Publications & Works

Articles Published in Other Journals

A Fifteenth-Century Mamluk Astronomer in the Ottoman Realm: 'Umar al-Dimashqi and his 'ilm al-miqat corpus the Hamidiye 1453'

NAZARIYAT-JOURNAL FOR THE HISTORY OF ISLAMIC PHILOSOPHY AND SCIENCES, vol.4, no.2, pp.119-140, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Osmanlı Ülkesinde Bir On Beşinci Asır Memlük Astronomu: Ömer ed-Dımaşkî ve Mîkât İlmi Mecmuası Hamidiye 1453

NAZARİYAT İSLÂM FELSEFE BİLİM TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.4, no.2, pp.117-140, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Conquering the Time: An Example of a Manual for Making an Astrolabe Quadrant: Muhammad Qunawi's Hadiyyat al-muluk

NAZARIYAT-JOURNAL FOR THE HISTORY OF ISLAMIC PHILOSOPHY AND SCIENCES, vol.2, no.4, pp.97-120, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

Vakti Fethetmek: Mîkât İlmi Geleneğinde Rub‘u’l-mukantarât Yapım Kılavuzu Örneği Olarak Muhammed Konevî’nin Hediyyetü’l-mülûk’u

NAZARİYAT İSLÂM FELSEFE BİLİM TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.2, no.4, pp.103-148, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tracing the Evidence of Instrument-Making Traditions in the Islamic World

38th Scientific Instrument Symposium, Habana, Cuba, 23 - 27 September 2019, pp.64

Marrākushī’s Globe and Its Impact on the Globe-Making Tradition in the Islamic World

XXXVII Scientific Instrument Symposium, Leiden, Netherlands, 3 - 07 September 2018, pp.1-2

The Role of Instruments in the Evolution of Timekeeping

XXV International Congress of History of Science and Technology, Rio De Janerio, Brazil, 26 July 2017, pp.33

Eliminating the Necessity of Using Observational Instruments in Timekeeping

XXXVth Scientific Instrument Symposium, İstanbul, Turkey, 26 September 2016, pp.22

Osmanlı'da Sultana Takdim Edilen Bir Mîkat İlmi Eseri: Mîzânu'l-kevâkib

Uluslararası Orta ve Batı Asya'da Yönetim Kültürü Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 October 2015

Books & Book Chapters

Globe cèlestes dans le monde islamique

in: Le Monde en sphères, Catherine Hofmann,François Nawrocki, Editor, BnF Èditions, Paris, pp.54-59, 2019

L'astrolabe: imaginer la sphère céleste en deux dimensions

in: Le Monde en sphères, Catherine Hofmann,François Nawrocki, Editor, BnF Èditions, Paris, pp.62-65, 2019

Osmanlıların Mîkat İlmine Katkıları: Mîzânu'l-kevâkib Örneği

in: Osmanlı'da İlim ve Fikir DÜnyası: İstanbul'un Fethinden Süleymaniye Medreselerinin Kuruluşuna Kadar, Alper Ö. M., Arıcı M., Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.251-262, 2015

Episodes in the Encyclopedia

İslam Düşünce Atlası

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp.803-804, 2017

İslam Düşünce Atlası

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp.781-783, 2017

İslam Düşünce Atlası

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp.773-774, 2017

İslam Düşünce Atlası

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp.798-799, 2017

İslam Düşünce Atlası

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp.475-476, 2017

İslam Düşünce Atlası

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp.475-476, 2017

İslam Düşünce Atlası

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp.781-783, 2017

İslam Düşünce Atlası

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp.474-475, 2017

İslam Düşünce Atlası

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp.783-784, 2017