Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2015 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

 • 2014 - 2015 Diğer

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

 • 2012 - 2015 Prof.Dr.

  Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2006 - 2012 Doç.Dr.

  Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2005 - 2006 Diğer

  University of Kentucky, College Of Medicine , Chandler Medical Center

 • 1998 - 2006 Yrd.Doç.Dr.

  Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 1997 - 1998 Diğer

  Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Temel Tıp Bilimleri

 • 1993 - 1996 Araştırma Görevlisi Dr.

  Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi , Temel Tıp Bilimleri

 • 1994 - 1995 Diğer

  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 1989 - 1993 Doktor

  T.C. Sağlık Bakanlığı 1. Basamak

Yönetimsel Görevler

 • 2020 - Devam Ediyor Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

 • 2019 - Devam Ediyor Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

 • 2014 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

 • 2019 - 2019 Fakülte Kurulu Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • 2015 - 2016 Sınıf 1 Koordinatörü

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • 2015 - 2015 Sınıf 1 Koordinatör Yrd.

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • 2011 - 2012 Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

  Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • 2010 - 2012 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

 • 2009 - 2012 Fakülte Kurulu Üyesi

  Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • 2007 - 2012 Uzmanlık Eğitimi Koordinasyon Kurulu

  Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • 2010 - 2011 Bilimsel Araştırmalar Değerlendirme Komisyonu

  Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • 2004 - 2005 Sınıf 1 Koordinatör Yrd.

  Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • 2000 - 2001 Sınıf 2 Koordinatör Yrd.

  Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Verdiği Dersler

 • Lisans Sinir

 • Yüksek Lisans Sağlık Bilgisi ve Terminoloji

 • Lisans Dolaşım, Solunum, Sindirim

 • Yüksek Lisans Beyin ve Bilişsel Gelişimin Biyolojik Temelleri

 • Lisans Sinir, Duyu, İç Salgı, Üriner

 • Lisans Dolaşım, Sindirim

 • Yüksek Lisans Temel Anatomi

 • Lisans Anatomi (SBF)

 • Lisans Sinir, Duyu, İç Salgı

 • Lisans Eklem, Dolaşım, Solunum, Sindirim

 • Lisans Dolaşım , Solunum, Sindirim

 • Lisans Sinir, Duyu, İç Salgı, Üriner, Üreme

 • Doktora Merkezi Sinir Sistemi Anatomisi

 • Lisans Dolaşım, Solunum, Sindirim

 • Lisans Anatomi (SBF)

 • Doktora Solunum Sistemi Anatomisi

 • Lisans Sindirim (ağız ve çevresi)

 • Lisans Sinir (beyin sapı, kranial), Solunum, Üreme (pelvis)

 • Yüksek Lisans Topografik Anatomi

 • Lisans Anatomi (SHMYO)

 • Yüksek Lisans Sistematik Anatomi

 • Lisans Hareket (alttaraf eklem), Duyu (kulak), Solunum, Üreme (erkek)

 • Lisans Solunum (burun-paranasal-akciğer), Dolaşım (baş-boyun-üsttaraf-gövde), Üreme (kadın)

 • Lisans Sindirim (yutak-mide-barsak)

 • Doktora Duyu Organları Anatomisi

 • Lisans Anatomi (SBF)

 • Lisans Sindirim (periton)

 • Lisans Hareket (kafa-üsttaraf eklem ve kas), Sinir (kranial), Solunum (larinks), Üreme (kadın)

 • Doktora Dolaşım Sistemi Anatomisi

 • Lisans Solunum (burun-plevra-mediast), Dolaşım (pelvis-alttaraf), Üriner (idrar yoll), Üreme (erkek)

 • Lisans Hareket (kafa-alttaraf eklem ve kas)

 • Lisans Dolaşım (Entegre)

 • Lisans Dolaşım (Klasik)

 • Lisans Topografik (üsttaraf-alttaraf)

 • Lisans Sinir (kranial, otonom), Duyu

 • Doktora Periferik Sinir Sistemi Anatomisi

 • Lisans Topografik (karın)

 • Lisans Dolaşım

 • Lisans Anatomi (SHMYO)

 • Lisans Anatomi (SHMYO)

 • Lisans Hareket (eklem-kas)

 • Lisans Sinir (mss)

 • Lisans Hareket (kemik)

 • Lisans Topografik (üsttaraf)

 • Doktora Sinir Sistemi Anatomisi II

 • Lisans Topografik

 • Doktora Sindirim Sistemi Anatomisi

 • Lisans Solunum, Sindirim

 • Lisans Topografik (baş-boyun-göğüs-karın-pelvis-sırt)

 • Yüksek Lisans Temel Anatomi

 • Yüksek Lisans Genel Anatomi

 • Lisans Topografik (üsttaraf-alttaraf-pelvis-sırt)

 • Doktora Sinir Sistemi Anatomisi I

 • Lisans Sinir, Duyu

Yönetilen Tezler