Mesleki Deneyim

Yönetilen Tezler

  • Sağ ve sol kolon kanserlerinin prognostik, histopatolojik ve biyokimyasal farklılıklarının değerlendirilmesi, EREN T. T. , F.Tevfik(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2016