Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Is STEM Academy Designation Synonymous with Higher Student Achievement?

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.41, ss.1-17, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

MATEMATİK EĞİTİMİNDE STEM VE UYGULAMALARI

UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR, MELİHAN ÜNLÜ, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.245-264, 2020

Araştırma probleminin tanımlanması ve literatür taraması

Eğitimde araştırma yöntemleri, Sedat Şen,İbrahim Yıldırım, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.39-60, 2019

Mathematics (M) in STEM

Research highlights in STEM education , M. Shelley,A.S. Kıray, Editör, ISRES Publishing, Iowa, ss.57-64, 2018

STEM-FeTeMM okulları

STEM: Kuram ve uygulamalarıyla fen, teknoloji,mühendislik ve matematik eğitimi: Öğretmenler için temel kılavuz, Çorlu M.S. & Çallı E., Editör, Pusula, İstanbul, ss.27-36, 2017

Gelişen dünyada değişen matematik eğitimi: 21. yüzyılda matematik eğitiminde yaklaşımlar

Yeni nesil okul, Yavuz M., Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.187-222, 2016