Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Ağustos 2020 International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing

    ESCI Kapsamındaki Dergi