Prof.TARKAN OKTAY


Faculty of Political Sciences, Political Science and Public Administration

Local Administrations and Urban Planning


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Political Science, Public Administration, Management Sciences, Urbanization and Environmental Problems

Metrics

Publication

50

Project

9

Thesis Advisory

3

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1998 - 2005

1998 - 2005

Doctorate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Kamu Yönetimi\Mahalli İdareler Ve Yerinden Yönetim, Turkey

1995 - 1998

1995 - 1998

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Kamu Yönetimi\Mahalli İdareler Ve Yerinden Yönetim, Turkey

1991 - 1995

1991 - 1995

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Political Sciences, Kamu Yönetimi, Turkey

Dissertations

2005

2005

Doctorate

II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e İstanbul Şehremaneti (Teşkilat ve Mali Yapı Analizi)

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi/Mahalli İdareler Ve Yerinden Yönetim

1998

1998

Postgraduate

Osmanlı Devleti’nde Modern Belediyeciliğin Ortaya Çıkışı ve İstanbul’da Mahalli Hizmetlerin Yeniden Örgütlenmesi

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi/Mahalli İdareler Ve Yerinden Yönetim

Certificates, Courses and Trainings

2003

2003

The Role of Local Governments in Reducing the Risk of Disasters

Other

The World Bank Institute And Marmara Üniversitesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Political Science, Public Administration, Management Sciences, Urbanization and Environmental Problems

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Professor

Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Political Sciences, Political Science And Public Administration

2012 - 2017

2012 - 2017

Associate Professor

Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Political Sciences, Political Science And Public Administration

2011 - 2012

2011 - 2012

Assistant Professor

Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Political Sciences, Political Science And Public Administration

2006 - 2011

2006 - 2011

Assistant Professor

Marmara University, Vocational School Of Social Sciences

1996 - 2005

1996 - 2005

Research Assistant

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Kamu Yönetimi

Managerial Experience

2012 - Continues

2012 - Continues

Head of Department

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Faculty of Political Sciences, Political Science and Public Administration

2011 - Continues

2011 - Continues

Fakülte Akademik Kurul Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Faculty of Political Sciences, Siyaset Bilimi Ve Kam Yönetimi

2015 - 2017

2015 - 2017

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Political Sciences, Political Science and Public Administration

2011 - 2017

2011 - 2017

Assistant Director of the Institute

Istanbul Medeniyet University, Social Sciences Institute

2013 - 2016

2013 - 2016

Deputy Head of Department

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Faculty of Political Sciences, Political Science and Public Administration

2013 - 2015

2013 - 2015

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Medeniyet Araştırmaları Merkezi (İsmam)

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Yerel Yönetimler

Undergraduate

Undergraduate

Türk Kamu Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Belediyelerde Kurumsal Kapasite Geliştirme

Postgraduate

Postgraduate

Kamuda Kurumsal Kapasite Geliştirme

Undergraduate

Undergraduate

Yerel Yönetimlerde Yeni eğilimler

Undergraduate

Undergraduate

Devlet ve Bürokrasi

Postgraduate

Postgraduate

SEMİNER

Postgraduate

Postgraduate

METROPOLİTAN YÖNETİM (Tezsiz)

Postgraduate

Postgraduate

YEREL YÖNETİM YAPILARI VE POLİTİKALARI (Tezli)

Postgraduate

Postgraduate

ŞEHİR VE YÖNETİM BAĞLAMINDA İSTANBUL

Postgraduate

Postgraduate

İnsan Kaynakları Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

KARŞILAŞTIRMALI METROPOLİTEN YÖNETİM (Tezli)

Postgraduate

Postgraduate

İSTANBUL TARİHİ

Postgraduate

Postgraduate

YEREL YÖNETİM TARİHİ

Associate Degree

Associate Degree

KENT KÜLTÜRÜ

Articles Published in Other Journals

2020

2020

1920-2020 Döneminde Türkiye’de Belediyelerin Gelişimi

Oktay T.

Medeniyet Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.2, pp.171-223, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

1855-2020 Döneminde Türkiye’de Büyükşehir Belediye Yönetiminin Gelişimi

Oktay T.

Strategic Public Management Journal, no.12, pp.1-41, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Yönetişim Bağlamında Marmara Uluslararası Kent Forumu

Oktay T.

Şehir ve Toplum Dergisi, no.15, pp.29-36, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Gençliğe Yönelik Politika ve Uygulamalarda Yerel Yönetimlerin Rolü

Oktay T.

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.3, pp.309-336, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Metropolitan Governance in Turkey With Regard To Regionalism Approaches

Oktay T.

