Araştırma Alanları

  • Tıp

  • Sağlık Bilimleri

  • Dahili Tıp Bilimleri

  • Göğüs Hastalıkları ve Allerji

  • İç Hastalıkları

  • Yoğun Bakım

  • Cerrahi Tıp Bilimleri

  • Genel Cerrahi

  • Deneysel Cerrahi