Biyografi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesidir. İnönü Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi, Sakarya Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi okudu. Doktorasını Sabancı Üniversitesi’nde Tarih alanında tamamladı. Kuveyt Üniversitesi’nde (2005-2006) Arapça öğrendi. Freie Üniversitaet-Berlin’de (2009-2010) konuk araştırmacı olarak bulundu. Sabancı Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı (2007-2012). The British Academy’nin Post-Doktora bursuyla Londra Üniversitesi’ne bağlı School of Orieantal and African Studies’de araştırmacı olarak Osmanlı Devleti ile Arap Aşiretleri arasındaki ilişkiler üzerine araştırmalar yaptı (2016-2018). Alexander von Humboldt Stiftung’un Deneyimli Araştırmacı bursuyla Leibniz-Zentrum Moderner Orient’te Osmanlı sonrası dönemde Arap devletlerinin inşası üzerine çalışmalar yaptı (2019-2020). Princeton, Harvard, LSE gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinde araştırma alanlarıyla ilgili konferanslar verdi. Osmanlı, Cumhuriyet, Avusturya, Alman, İngiliz, Fransız ve Amerikan devlet arşivlerinde araştırmalarda bulundu. Çalışmalarında Osmanlı dönemi ve sonrası modern Ortadoğu tarihi üzerine odaklanmaktadır. Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü (GEBİP 2015) sahibidir. Akademik ilgi alanları geç Osmanlı tarihi ve tarih yazımı, Osmanlı dönemi ve sonrası Arap coğrafyasının sosyo-politik tarihi, Osmanlı yönetiminde ve sonrasında Arap aşiretleri tarihi, modern Türk tarihi, imparatorluk araştırmaları, küresel tarih ve dünya tarihi gibi araştırma konularını içermektedir. Makaleleri War And Society, New Perspectives on Turkey, Middle Eastern Studies ve Die Welt des Islams’da yayınlandı. War and State Formation in Syria: Cemal Pasha’s Governorate during World War I (Routledge, 2014) yazarı ve Syria in World War I: Politics, Economy and Society (Routledge, 2015)  kitabının editörüdür. Negotiating Empire in the Middle East: Ottomans and Arab Nomads in the Modern Era, 1840-1914 başlıklı kitabı Cambridge University Press'ten yayın aşamasındadır. Çiçek, İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.


Yabancı Diller

Arapça, C1 İleri
Fransızca, B2 Orta Üstü
Almanca, B2 Orta Üstü
İngilizce, C1 İleri

Yaptığı Tezler

Doktora, "Cemal Pasha's Governorate in Syria, 1914-1917", Sabancı Üniversitesi, Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih, 2012
Yüksek Lisans, "Şerif Hüseyin İsyanı'nın Türk ve Arap Kimlik İnşa Süreçlerine Etkisinin Analizi", Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Ve Sosyal Bilimler, 2007

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarih, Yakınçağ Tarihi, Ortadoğu Araştırmaları

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih , 2019 - Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih , 2013 - 2019
Araştırma Görevlisi, Sabancı Üniversitesi, Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih, 2007 - 2012

Akademik İdari Deneyim

Alexander von Humboldt Experienced Research Fellow, Leibniz-Zentrum Moderner Orient, 2019 - 2020
Post-Doctoral Fellow, University of London-School of Oriental and African Studies, History, 2016 - 2018

Verdiği Dersler

Ortadoğu Tarihi II, Doktora, 2018 - 2019
Ortadoğu Tarihi I, Doktora, 2018 - 2019
The Ottoman Middle East, Ön Lisans, 2017 - 2018
Atatürk İlke ve İnkılapları II, Lisans, 2013 - 2014
The Principles of Atatürk, Lisans, 2013 - 2014
Nationalist Movements in the Ottoman Empire, Doktora, 2013 - 2014
Atatürk İlke ve İnkılapları II, Lisans, 2010 - 2011
Atatürk İlke ve İnkılapları I, Lisans, 2010 - 2011
Humanity and Society II, Lisans, 2007 - 2008
Humanity and Society I, Lisans, 2007 - 2008

Yönetilen Tezler

Çiçek M., Arap Kaynaklarına Göre Lübnan İç Savaşı'nda Filistin Kurtuluş Örgütü, Yüksek Lisans, H.al(Öğrenci), 2019
ÇİÇEK M., Hadd-ı Hudud-ı Saltanat-ı Seniyye: Derviş Paşa'nın Tahdid-i Hudud-ı İraniye Adlı Eseri Işığında Osmanlı-İran Sınırı, Yüksek Lisans, A.Fener(Öğrenci), 2015

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Sabancı Üniversitesi, Ağustos, 2015
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Sabancı Üniversitesi, Mart, 2015

