Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2020 - Devam Ediyor
    Araştırma Görevlisi

    İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü