Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Three Lives of Muhammed Lutfi Bey: Under Ottoman, Syrian and Turkish States

Jerusalem Quarterly, ss.77-91, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İttihatçılar ve Şerif Hüseyin: Mekke İsyanı'nın Nedenleri Üzerine Bir Değerlendirme

Tarih ve Toplum. Yeni Yaklaşımlar, cilt.8, ss.41-57, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Impact of Sharif Hussein's Revolt on the Nation -Building Processes of Turks and Arabs

Journal of Academic Approaches, cilt.3, ss.98-111, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Osmanlıcılık İdeolojisi ve OSmanlı Sonrası Türk-Arap İlişkilerinde Değişim ve Süreklilik

DİVAN: DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR DERGİSİ, cilt.17, ss.173-192, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erken Cumhuriyet Dönemi Ders Kitapları Çerçevesinde Ulus Kimliği İnşası ve "Arap İhaneti"

DİVAN: DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR DERGİSİ, cilt.17, ss.169-188, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

"Uluslaşmadan Küreselleşmeye Türk-Arap İlişkileri"

Küresel Değişimin Yönü: Kaos mu Adalet mi?, Malatya, Türkiye, 23 Mart 2012, ss.1-15

The Impact of the Sharif Hussein's Revolt in the Nation-Building Processes of Turks and Arabs

Middle East and Central Asia Symposium, Salt Lake City, Amerika Birleşik Devletleri, 07 Eylül 2007, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Ansiklopedide Bölümler

Beershebe-Gaza Line

Freie Universität-Berlin, ss.1-5, 2018

International Encyclopedia of World War I

Freie Üniversitaet-Berlin, ss.1-5, 2015

International Encyclopedia of World War I

Freie Universitaet-Berlin, ss.1-5, 2015

Diğer Yayınlar