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, vol.12, no.1, pp.63-77, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

6360 Sayılı Kanun’a dayalı Büyükşehir Belediye Reformunu Anlama ve Anlamlandırma

Oktay T.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (İSMUS), vol.1, no.1, pp.71-131, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Metropol Kent Yönetimi Yaklaşımları ve Uygulama Modelleri

Oktay T.

Strategic Public Management Journal (SPMJ), no.4, pp.37-55, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Türkiye’deki Belediyelerin Uluslararası Kardeş Şehir İlişkileri

OKTAY T.

UCLG-MEWA Newsletter, no.7, pp.42-48, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Belediye Meclislerindeki Karar Alma Sürecinde Komisyonların Rolü

OKTAY T.

Mimar ve Mühendis Dergisi, no.76, pp.34-37, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

Yerel Yönetim Reformu'nun İl Özel İdarelerine Etkileri: Kocaeli Örneği

OKTAY T.

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, vol.19, no.3, pp.75-100, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Bir Kitap Tutkunu: Ali Emiri Efendi

OKTAY T.

Marmara’da Birlik Dergisi, no.66, pp.40-42, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)

2006

2006

Osmanlı İstanbul’unda Bir Yönetim Reformu Önerisi: Rıfat Müeyyid’in 1914 Tarihli Kanun Tasarısı

OKTAY T.

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, vol.15, no.4, pp.51-67, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

2006

2006

Osmanlı Belediye Tarihi Araştırmaları ve Kaynak Malzeme Üzerine Notlar

OKTAY T.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.3, no.6, pp.257-281, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

2004

2004

Osmanlı İstanbul’unda belediye ve reform

OKTAY T.

Anlayış, no.10, pp.48-49, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)

2001

2001

Tanzimat Dönemi İstanbul’da Bir Belediye Örgütlenmesi Örneği: Altıncı Dâire-i Belediye

OKTAY T.

Marmara Üni. SBE. Öneri, no.15, pp.157-166, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

1998

1998

Türkiye’de Büyükşehir Belediye Yönetiminin Tarihsel Gelişimi ve Mevcut Sistemin Değerlendirilmesi

OKTAY T.

Marmara Üni. SBE. Öneri, no.10, pp.63-70, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Güvenli Kent Ortamının Desteklenmesi Bağlamında Türkiye’de Zabıta Hizmetlerinin Geliştirilmesi

Oktay T.

Şehir ve Güvenlik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 2 - 03 January 2020, pp.5

2019

2019

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Etki Analizi

Oktay T.

Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu: Yerel Yönetim Reformları, İstanbul, Turkey, 9 - 10 October 2019, pp.12

2016

2016

Yerel Demokrasi Bağlamında Belediye STK İlişkileri

Oktay T.

Şehir STK'ları Zirvesi Ortak Akıl Konferansı Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 26 October 2016

2015

2015

Sister City Relationships of Municipalities in Turkey in the Context of Soft Power

Oktay T.

The International Society for the Comparative Study of Civilizations 2015: Civilizational Values at the Crossroads, Rio De Janeiro, Brazil, 10 - 13 June 2015, pp.45

2015

2015

Yerel Hizmetlerde Ölçek Arayışlarına İstanbul’daki Tecrübe Üzerinden Yansımalar

Oktay T.

Alan Yönetimi İstikamet Değiştirirken: Teori ve uygulamadan Yansımalar ve Değerlendirmeler Çalıştayı, Denizli, Turkey, 3 - 04 April 2015

2014

2014

Gençlere yönelik politika ve Hizmetlerde Yerel Yönetimlerin Rolü

Oktay T.

Gençlik Politikaları ve Hizmetleri Çalıştayı, Konya, Turkey, 26 - 27 December 2014, pp.22

2014

2014

Yerel Yönetim Reformları ve Belediye Meclisleri

OKTAY T.

Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu: Yerel Yönetim Reformları, İstanbul, Turkey, 24 October 2014 Sustainable Development

2014

2014

Metropolitan Government Reform in Turkey and New Model Features

OKTAY T.

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St. Petersburg, Russia, 11 September 2014 Sustainable Development

2014

2014

Meclis Komisyonlarının Karar Alma Sürecindeki Rolü

Oktay T.

Yerel Yönetimler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 06 March 2014

2013

2013

Belediye Meclisleri İmar Komisyonlarının Üye Profili: Marmara Bölgesi Örneği

OKTAY T.

8. Kamu Yönetimi (KAYSEM VIII) Sempozyumu, Hatay, Turkey, 01 December 2013, pp.222-246

2013

2013

Belediye Meclisleri Komisyonlarında Kadın Temsili: Bölgesel Bir Analiz

OKTAY T.

