Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Osmanlı Belgeleri Işığında Hammer

Avrasya İncelemeleri Dergisi - Journal of Eurasian Studies (AVİD), ss.1-84, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"Hammer Tarihi"nin Türkçeye Çeviri Teşebbüsleri ve Çevirisi Üzerine

VAKANUVIS- INTERNATIONAL JOURNAL OF HISTORICAL RESEARCHES, no.1, ss.262-279, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Avusturyalı Oryantalist Hammer-Purgstall'ın Gözünden Osmanlı Şehirleri

4. Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 Ekim 2017, ss.661-670

METTERNİCH DÖNEMİ ENTELEKTÜELLERİ GENTZ, PROKESCH-OSTEN, OTTENFELS VE HAMMER’İN OSMANLI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ

Osmanlı-Macaristan-Habsburg İlişkileri ve Kanuni Sultan Süleyman, Budapeşte, Macaristan, 23 Kasım 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Dünyada Türk İmajı. Tarih Ders Kitaplarındaki Durum

Avusturya Tarih Ders Kitaplarında Türk İmajı, Şimşek A. , Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.61-75, 2018