Prof.Dr.

TARKAN OKTAY


Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Mahalli İdareler ve Şehircilik

Eğitim Bilgileri

1998 - 2005

1998 - 2005

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi\Mahalli İdareler Ve Yerinden Yönetim, Türkiye

1995 - 1998

1995 - 1998

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi\Mahalli İdareler Ve Yerinden Yönetim, Türkiye

1991 - 1995

1991 - 1995

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2005

2005

Doktora

II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e İstanbul Şehremaneti (Teşkilat ve Mali Yapı Analizi)

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi/Mahalli İdareler Ve Yerinden Yönetim

1998

1998

Yüksek Lisans

Osmanlı Devleti’nde Modern Belediyeciliğin Ortaya Çıkışı ve İstanbul’da Mahalli Hizmetlerin Yeniden Örgütlenmesi

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi/Mahalli İdareler Ve Yerinden Yönetim

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2003

2003

The Role of Local Governments in Reducing the Risk of Disasters

Diğer

The World Bank Institute And Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Siyaset Bilimi , Kamu Yönetimi, Yönetim Bilimleri, Kentleşme ve Çevre Sorunları

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

2012 - 2017

2012 - 2017

Doç.Dr.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

2011 - 2012

2011 - 2012

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

2006 - 2011

2006 - 2011

Dr.Öğr.Üyesi

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

1996 - 2005

1996 - 2005

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi

Yönetimsel Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Fakülte Akademik Kurul Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kam Yönetimi

2015 - 2017

2015 - 2017

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

2011 - 2017

2011 - 2017

Enstitü Müdür Yardımcısı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2013 - 2016

2013 - 2016

Bölüm Başkan Yardımcısı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

2013 - 2015

2013 - 2015

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Medeniyet Araştırmaları Merkezi (İsmam)

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Yerel Yönetimler

Lisans

Lisans

Türk Kamu Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Belediyelerde Kurumsal Kapasite Geliştirme

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kamuda Kurumsal Kapasite Geliştirme

Lisans

Lisans

Yerel Yönetimlerde Yeni eğilimler

Lisans

Lisans

Devlet ve Bürokrasi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

SEMİNER

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

METROPOLİTAN YÖNETİM (Tezsiz)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

YEREL YÖNETİM YAPILARI VE POLİTİKALARI (Tezli)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

ŞEHİR VE YÖNETİM BAĞLAMINDA İSTANBUL

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İnsan Kaynakları Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

KARŞILAŞTIRMALI METROPOLİTEN YÖNETİM (Tezli)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İSTANBUL TARİHİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

YEREL YÖNETİM TARİHİ

Ön Lisans

Ön Lisans

KENT KÜLTÜRÜ

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

1920-2020 Döneminde Türkiye’de Belediyelerin Gelişimi

Oktay T.

Medeniyet Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.171-223, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

1855-2020 Döneminde Türkiye’de Büyükşehir Belediye Yönetiminin Gelişimi

Oktay T.

Strategic Public Management Journal, sa.12, ss.1-41, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Yönetişim Bağlamında Marmara Uluslararası Kent Forumu

Oktay T.

Şehir ve Toplum Dergisi, sa.15, ss.29-36, 2020 (Hakemsiz Dergi)

2017

2017

Gençliğe Yönelik Politika ve Uygulamalarda Yerel Yönetimlerin Rolü

Oktay T.

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.6, sa.3, ss.309-336, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Metropolitan Governance in Turkey With Regard To Regionalism Approaches

Oktay T.

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.63-77, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

6360 Sayılı Kanun’a dayalı Büyükşehir Belediye Reformunu Anlama ve Anlamlandırma

Oktay T.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (İSMUS), cilt.1, sa.1, ss.71-131, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Metropol Kent Yönetimi Yaklaşımları ve Uygulama Modelleri

Oktay T.

Strategic Public Management Journal (SPMJ), sa.4, ss.37-55, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Türkiye’deki Belediyelerin Uluslararası Kardeş Şehir İlişkileri

OKTAY T.

UCLG-MEWA Newsletter, sa.7, ss.42-48, 2015 (Hakemsiz Dergi)

2014

2014

Belediye Meclislerindeki Karar Alma Sürecinde Komisyonların Rolü

OKTAY T.

Mimar ve Mühendis Dergisi, sa.76, ss.34-37, 2014 (Hakemsiz Dergi)

2010

2010

Yerel Yönetim Reformu'nun İl Özel İdarelerine Etkileri: Kocaeli Örneği

OKTAY T.

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, cilt.19, sa.3, ss.75-100, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Bir Kitap Tutkunu: Ali Emiri Efendi

OKTAY T.

Marmara’da Birlik Dergisi, sa.66, ss.40-42, 2009 (Hakemsiz Dergi)

2006

2006

Osmanlı İstanbul’unda Bir Yönetim Reformu Önerisi: Rıfat Müeyyid’in 1914 Tarihli Kanun Tasarısı

OKTAY T.

