Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Customer Experience in Healthcare: Literature Review

ISTANBUL BUSINESS RESEARCH, vol.51, no.1, pp.291-312, 2022 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Control in Healthcare Services

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.45, no.2, pp.78-100, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Assestment of hospital service quality from the view of physician, patient and health managers

e-Cumhuriyet Tıp Dergisi (elektronik), vol.42, no.1, pp.28-38, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

ÇOCUK DOSTU OTELLER İLE İLGİLİ ŞİKÂYETLERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ

İşletme Bilimi Dergisi, vol.7, no.2, pp.451-475, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

BÜTÜNLEŞİK SWOT-AHP ANALİZİ: TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ UYGULAMASI

International Social Sciences Studies Journal, vol.4, no.23, pp.4716-4730, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

HEKİMLERİN REÇETELEME KARARINDA İLAÇ MÜMESSİLLERİNİN ROLÜ: PİLOT ÇALIŞMA•

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , vol.10, no.54, pp.899-905, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

The Evaluation Of The Problems’ Emergency Services From Staff Perspectives

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.4, pp.44-56, 2017 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

The Effects of Income, Income Distribution and Health Expenditures on Under-Five Mortality Rate

International Journal of Humanities and Social Science Invention, vol.6, no.3, pp.42-49, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİKTE HANGİSİ DAHA ETKİLİ: ERİLLİK Mİ, DİŞİLLİK Mİ?

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.2, pp.235-254, 2015 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Books & Book Chapters

Digital Transformation in Healthcare Services

in: Advances in Health Sciences Research, Plamen Milchev CHERNOPOLSKI,Nelya Lukpanovna SHAPEKOVA,Bilal AK,Behire SANÇAR, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.523-538, 2020

Innovation in Health

in: Recent Studies in Health Sciences, Plamen Milchev CHERNOPOLSKI Nelya Lukpanovna SHAPEKOVA Behire SANÇAR Bilal AK, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, Sofija, pp.618-632, 2019 Creative Commons License

Dünyada Sağlık Politikaları ve Planlamaları

in: Sağlık Planlaması, Dr. Öğr. Üyesi ENSAR AĞIRMAN, Editor, Erzurum Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.239-266, 2019 Creative Commons License

Sağlık Göstergeleri Açısından Türkiye’de Bölgeler Arası Eşitsizlikler

in: Sağlık Yönetiminde Karar Verme 1, Emrah Önder,Bahadır Fatih Yıldırım, Editor, Dora, İstanbul, pp.1-2, 2018

Hastanelerde stratejik yönetim – swot analizi ve karar verme

in: Sağlık Yönetiminde Karar Verme 1, Emrah Önder,Bahadır Fatih Yıldırım, Editor, Dora, İstanbul, pp.1-2, 2018