Education Information

Education Information

 • 2013 - 2019 Doctorate

  İstanbul University-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi, Turkey

 • 2012 - 2014 Postgraduate

  Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sağlık Yönetimi, Turkey

 • 2009 - 2011 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Health Sciences, Halk Sağlığı, Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik , Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Hasta Deneyimi, Tatmini, Sadakati, Hizmet Kalitesi ve Sağlık Hizmetini Tekrar Kullanma Niyeti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sağlık Yönetimi

 • 2014 Postgraduate

  Dönüştürücü Liderlik ve Toplumsal Cinsiyet: Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

  Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi

 • 2011 Postgraduate

  İstanbul'da Otistik Çocuklar Eğitim Merkezlerindeki Öğrenci Ebeveynlerinin Yaşamları Boyunca Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi

  Marmara University, Institute Of Health Sciences, Department Of Public Health

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English