Doç.Dr.

M. TALHA ÇİÇEK


Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

Biyografi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesidir. İnönü Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi, Sakarya Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi okudu. Doktorasını Sabancı Üniversitesi’nde Tarih alanında tamamladı. Kuveyt Üniversitesi’nde (2005-2006) Arapça öğrendi. Freie Üniversitaet-Berlin’de (2009-2010) konuk araştırmacı olarak bulundu. Sabancı Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı (2007-2012). The British Academy’nin Post-Doktora bursuyla Londra Üniversitesi’ne bağlı School of Orieantal and African Studies’de araştırmacı olarak Osmanlı Devleti ile Arap Aşiretleri arasındaki ilişkiler üzerine araştırmalar yaptı (2016-2018). Alexander von Humboldt Stiftung’un Deneyimli Araştırmacı bursuyla Leibniz-Zentrum Moderner Orient’te Osmanlı sonrası dönemde Arap devletlerinin inşası üzerine çalışmalar yaptı (2019-2020). Princeton, Harvard, LSE gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinde araştırma alanlarıyla ilgili konferanslar verdi. Osmanlı, Cumhuriyet, Avusturya, Alman, İngiliz, Fransız ve Amerikan devlet arşivlerinde araştırmalarda bulundu. Çalışmalarında Osmanlı dönemi ve sonrası modern Ortadoğu tarihi üzerine odaklanmaktadır. Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü (GEBİP 2015) sahibidir. Akademik ilgi alanları geç Osmanlı tarihi ve tarih yazımı, Osmanlı dönemi ve sonrası Arap coğrafyasının sosyo-politik tarihi, Osmanlı yönetiminde ve sonrasında Arap aşiretleri tarihi, modern Türk tarihi, imparatorluk araştırmaları, küresel tarih ve dünya tarihi gibi araştırma konularını içermektedir. Makaleleri War And Society, New Perspectives on Turkey, Middle Eastern Studies ve Die Welt des Islams’da yayınlandı. War and State Formation in Syria: Cemal Pasha’s Governorate during World War I (Routledge, 2014) yazarı ve Syria in World War I: Politics, Economy and Society (Routledge, 2015)  kitabının editörüdür. Negotiating Empire in the Middle East: Ottomans and Arab Nomads in the Modern Era, 1840-1914 başlıklı kitabı Cambridge University Press'ten yayın aşamasındadır. Çiçek, İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.


Eğitim Bilgileri

2016 - 2018

2016 - 2018

Post Doktora

University Of London-School Of Oriental And African Studies, Faculty Of Arts And Humanities, History, İngiltere

2007 - 2012

2007 - 2012

Doktora

Sabancı Üniversitesi, Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih, Türkiye

2003 - 2007

2003 - 2007

Yüksek Lisans

Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı, Türkiye

1999 - 2003

1999 - 2003

Lisans

İnönü Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

"Cemal Pasha's Governorate in Syria, 1914-1917"

Sabancı Üniversitesi, Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih

2007

2007

Yüksek Lisans

"Şerif Hüseyin İsyanı'nın Türk ve Arap Kimlik İnşa Süreçlerine Etkisinin Analizi"

Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Ve Sosyal Bilimler

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

Arapça

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Fransızca

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Almanca

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarih, Yakınçağ Tarihi, Ortadoğu Araştırmaları

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2013 - 2019

2013 - 2019

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2007 - 2012

2007 - 2012

Araştırma Görevlisi

Sabancı Üniversitesi, Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih

Yönetimsel Görevler

2019 - 2020

2019 - 2020

Alexander von Humboldt Experienced Research Fellow

Leibniz-Zentrum Moderner Orient

2016 - 2018

2016 - 2018

Post-Doctoral Fellow

University of London-School of Oriental and African Studies, History

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Ortadoğu Tarihi II

Doktora

Doktora

Ortadoğu Tarihi I

Ön Lisans

Ön Lisans

The Ottoman Middle East

Lisans

Lisans

Atatürk İlke ve İnkılapları II

Lisans

Lisans

The Principles of Atatürk

Doktora

Doktora

Nationalist Movements in the Ottoman Empire

Lisans

Lisans

Atatürk İlke ve İnkılapları II

Lisans

Lisans

Atatürk İlke ve İnkılapları I

Lisans

Lisans

Humanity and Society II

Lisans

Lisans

Humanity and Society I

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Relocating the Arabs in Turkish Historiography: A Review of the Book Series Arap Gözüyle Osmanlı

Çiçek M. T.