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Ansiklopedide Bölümler

Diğer Yayınlar

Desteklenen Projeler

Çiçek M. T. , TÜBİTAK Projesi, Ortadoğu'da Aşiretler ve Siyaset, 1920-2018, 2019 - 2022
Çiçek M. T. , Desteklenmiş Diğer Projeler, The Stubborn Mobility: Tribes and Politics in the Middle East, 2019 - 2020
Çiçek M., Newton Programı Destekli Proje, Bordering Mobilities: The Arab Nomads and the Making of the Modern Middle East, 2018 - 2019
ÇİÇEK M. T. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, "Kardeşliğin Bedeli": Suriye, Irak ve Kuzey Arabistan Çöl Bölgelerinde Osmanlı Vergi Toplama Uygulaması, 2018 - 2019
Çiçek M., Newton Programı Destekli Proje, Negotiating Empire in the Desert: the Ottomans and the Arab Bedouin, 2016 - 2018
ÇİÇEK M. T. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Arabistan'da Osmanlı İdaresi: Suudiler, Reşidiler ve Osmanlılar, 1870-1924, 2013 - 2015

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, Yayın Kurul Üyesi, 2015 - Devam Ediyor

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Middle East Studies Association, Üye, 2016 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye, Mayıs 2020
NEW PERSPECTIVES ON TURKEY, SSCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2020
JOURNAL OF GLOBAL HISTORY, SSCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2019
I.B. Tauris, Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap, Haziran 2018
Newton Programı Destekli Proje, Newton Fonu, İleri Seviye Destekleri Projesi, The British Academy, İngiltere, Şubat 2018
Journal of Terrorism and Political Violence, SSCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2016
Divan, Hakemli Bilimsel Dergi, Kasım 2016
Stanford University Press, Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap, Ekim 2016
Divan, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2016

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

Environment And Justice, Leibniz-Zentrum Moderner Orient, Germany, https://www.zmo.de/en/research/mainresearchprogram/environment-and-justice, 2020 - 2020
The Resources, Leibniz-Zentrum Moderner Orient, Germany, https://archiv.zmo.de/forschung/index_e.html#Verbundprojekte, 2019 - 2020

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

Middle East Studies Association Annual Meeting, Katılımcı, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 2016
Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, Katılımcı, Sakarya, Türkiye, 2015

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):6
h-indeksi (WOS):1

Davetli Konuşmalar

‘The Ottoman Expansion into the Desert and the Nomadic Justice, 1840-1914’, Çalıştay, Leibniz-Zentrum Moderner Orient, Almanya, Eylül 2020
The Ottoman state formation and the Arab nomads in the Middle East, 1840-1914, Konferans, University of London (The London School of Economics and Political Science), İngiltere, Haziran 2019
Liberty in Return for Loyalty: Cemal Pasha and the Druze in the Great War, Konferans, American University of Beirut, Lübnan, Kasım 2018
The Hijaz Railroad: Planning, Construction, Reactions and Impact, Konferans, American University of Beirut, Lübnan, Mayıs 2018
Empire and Its Nomads: Ottomans and the Arab Bedouin in the Modern Era, Konferans, Princeton University, Amerika Birleşik Devletleri, Kasım 2017
The Ottoman Response to the Balfour Declaration, Çalıştay, Universitaet Basel (University of Basel), İsviçre, Ekim 2017
Ottoman Governance of the Arab Bedouin, 1840-1914, Konferans, University of London-School of Oriental and African Studies, İngiltere, Kasım 2016
Exiling Empire: The Deportation of the Syrian-Arab Elites into Anatolia in light of the memoirs of Issa al-Issa, Çalıştay, Universitaet Potsdam, Almanya, Ekim 2016
The holy war in Syria: The Ottoman plan to conquer Egypt during the First World War, Konferans, British Institute of Archeology at Ankara, Türkiye, Nisan 2016
Syrian Lands during the Great War: Readjustment of the Ottoman State under Cemal Pasha’s Governorate, Konferans, Georgetown University, Amerika Birleşik Devletleri, Mart 2015
Cemal Pasha’s Expedition of Egypt and Pan-Islamist Propaganda in Syria during the Great War, Çalıştay, Harvard University, Amerika Birleşik Devletleri, Mart 2015

Burslar

Alexander von Humboldt Experienced Researcher Fellowship, Humboldt Programı, 2019 - 2020
The British Academy Alumni Fellowship, Diğer Uluslararası Organizasyonlar, 2019 - 2019
Newton International Post-Doctoral Fellowship, Diğer Uluslararası Organizasyonlar, 2016 - 2018
Tuition Waive and Teaching Assistantship, Üniversite, 2007 - 2012
Erasmus, Diğer Uluslararası Organizasyonlar, 2009 - 2010

Ödüller

Çiçek M. T. , The Young Scientist Award, The Science Academy, Turkey, Nisan 2021
Çiçek M., Promising Young Scientist Awar, Turkish Academy Of Sciences, Mayıs 2015