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, cilt.15, sa.4, ss.51-67, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Osmanlı Belediye Tarihi Araştırmaları ve Kaynak Malzeme Üzerine Notlar

OKTAY T.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.3, sa.6, ss.257-281, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Osmanlı İstanbul’unda belediye ve reform

OKTAY T.

Anlayış, sa.10, ss.48-49, 2004 (Hakemsiz Dergi)

2001

2001

Tanzimat Dönemi İstanbul’da Bir Belediye Örgütlenmesi Örneği: Altıncı Dâire-i Belediye

OKTAY T.

Marmara Üni. SBE. Öneri, sa.15, ss.157-166, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1998

1998

Türkiye’de Büyükşehir Belediye Yönetiminin Tarihsel Gelişimi ve Mevcut Sistemin Değerlendirilmesi

OKTAY T.

Marmara Üni. SBE. Öneri, sa.10, ss.63-70, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Güvenli Kent Ortamının Desteklenmesi Bağlamında Türkiye’de Zabıta Hizmetlerinin Geliştirilmesi

Oktay T.

Şehir ve Güvenlik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 2 - 03 Ocak 2020, ss.5

2019

2019

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Etki Analizi

Oktay T.

Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu: Yerel Yönetim Reformları, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Ekim 2019, ss.12

2016

2016

Yerel Demokrasi Bağlamında Belediye STK İlişkileri

Oktay T.

Şehir STK'ları Zirvesi Ortak Akıl Konferansı Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 26 Ekim 2016

2015

2015

Sister City Relationships of Municipalities in Turkey in the Context of Soft Power

Oktay T.

The International Society for the Comparative Study of Civilizations 2015: Civilizational Values at the Crossroads, Rio De Janeiro, Brezilya, 10 - 13 Haziran 2015, ss.45

2015

2015

Yerel Hizmetlerde Ölçek Arayışlarına İstanbul’daki Tecrübe Üzerinden Yansımalar

Oktay T.

Alan Yönetimi İstikamet Değiştirirken: Teori ve uygulamadan Yansımalar ve Değerlendirmeler Çalıştayı, Denizli, Türkiye, 3 - 04 Nisan 2015

2014

2014

Gençlere yönelik politika ve Hizmetlerde Yerel Yönetimlerin Rolü

Oktay T.

Gençlik Politikaları ve Hizmetleri Çalıştayı, Konya, Türkiye, 26 - 27 Aralık 2014, ss.22

2014

2014

Yerel Yönetim Reformları ve Belediye Meclisleri

OKTAY T.

Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu: Yerel Yönetim Reformları, İstanbul, Türkiye, 24 Ekim 2014

2014

2014

Metropolitan Government Reform in Turkey and New Model Features

OKTAY T.

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St. Petersburg, Rusya, 11 Eylül 2014

2014

2014

Meclis Komisyonlarının Karar Alma Sürecindeki Rolü

Oktay T.

Yerel Yönetimler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 06 Mart 2014

2013

2013

Belediye Meclisleri İmar Komisyonlarının Üye Profili: Marmara Bölgesi Örneği

OKTAY T.

8. Kamu Yönetimi (KAYSEM VIII) Sempozyumu, Hatay, Türkiye, 01 Aralık 2013, ss.222-246

2013

2013

Belediye Meclisleri Komisyonlarında Kadın Temsili: Bölgesel Bir Analiz

OKTAY T.

11th International Conference on Knowledge, Economy and Management (ICKEM), Vanetta, Malta, 27 Kasım 2013

2013

2013

Osmanlı Devleti nde Merkezi Yönetim-Belediye İlişkilerinde Kullanılan Meşruiyet Kavramları: Şehremaneti Örneği

OKTAY T.

5. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu (Merkezi Yönetim Yerel Yönetim İlişkileri: Özerklik), Ankara, Türkiye, 01 Ekim 2013, ss.431-451

2011

2011

Seçilmiş Yerel Temsilcilerin Etkinliğini Artırmada Bir Araç Olarak Hizmet İçi Eğitim

OKTAY T. , Şen M. L. , Azaklı S.

Demokratikleşme ve Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM-VI, Adıyaman, Türkiye, 26 Mayıs 2011

2009

2009

II. Meşrutiyet Dönemi İstanbul Belediye Meclisi Seçimlerinde Vefa Bölgesi Seçmen Profili

OKTAY T.

Vefa Semti: Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 01 Haziran 2009, cilt.1, ss.519-534

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Belediye Organları: Meclis, Encümen, Başkan

Oktay T.

Marmara Belediyeler Birliği, İstanbul, 2019

2016

2016

Katılımcı Yerel Demokrasi Bağlamında Belediye Meclisleri

OKTAY T.

