Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Turkey's Growing Relations with Iran and Arab Middle East

TURKISH STUDIES, cilt.12, ss.643-662, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye-İran İlişkileri Tahlillerine Kuramsal ve Yöntemsel Bir Yaklaşım

Bilge Strateji Dergisi, cilt.6, ss.15-28, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Özet
Link

ÇAĞDAŞ ULUSLARARASI SİSTEMİN KAYNAĞI VE İLK DÖNEMİ OLARAK İSPANYA-PORTEKİZ ATLANTİK SİSTEMİ, 1493-1648

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.88-117, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Özet
Link

NÜKLEER TEKNOLOJİ VE KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASI SORUNU EKSENİNDE TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİNE TEMATİK BİR YAKLAŞIM 1945-2013

ürk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, no.2, ss.1-24, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Özet
Link

Controversies over the Spread of Iranian Shi’ite Influence: Six October City

Dumlupınar Sosyal Bilimler Dergisi, ss.213-224, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Turkmenistan and Azerbaijan in European Gas Supply Security

INSIGHT TURKEY, cilt.12, no.3, ss.169-190, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Turkey-Iran Relation at the Crossroad of Syrian Crisis

Peace in The Middle Easr Actors, Problems and Quest for Peace, Gaziantep, Türkiye, 19 Aralık 2014, cilt.1, ss.49-51
Link

Şii Toplumlarında Siyaset-Ahlak İlişkisi

Türkiye II.Ahlak Şurası:Ahlak ve Siyaset, Konya, Türkiye, 22 Kasım 2013, cilt.1, no.239, ss.121-125

Kitap & Kitap Bölümleri