Archiv Orientalni, cilt.88, sa.3, ss.605-614, 2020 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

2017

2017

The tribal partners of empire in Arabia: the Ottomans and the Rashidis of Najd, 1880-1918

ÇİÇEK M.

NEW PERSPECTIVES ON TURKEY, sa.56, ss.105-130, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2016

2016

Negotiating power and authority in the desert: the Arab Bedouin and the limits of the Ottoman state in Hijaz, 1840-1908

ÇİÇEK M.

MIDDLE EASTERN STUDIES, cilt.52, sa.2, ss.260-279, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2016

2016

The Holy War in Syria: Cemal Pasha and the Ottoman Plan to conquer Egypt in the First World War

ÇİÇEK M.

WAR & SOCIETY, cilt.35, sa.1, ss.39-53, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2014

2014

Visions of Islamic Unity: A Comparison of Djemal Pasha's al-Sharq and Sharif Husayn's al-Qibla Periodicals

ÇİÇEK M.

WELT DES ISLAMS, cilt.54, ss.460-482, 2014 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Birinci Dünya Savaşı'nda Suriye'de Pan-İslamist Propaganda: Eş-Şark Gazetesi Örneği

Çiçek M. T.

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, sa.17, ss.107-126, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

The Three Lives of Muhammed Lutfi Bey: Under Ottoman, Syrian and Turkish States

ÇİÇEK M.

Jerusalem Quarterly, sa.60, ss.77-91, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

İttihatçılar ve Şerif Hüseyin: Mekke İsyanı'nın Nedenleri Üzerine Bir Değerlendirme

ÇİÇEK M.

Tarih ve Toplum. Yeni Yaklaşımlar, cilt.8, sa.16, ss.41-57, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

The Impact of Sharif Hussein's Revolt on the Nation -Building Processes of Turks and Arabs

ÇİÇEK M.

Journal of Academic Approaches, cilt.3, sa.2, ss.98-111, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Osmanlıcılık İdeolojisi ve OSmanlı Sonrası Türk-Arap İlişkilerinde Değişim ve Süreklilik

ÇİÇEK M.

DİVAN: DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR DERGİSİ, cilt.17, sa.33, ss.173-192, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Erken Cumhuriyet Dönemi Ders Kitapları Çerçevesinde Ulus Kimliği İnşası ve "Arap İhaneti"

ÇİÇEK M.

DİVAN: DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR DERGİSİ, cilt.17, sa.32, ss.169-188, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

2021

2021

Negotiating Empire in the Middle East: Ottomans and Arab Nomads in the Modern Era, 1840-1914

Çiçek M. T.

Cambridge University Press, Cambridge (MA), USA , Cambridge, 2021

2020

2020

Birinci Dünya Savaşı'nda Suriye

Çiçek M. T. (Editör)

Küre Yayınları, İstanbul, 2020

2020

2020

'Food for Liberty, Tolerance for Loyalty': The Ottomans and the Druze of Syria during World War I

Çiçek M. T.

Not All Quiet on the Ottoman Fronts: Neglected Perspectives on a Global War, 1914-1918, Mehmet Beşikçi,Selçuk Akşin Somel and Alexandre Toumarkine, Editör, Ergon Verlag, Berlin, ss.119-131, 2020

2015

2015

Syria in World War I: Politics Economy and Society

ÇİÇEK M.

Routledge, London/New York , Londra, 2015

2015

2015

Myth of the Unionist Triumvirate: The Formation of the CUP Factions and their Impact in Syria during the Great War

ÇİÇEK M.

Syria in World War I: Politics, Economy and Society, Cicek MT, Editör, Routledge, London/New York , Londra Ve Newyork, ss.9-36, 2015

Ansiklopedide Bölümler

2018

2018

Beershebe-Gaza Line

Çiçek M.

Freie Universität-Berlin, ss.1-5, 2018

2015

2015

International Encyclopedia of World War I

Çiçek M.

Freie Üniversitaet-Berlin, ss.1-5, 2015

2015

2015

International Encyclopedia of World War I

ÇİÇEK M.

