Publications & Works

Articles Published in Other Journals

“Klasik Dönem Osmanlı Matematiğinde Kök Çıkarma Teknikleri: Câmiʻu’l-Hisâb Örneği”

Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (OTAM) Dergisi, no.44, pp.133-189, 2018 (National Refreed University Journal)

Klasik Dönem Osmanlı Muhasiplerinin Cebirsel Problemlere Yaklaşımı: Câmiʻu’l-Hisâb Örneği

Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, no.36, pp.529-569, 2017 (Other Refereed National Journals)

“Ondalık Kesirlerin Osmanlı Muhasebe Matematiği Eserlerindeki Yeri (15-17. Yüzyıl)”

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.57, pp.446-492, 2017 (International Refereed University Journal)

2. Bayezid Dönemine Ait Bir Hesap Risâlesi: Muhammed bin Musa ve Miftâhu’l- Müşkilât

OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, no.40, pp.71-110, 2016 (National Refreed University Journal)