Duyurular & Dokümanlar

Yüksek Lisans Tezim
Diğer
14.09.2018

Tez Dosyaları

Mod Planı, Sayım Planı ve Hasar Belirteci Kullanılarak Sistem Tanılama ve Hasar Tahmini Üzerine Bir İnceleme
Elastik ötesi sismik talep üzerine bir inceleme