11th International Conference on Knowledge, Economy and Management (ICKEM), Vanetta, Malta, 27 November 2013 Sustainable Development

2013

2013

Osmanlı Devleti nde Merkezi Yönetim-Belediye İlişkilerinde Kullanılan Meşruiyet Kavramları: Şehremaneti Örneği

OKTAY T.

5. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu (Merkezi Yönetim Yerel Yönetim İlişkileri: Özerklik), Ankara, Turkey, 01 October 2013, pp.431-451 Sustainable Development

2011

2011

Seçilmiş Yerel Temsilcilerin Etkinliğini Artırmada Bir Araç Olarak Hizmet İçi Eğitim

OKTAY T., Şen M. L. , Azaklı S.

Demokratikleşme ve Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM-VI, Adıyaman, Turkey, 26 May 2011

2009

2009

II. Meşrutiyet Dönemi İstanbul Belediye Meclisi Seçimlerinde Vefa Bölgesi Seçmen Profili

OKTAY T.

Vefa Semti: Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 01 June 2009, vol.1, pp.519-534

Books & Book Chapters

2022

2022

Local Government

Oktay T.

idealkent, Ankara, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

Desantralizasyon ve Özerklik Kavramları Bağlamında Yerel Yönetimler

Oktay T.

in: Sessiz Gemi, Prof. Dr. Bİlal Eryılmaz'a Armağan, Mustafa Lütfi Şen, Editor, Marmara Belediyeler Birliği, İstanbul, pp.35-53, 2021

2019

2019

Belediye Organları: Meclis, Encümen, Başkan

Oktay T.

Marmara Belediyeler Birliği, İstanbul, 2019

2017

2017

Zabıta ve Ruhsat Denetim Hizmetleri

Oktay T.

in: Yerel Hizmetler, Hamza Ateş, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.195-207, 2017

2016

2016

Katılımcı Yerel Demokrasi Bağlamında Belediye Meclisleri

Oktay T.

in: Yerel Yönetim Söyleşileri, UCLG MEWA, Editor, Birleşmiş Kentler Ve Yerel Yönetimler Ve Batı Asya Bölge Teşkilatı, İstanbul, pp.112-125, 2016

2016

2016

Yerel Yönetim Reformu Sonrasında Türkiye’de Belediye Meclisleri

Oktay T.

in: Türkiye’de Yeni Kamu Yönetimi: Yerel Yönetim Reformu, Yüksel Demirkaya, Editor, WALD, İstanbul, pp.355-385, 2016

2016

2016

Municipal Councils in Turkey After the Local Administration Reform

OKTAY T.

in: New Public Management in Turkey, Demirkaya, y., Editor, Routledge, London/New York , New York, pp.98-127, 2016

2015

2015

Tanzimat'tan 21. Yüzyılda İstanbul'un Yönetimi

Oktay T.

in: Antik Çağ’dan XXI. yüzyıla büyük İstanbul tarihi : siyaset ve yönetim 2, Çoşkun Yılmaz, Editor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş, İstanbul, pp.134-217, 2015

2014

2014

Türkiye’Deki Belediyelerin Türk Cumhuriyetleri Ile Kardeş Şehir İlişkileri

OKTAY T.

in: Türk Dünyasında Yerel Yönetimlerin Sorunları, Deniz İşçioğlu, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.11-28, 2014

2012

2012

İl Genel Meclisi Üyeleri Rehberi

OKTAY T., Şen M. L.

İçişleri Bakanlığı Ve Undp, Ankara, 2012

2012

2012

Belediye Meclis Üyeleri Rehberi

OKTAY T., Şen M. L.

İçişleri Bakanlığı Ve Undp, Ankara, 2012

2010

2010

Yerel Yönetim Reformu Sonrasında İl Özel İdareleri

OKTAY T.

Hayat Yayınları, İstanbul, 2010

2008

2008

Osmanlı Döneminde Modern Belediye Kurumunun Doğuşu ve Gelişimi

OKTAY T.

in: Selçukludan Cumhuriyet’e Şehir Yönetimi, Özvar E., Bilgin A., Editor, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, İstanbul, pp.377-402, 2008

2008

2008

Belediye Kurumunun Tarihsel Gelişimi

OKTAY T.

in: Türkiye'de Yerel Yönetimler, Bozlağan R., Demirkaya Y., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.119-156, 2008

2007

2007

İstanbul’da Belediye Örgütlenmesi ve İlk Belediye Seçimleri: Beyazıt Belediye Dairesi Seçimleri ve Seçmen Profili

OKTAY T.

