Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Transition Period of Ottoman Historiography to a Professional Discipline in Austria

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.26, pp.685-701, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Backstage Discussions on the Eastern Policy of the Habsburg State in the Second Half of the 19th Century

Vakanüvis-Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.222-238, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Osmanlı Belgeleri Işığında Hammer

Avrasya İncelemeleri Dergisi - Journal of Eurasian Studies (AVİD), no.1, pp.1-84, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

"Hammer Tarihi"nin Türkçeye Çeviri Teşebbüsleri ve Çevirisi Üzerine

VAKANUVIS- INTERNATIONAL JOURNAL OF HISTORICAL RESEARCHES, no.1, pp.262-279, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Avusturyalı Oryantalist Hammer-Purgstall'ın Gözünden Osmanlı Şehirleri

4. Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 October 2017, pp.661-670

METTERNİCH DÖNEMİ ENTELEKTÜELLERİ GENTZ, PROKESCH-OSTEN, OTTENFELS VE HAMMER’İN OSMANLI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ

Osmanlı-Macaristan-Habsburg İlişkileri ve Kanuni Sultan Süleyman, Budapeşte, Hungary, 23 November 2016

Books & Book Chapters

Kronolojik Perspektiften Yeniçağ Avusturyası’nda Üretilen Osmanlı Tarihi Çalışmalarının Değerlendirilmesi

in: Ottoman Historiography in the World – I, Özhan Kapıcı,Ahmet Özcan,Yalçın Murgul, Editor, Doğu Batı Yayınları, Ankara, pp.242-279, 2020 Creative Commons License

Avusturya Tarih Ders Kitaplarında Türk İmajı

in: Dünyada Türk İmajı. Tarih Ders Kitaplarındaki Durum, Şimşek A. , Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.61-75, 2018