Freie Universitaet-Berlin, ss.1-5, 2015

Diğer Yayınlar

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Middle East Studies Association

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Mayıs 2020

Mayıs 2020

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Şubat 2020

Şubat 2020

NEW PERSPECTIVES ON TURKEY

SSCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2019

Şubat 2019

JOURNAL OF GLOBAL HISTORY

SSCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

I.B. Tauris

Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap

Şubat 2018

Şubat 2018

Newton Programı Destekli Proje

Newton Fonu, İleri Seviye Destekleri Projesi, The British Academy, İngiltere

Kasım 2016

Kasım 2016

Journal of Terrorism and Political Violence

SSCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2016

Kasım 2016

Divan

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2016

Ekim 2016

Stanford University Press

Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap

Mart 2016

Mart 2016

Divan

Hakemli Bilimsel Dergi

Ödüller

Nisan 2021

Nisan 2021

The Young Scientist Award

The Science Academy, Turkey

Mayıs 2015

Mayıs 2015

Promising Young Scientist Awar

Turkish Academy Of SciencesKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2016

2016

Middle East Studies Association Annual Meeting

Katılımcı

Massachusetts-Amerika Birleşik Devletleri

2015

2015

Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi

Katılımcı

Sakarya-Türkiye

Davetli Konuşmalar

Eylül 2020

Eylül 2020

‘The Ottoman Expansion into the Desert and the Nomadic Justice, 1840-1914’

Çalıştay

Leibniz-Zentrum Moderner Orient-Almanya

Haziran 2019

Haziran 2019

The Ottoman state formation and the Arab nomads in the Middle East, 1840-1914

Konferans

University of London (The London School of Economics and Political Science)-İngiltere

Kasım 2018

Kasım 2018

Liberty in Return for Loyalty: Cemal Pasha and the Druze in the Great War

Konferans

American University of Beirut-Lübnan

Mayıs 2018

Mayıs 2018

The Hijaz Railroad: Planning, Construction, Reactions and Impact

Konferans

American University of Beirut-Lübnan

Kasım 2017

Kasım 2017

Empire and Its Nomads: Ottomans and the Arab Bedouin in the Modern Era

Konferans

Princeton University-Amerika Birleşik Devletleri

Ekim 2017

Ekim 2017

The Ottoman Response to the Balfour Declaration

Çalıştay

Universitaet Basel (University of Basel)-İsviçre

Kasım 2016

Kasım 2016

Ottoman Governance of the Arab Bedouin, 1840-1914

Konferans

University of London-School of Oriental and African Studies-İngiltere

Ekim 2016

Ekim 2016

Exiling Empire: The Deportation of the Syrian-Arab Elites into Anatolia in light of the memoirs of Issa al-Issa

Çalıştay

Universitaet Potsdam-Almanya

Nisan 2016

Nisan 2016

The holy war in Syria: The Ottoman plan to conquer Egypt during the First World War

Konferans

British Institute of Archeology at Ankara-Türkiye

Mart 2015

Mart 2015

Syrian Lands during the Great War: Readjustment of the Ottoman State under Cemal Pasha’s Governorate

Konferans

Georgetown University-Amerika Birleşik Devletleri

Mart 2015

Mart 2015

Cemal Pasha’s Expedition of Egypt and Pan-Islamist Propaganda in Syria during the Great War

Çalıştay

Harvard University-Amerika Birleşik Devletleri

Burslar

2019 - 2020

2019 - 2020

Alexander von Humboldt Experienced Researcher Fellowship

Humboldt Programı

2019 - 2019

2019 - 2019

The British Academy Alumni Fellowship

Diğer Uluslararası Organizasyonlar

2016 - 2018

2016 - 2018

Newton International Post-Doctoral Fellowship

Diğer Uluslararası Organizasyonlar

2007 - 2012

2007 - 2012

Tuition Waive and Teaching Assistantship

Üniversite

2009 - 2010

2009 - 2010

Erasmus

Diğer Uluslararası Organizasyonlar

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 6

h-indeksi (WOS): 1

Jüri Üyelikleri

Ağustos-2015

Ağustos 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Sabancı Üniversitesi

Mart-2015

Mart 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Sabancı Üniversitesi

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2020 - 2020

2020 - 2020

Environment And Justice

https://www.zmo.de/en/research/mainresearchprogram/environment-and-justice

Leibniz-Zentrum Moderner Orient, Germany

2019 - 2020

2019 - 2020

The Resources

https://archiv.zmo.de/forschung/index_e.html#Verbundprojekte

Leibniz-Zentrum Moderner Orient, Germany