Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2015 - Continues Professor

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Medicine, Basic Medical Sciences

 • 2014 - 2015 Professor

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Medicine, Basic Medical Sciences

 • 2012 - 2015 Professor

  Trakya University, Faculty Of Medıcıne, Department Of Basıc Medıcal Scıences

 • 2006 - 2012 Associate Professor

  Trakya University, Faculty Of Medıcıne, Department Of Basıc Medıcal Scıences

 • 2005 - 2006 Assistant Professor

  University of Kentucky, College Of Medicine , Chandler Medical Center

 • 1998 - 2006 Assistant Professor

  Trakya University, Faculty Of Medıcıne, Department Of Basıc Medıcal Scıences

 • 1997 - 1998 Expert PhD

  Gulhane Military Academy Of Medicine, Temel Tıp Bilimleri

 • 1993 - 1996 Research Assistant PhD

  Trakya University, Tıp Fakültesi , Temel Tıp Bilimleri

 • 1994 - 1995 Research Assistant PhD

  İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpasa Faculty Of Medicine, Department Of Basic Medical Sciences

 • 1989 - 1993 Medical Doctor

Managerial Experience

 • 2019 - Continues Rectorate Commissioner

  Istanbul Medeniyet University, Faculty of Medicine, Basic Medical Sciences

 • 2020 - 2022 Rectorate Commissioner

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Medicine, Basic Medical Sciences

 • 2014 - 2020 Head of Department

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Medicine, Basic Medical Sciences

 • 2019 - 2019 Fakülte Kurulu Üyesi

  Istanbul Medeniyet University, Faculty of Medicine

 • 2015 - 2016 Sınıf 1 Koordinatörü

  Istanbul Medeniyet University, Faculty of Medicine

 • 2015 - 2015 Sınıf 1 Koordinatör Yrd.

  Istanbul Medeniyet University, Faculty of Medicine

 • 2011 - 2012 Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

  Trakya University, Faculty Of Medıcıne

 • 2010 - 2012 Deputy Head of Department

  Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

 • 2009 - 2012 Fakülte Kurulu Üyesi

  Trakya University, Faculty Of Medıcıne

 • 2007 - 2012 Uzmanlık Eğitimi Koordinasyon Kurulu

  Trakya University, Faculty Of Medıcıne

 • 2010 - 2011 Bilimsel Araştırmalar Değerlendirme Komisyonu

  Trakya University, Faculty Of Medıcıne

 • 2004 - 2005 Sınıf 1 Koordinatör Yrd.

  Trakya University, Faculty Of Medıcıne

 • 2000 - 2001 Sınıf 2 Koordinatör Yrd.

  Trakya University, Faculty Of Medıcıne

Non Academic Experience

 • 1989 - 1993 Pratisyen Hekim

  Other Public Institution, Sağlık Ocağı / Hastane, Konya / Kocaeli

Courses

 • Postgraduate Sağlık Bilgisi ve Terminoloji

 • Postgraduate Sağlık Bilgisi ve Terminoloji

 • Undergraduate İç salgı, Üriner, Üreme

 • Doctorate Sağlık Bilgisi ve Terminoloji

 • Postgraduate Sağlık Bilgisi ve Terminoloji

 • Undergraduate Dolaşım, Sinir

 • Undergraduate Sinir

 • Undergraduate Sinir

 • Postgraduate Sağlık Bilgisi ve Terminoloji

 • Undergraduate Dolaşım, Solunum, Sindirim

 • Postgraduate Beyin ve Bilişsel Gelişimin Biyolojik Temelleri

 • Undergraduate Sinir, Duyu, İç Salgı, Üriner

 • Undergraduate Dolaşım, Sindirim

 • Postgraduate Temel Anatomi

 • Undergraduate Anatomi (SBF)

 • Undergraduate Sinir, Duyu, İç Salgı

 • Undergraduate Eklem, Dolaşım, Solunum, Sindirim

 • Undergraduate Dolaşım , Solunum, Sindirim

 • Undergraduate Sinir, Duyu, İç Salgı, Üriner, Üreme

 • Doctorate Merkezi Sinir Sistemi Anatomisi

 • Undergraduate Dolaşım, Solunum, Sindirim

 • Undergraduate Anatomi (SBF)

 • Doctorate Solunum Sistemi Anatomisi

 • Undergraduate Sindirim (ağız ve çevresi)

 • Undergraduate Sinir (beyin sapı, kranial), Solunum, Üreme (pelvis)

 • Postgraduate Topografik Anatomi

 • Undergraduate Anatomi (SHMYO)

 • Postgraduate Sistematik Anatomi

 • Undergraduate Hareket (alttaraf eklem), Duyu (kulak), Solunum, Üreme (erkek)

 • Undergraduate Solunum (burun-paranasal-akciğer), Dolaşım (baş-boyun-üsttaraf-gövde), Üreme (kadın)

 • Undergraduate Sindirim (yutak-mide-barsak)

 • Doctorate Duyu Organları Anatomisi

 • Undergraduate Anatomi (SBF)

 • Undergraduate Sindirim (periton)

 • Undergraduate Hareket (kafa-üsttaraf eklem ve kas), Sinir (kranial), Solunum (larinks), Üreme (kadın)

 • Doctorate Dolaşım Sistemi Anatomisi

 • Undergraduate Solunum (burun-plevra-mediast), Dolaşım (pelvis-alttaraf), Üriner (idrar yoll), Üreme (erkek)

 • Undergraduate Hareket (kafa-alttaraf eklem ve kas)

 • Undergraduate Dolaşım (Entegre)

 • Undergraduate Dolaşım (Klasik)

 • Undergraduate Topografik (üsttaraf-alttaraf)

 • Undergraduate Sinir (kranial, otonom), Duyu

 • Doctorate Periferik Sinir Sistemi Anatomisi

 • Undergraduate Topografik (karın)

 • Undergraduate Dolaşım

 • Undergraduate Anatomi (SHMYO)

 • Undergraduate Anatomi (SHMYO)

 • Undergraduate Hareket (eklem-kas)

 • Undergraduate Sinir (mss)

 • Undergraduate Hareket (kemik)

 • Undergraduate Topografik (üsttaraf)

 • Doctorate Sinir Sistemi Anatomisi II

 • Undergraduate Topografik

 • Doctorate Sindirim Sistemi Anatomisi

 • Undergraduate Solunum, Sindirim

 • Undergraduate Topografik (baş-boyun-göğüs-karın-pelvis-sırt)

 • Postgraduate Temel Anatomi

 • Postgraduate Genel Anatomi

 • Undergraduate Topografik (üsttaraf-alttaraf-pelvis-sırt)

 • Doctorate Sinir Sistemi Anatomisi I

 • Undergraduate Sinir, Duyu

Advising Theses