Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2017 İstanbul Öğretmen Akademileri

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 İSTEV Hikmet Okulu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 Üsküdar Fikir Sanat Merkezi İhtisas Seminerleri

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 Boğaziçi Üniversitesi, Nanoteknolojinin Sağlık Alanındaki Uygulamalarında Sorumlu Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 IBDP Courses Collegial Sharing Workshop

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 Ölçme Değerlendirme Ulusal ve Uluslararası Sınavlar Konferansı, 2014

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 IUPAC 44th World Chemistry Congress

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 Uluslararası Sülfür Sempozyumu, İtalya

  Katılımcı

  İtalya

 • 2008 İTÜ Enerji Enstitüsü Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 39

h-indeksi (WOS): 3