Yerel Yönetim Söyleşileri, UCLG MEWA, Editör, Birleşmiş Kentler Ve Yerel Yönetimler Ve Batı Asya Bölge Teşkilatı, İstanbul, ss.112-125, 2016

2016

2016

Municipal Councils in Turkey After the Local Administration Reform

OKTAY T.

New Public Management in Turkey, Demirkaya, y., Editör, Routledge, London/New York , New York, ss.98-127, 2016

2015

2015

Tanzimat'tan 21. Yüzyılda İstanbul'un Yönetimi

OKTAY T.

Antik Çağ’dan XXI. yüzyıla büyük İstanbul tarihi : siyaset ve yönetim 2, Çoşkun Yılmaz, Editör, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş, İstanbul, ss.134-217, 2015

2014

2014

Türkiye’Deki Belediyelerin Türk Cumhuriyetleri Ile Kardeş Şehir İlişkileri

OKTAY T.

Türk Dünyasında Yerel Yönetimlerin Sorunları, Deniz İşçioğlu, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.11-28, 2014

2012

2012

İl Genel Meclisi Üyeleri Rehberi

OKTAY T. , Şen M. L.

İçişleri Bakanlığı Ve Undp, Ankara, 2012

2012

2012

Belediye Meclis Üyeleri Rehberi

OKTAY T. , Şen M. L.

İçişleri Bakanlığı Ve Undp, Ankara, 2012

2010

2010

Yerel Yönetim Reformu Sonrasında İl Özel İdareleri

OKTAY T.

Hayat Yayınları, İstanbul, 2010

2008

2008

Belediye Kurumunun Tarihsel Gelişimi

OKTAY T.

Türkiye'de Yerel Yönetimler, Bozlağan R., Demirkaya Y., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.119-156, 2008

2008

2008

Osmanlı Döneminde Modern Belediye Kurumunun Doğuşu ve Gelişimi

OKTAY T.

Selçukludan Cumhuriyet’e Şehir Yönetimi, Özvar E., Bilgin A., Editör, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, İstanbul, ss.377-402, 2008

2007

2007

İstanbul’da Belediye Örgütlenmesi ve İlk Belediye Seçimleri: Beyazıt Belediye Dairesi Seçimleri ve Seçmen Profili

OKTAY T.

Kamu Yönetimi Yazıları: Teoride Değişim, Yeniden Yapılanma, Sorunlar ve Tartışmalar, Eryılmaz B., Eken M., Şen M., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.339-357, 2007

Diğer Yayınlar

Desteklenen Projeler

Bilimsel Hakemlikler

Eylül 2016

Eylül 2016

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2014

Kasım 2014

Siyasal Bilimler Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2014

Haziran 2014

Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2014

Haziran 2014

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Mayıs 2014

Mayıs 2014

Medeniyet Araştırmaları Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2013

Temmuz 2013

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Temmuz 2012

Temmuz 2012

Nevşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2012

Haziran 2012

Avrasya İncelemeleri Dergisi

Hakemli Bilimsel DergiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2015

2015

Zabıtanın Dünü, Bugünü ve Yarını Çalıştayı

Katılımcı

Bolu-Türkiye

2014

2014

Gençlik Politikaları ve Hizmetleri Çalıştayı

Katılımcı

Konya-Türkiye

2014

2014

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Çalıştayı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2014

2014

Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu

Katılımcı

Gazimağusa-Türkiye

2014

2014

Yerel Yönetim Tarihi Çalıştayı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2014

2014

Sosyopark Sonuç Raporu Değerlendirme Çalıştayı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu: Yerel Yönetim Reformları

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Katılımcı

St. Petersburg-Türkiye

2014

2014

Doktora Eğitimi Çalıştayı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

16. ÜNİP (Üniversitelerarası İşbirliği Programı) Toplantısı

Katılımcı

Erzurum-Türkiye

2014

2014

Sosyopark Arama Konferansı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

Yerel Yönetimler Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

Sivil Toplum Çalıştayı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

11th International Conference on Knowledge, Economy and Management (ICKEM)

Katılımcı

Vanetta-Malta

2013

2013

Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM 8)

Katılımcı

Hatay-Türkiye

2012

2012

Türkiye'de Yerel Yönetimlerde Kentsel Dönüşüm Yönetim Süreci Çalıştayı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2011

2011

Şehir ve Kültür: İstanbul Dersi Geliştirme Projesi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2011

2011

5. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2011

2011

Demokratikleşme ve Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM-VI)

Katılımcı

Adıyaman-Türkiye

2010

2010

Türkiye’de Yerel Yönetimlere Yönelik Eğitim Sektörünün Mevcut Durumu ve Geleceği

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2006

2006

Vefa Semti: Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu (2006: İstanbul

Katılımcı

İstanbul-Türkiye