Education Information

Education Information

 • 1986 - 1989 Doctorate

  Dicle University, School Of Medıcıne, Department Of Basıc Medıcal Scıences, Turkey

 • 1984 - 1986 Postgraduate

  Dicle University, School Of Medıcıne, Department Of Basıc Medıcal Scıences, Turkey

 • 1979 - 1983 Undergraduate

  Dicle University, Faculty Of Scıence, Department Of Physıcs, Turkey

Dissertations

 • 1989 Doctorate

  Tedavi Amacıyla Kullanılan Mikrodalgaların Kan (Total Protein, Plazma Proteinleri ve T3-T4 Hormonları) Üzerine Etkilerinin İn Vitro İncelenmesi

  Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik

 • 1986 Postgraduate

  Lenfomalılarda total kan, eritrosit ve plazma volümü tayini

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Biyofizik, Temel Tıp

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2016Probleme Dayalı Eğitim programı

  Health&Medicine , Marmara Üniversitesi

 • 2016Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Kalite Çalıştayı

  Health&Medicine , Sağlık Bilimleri Üniversitesi

 • 2015Eğitim Formasyonu Eğitici Eğitimi

  Health&Medicine , İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 • 2014Terleme Tedavisi

  Health&Medicine , İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı

 • 2011İyi Klinik Uygulamaları Eğitim Toplantısı

  Health&Medicine , Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş.

 • 2011VI. Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Kursu

  Health&Medicine , Dicle Üniversitesi

 • 2011Tıp eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Kursu

  Health&Medicine , Dicle Üniversitesi

 • 2009MedCalc Turkey Kullanıcı Eğitimi

  Health&Medicine , Mersin Üniversitesi

 • 2005III.Deney Hayvanlarının Biyolojik Araştırma Kursu (Uygulamalı)

  Health&Medicine , Dicle Üniversitesi

 • 2001Eğitici Eğirim Kursu

  Education Management and Planning , Dicle Üniversitesi

 • 2001Klinik Eğitim Becerileri Kursu

  Health&Medicine , Dicle Üniversitesi

 • 1986Spektroskopi Kış Okulu

  Health&Medicine , İnönü Üniversitesi

 • 1985Tıp ve Biyolojik Bilimlerde Radyasyondan Korunma

  Health&Medicine , TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA MERKEZİ