Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

  • 2019 TÜSYAD / Propriosepsiyona Güncel Bakış; Propriosepsiyonun Fonksiyonel Nöroanatomisi

    Davetli Konuşmacı

    İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 135

h-indeksi (WOS): 7