Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assestment of hospital service quality from the view of physician, patient and health managers

e-Cumhuriyet Tıp Dergisi (elektronik), cilt.42, sa.1, ss.28-38, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

ÇOCUK DOSTU OTELLER İLE İLGİLİ ŞİKÂYETLERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ

İşletme Bilimi Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.451-475, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

BÜTÜNLEŞİK SWOT-AHP ANALİZİ: TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ UYGULAMASI

International Social Sciences Studies Journal, cilt.4, sa.23, ss.4716-4730, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

HEKİMLERİN REÇETELEME KARARINDA İLAÇ MÜMESSİLLERİNİN ROLÜ: PİLOT ÇALIŞMA•

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , cilt.10, sa.54, ss.899-905, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Acil Servislerde Yaşanan Sorunların Çalışanlar Gözünden Değerlendirilmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.6, sa.4, ss.44-56, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

The Effects of Income, Income Distribution and Health Expenditures on Under-Five Mortality Rate

International Journal of Humanities and Social Science Invention, cilt.6, sa.3, ss.42-49, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Üniversite öğrencilerinin atılganlık düzeylerinin belirlenmesi: Sağlık bilimleri fakültesi örneği

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, sa.32, ss.430-441, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİKTE HANGİSİ DAHA ETKİLİ: ERİLLİK Mİ, DİŞİLLİK Mİ?

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.235-254, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Digital Transformation in Healthcare Services

Advances in Health Sciences Research, Plamen Milchev CHERNOPOLSKI,Nelya Lukpanovna SHAPEKOVA,Bilal AK,Behire SANÇAR, Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, ss.523-538, 2020

Innovation in Health

Recent Studies in Health Sciences, Plamen Milchev CHERNOPOLSKI Nelya Lukpanovna SHAPEKOVA Behire SANÇAR Bilal AK, Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, Sofija, ss.618-632, 2019 Creative Commons License

Dünyada Sağlık Politikaları ve Planlamaları

Sağlık Planlaması, Dr. Öğr. Üyesi ENSAR AĞIRMAN, Editör, Erzurum Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.239-266, 2019 Creative Commons License

Sağlık Göstergeleri Açısından Türkiye’de Bölgeler Arası Eşitsizlikler

Sağlık Yönetiminde Karar Verme 1, Emrah Önder,Bahadır Fatih Yıldırım, Editör, Dora, İstanbul, ss.1-2, 2018

Hastanelerde stratejik yönetim – swot analizi ve karar verme

Sağlık Yönetiminde Karar Verme 1, Emrah Önder,Bahadır Fatih Yıldırım, Editör, Dora, İstanbul, ss.1-2, 2018