusal Anatomi Kongresi, Antalya, Turkey, 25 October 1999

A.Poplitea’nın Anormal Dallanması Olgusu

V. Ulusal Anatomi Kongresi, Antalya, Turkey, 25 October 1999

Yetişkin Türk Kadavralarının Azigos Sistemi

IV. Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, Turkey, 01 September 1997, pp.50

Sol Aksesuar Hepatik Arter Olgusu

III. Ulusal Anatomi Kongresi, İzmir, Turkey, 06 September 1995, pp.102

Nadir Görülen A. Vertebralis Sinistra Varyasyonu

III. Ulusal Anatomi Kongresi, İzmir, Turkey, 06 September 1995, pp.97

Books & Book Chapters

Nervi Craniales (Kraniyal Sinirler)

in: Sistematik Nöroanatomi klinik olgularla destekli, Mustafa Büyükmumcu,İsmihan İlknur Uysal,Nadire Ünver Doğan, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, Konya, pp.285-301, 2021

Toraks Anatomisi

in: Torasik Cerrahi, Tahir Şevval Eren,Hıdır Esme,Abidin Şehitoğulları,Atalay Şahin,Fatih Meteroğlu, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.2-16, 2019

Baş ve Boyunun Otonomikleri

in: Netter Diş Hekimleri için Baş ve Boyun Anatomisi, Yıldırım M, Balcıoğlu HA, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.544-566, 2019

Abdomen (Karın) ve Pelvis

in: Prometheus Anatomi Atlası Cilt 2 İç Organlar, Yıldırım M, Marur T, Editor, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, pp.196-397, 2015

Baş ve Boyun; Boynun Yerbetimi

in: Anatomi Atlası, Denk CC,Çelik HH, Editor, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, pp.604-611, 2015

Omurilik (Medulla Spinalis) ve Çıkan-İnen Yollar

in: Klinik Nöroanatomi, Yıldırım M, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.132-185, 2011

Boynun Yerbetimi

in: Anatomi Atlası, Çelik HH, Denk CC, Editor, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, pp.576-583, 2010

Abdomen ve Pelvis; Kan Damarları, Lenfatik Sistem

in: Prometheus Anatomi Atlası Cilt 2 Baş-Boyun ve İç Organlar, Yıldırım M, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.262-305, 2009

Beyin ve Omuriliğin İnen Yolları ve İskelet Kası Aktivitesi

in: Tıp Fakültesi Öğrencileri için Klinik Nöroanatomi, Yıldırım M, Editor, Nobel Ve Yüce, İstanbul, pp.358-381, 2000

Other Publications