Mesleki Deneyim

Yönetimsel Görevler

  • 2012 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

    İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Cerrahi Birimler

  • 2009 - 2012Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

    Dicle Üniversitesi, Tıp Fak., Cerrahi Birimler

Yönetilen Tezler

  • Akciğer kist hidatik ameliyatlarında sonuç ve morbiditeyi etkileyen risk faktörleri, EREN T. Ş. , B.Öztürk(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2011
  • Toraks Travmalarında mortalite ve morbiditeyi etkileyen faktörler, EREN T. Ş. , A.Avcı(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2010
  • Akciğer dekortikasyon ameliyatı yapılan erişkin hastaların preoperatif ve postoperatif olarak arteryel kan gazı, solunum fonksiyon testleri ve akciğer perfüzyon sintigrafilerinin karşılaştırılması, EREN T. Ş. , M.Oruç(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2009