in: Kamu Yönetimi Yazıları: Teoride Değişim, Yeniden Yapılanma, Sorunlar ve Tartışmalar, Eryılmaz B., Eken M., Şen M., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.339-357, 2007

Other Publications

Supported Projects

2015 - 2015

2015 - 2015

Yumuşak Güç Bağlamında Türkiye'deki Belediyelerin Uluslararası Kardeş Şehir İşbirlikleri

Project Supported by Higher Education Institutions

OKTAY T. (Executive)

2014 - 2015

2014 - 2015

TÜRKİYEDEKİ BELEDİYELERİN TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİLERİ

Project Supported by Higher Education Institutions

OKTAY T. (Executive)

2014 - 2014

2014 - 2014

Türkiye’de Büyükşehir Belediye Sistemindeki Reformun Getirdiği Modelin Analizi

Project Supported by Higher Education Institutions

OKTAY T. (Executive)

2013 - 2014

2013 - 2014

Belediye Meclisleri Komisyonlarında Kadın Temsili: Marmara Bölgesi Örneği Araştırması

Project Supported by Higher Education Institutions

OKTAY T. (Executive)

Scientific Refereeing

September 2016

September 2016

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

November 2014

November 2014

Siyasal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2014

June 2014

Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2014

June 2014

Project Supported by Higher Education Institutions

May 2014

May 2014

Medeniyet Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

July 2013

July 2013

Project Supported by Higher Education Institutions

July 2012

July 2012

Nevşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2012

June 2012

Avrasya İncelemeleri Dergisi

National Scientific Refreed JournalCongress and Symposium Activities

01 January 2015 - 01 January 2015

01 January 2015 - 01 January 2015

Zabıtanın Dünü, Bugünü ve Yarını Çalıştayı

Attendee

Bolu-Turkey

01 December 2014 - 01 December 2014

01 December 2014 - 01 December 2014

Gençlik Politikaları ve Hizmetleri Çalıştayı

Attendee

Konya-Turkey

01 December 2014 - 01 December 2014

01 December 2014 - 01 December 2014

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm ÇalıştayıSustainable Development

Attendee

Ankara-Turkey

01 November 2014 - 01 November 2014

01 November 2014 - 01 November 2014

Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu

Attendee

Gazimağusa-Turkey

01 October 2014 - 01 October 2014

01 October 2014 - 01 October 2014

Yerel Yönetim Tarihi Çalıştayı

Attendee

Ankara-Turkey

01 October 2014 - 01 October 2014

01 October 2014 - 01 October 2014

Sosyopark Sonuç Raporu Değerlendirme Çalıştayı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2014 - 01 October 2014

01 October 2014 - 01 October 2014

Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu: Yerel Yönetim Reformları

Attendee

İstanbul-Turkey

01 September 2014 - 01 September 2014

01 September 2014 - 01 September 2014

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Attendee

St. Petersburg-Turkey

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

16. ÜNİP (Üniversitelerarası İşbirliği Programı) Toplantısı

Attendee

Erzurum-Turkey

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

Doktora Eğitimi Çalıştayı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 March 2014 - 01 March 2014

01 March 2014 - 01 March 2014

Sosyopark Arama Konferansı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 March 2014 - 01 March 2014

01 March 2014 - 01 March 2014

Yerel Yönetimler Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 2013 - 01 December 2013

01 December 2013 - 01 December 2013

Sivil Toplum Çalıştayı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2013 - 01 November 2013

01 November 2013 - 01 November 2013

11th International Conference on Knowledge, Economy and Management (ICKEM)

Attendee

Vanetta-Malta

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM 8)

Attendee

Hatay-Turkey

01 December 2012 - 01 December 2012

01 December 2012 - 01 December 2012

Türkiye'de Yerel Yönetimlerde Kentsel Dönüşüm Yönetim Süreci ÇalıştayıSustainable Development

Attendee

Ankara-Turkey

01 December 2011 - 01 December 2011

01 December 2011 - 01 December 2011

Şehir ve Kültür: İstanbul Dersi Geliştirme Projesi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2011 - 01 November 2011

01 November 2011 - 01 November 2011

5. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu

Attendee

Ankara-Turkey

01 May 2011 - 01 May 2011

01 May 2011 - 01 May 2011

Demokratikleşme ve Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM-VI)

Attendee

Adıyaman-Turkey

01 October 2010 - 01 October 2010

01 October 2010 - 01 October 2010

Türkiye’de Yerel Yönetimlere Yönelik Eğitim Sektörünün Mevcut Durumu ve Geleceği

Attendee

Ankara-Turkey

01 November 2006 - 01 November 2006

01 November 2006 - 01 November 2006

Vefa Semti: Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu (2006: İstanbul

Attendee

İstanbul-Turkey