Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Preparation of electro and optoelectro active materials based on dithieno[2,3-b;3’,2’-d]thiophene

24th International Symposium on the Organic Chemistry of Sulfur, Florence, İtalya, 25 Temmuz 2010, ss.141

Synthesıs Of Novel Β-Lactam Contaınıng N-Thiocarbamate Groups

10th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Vienna, Avusturya, 17 Temmuz 2003, ss.90