Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Das Prinzip der freien Beweiswürdigung

Ceza Muhakemesi Hukukunun Güncel Sorunları, İstanbul, Turkey, 19 - 20 September 2019, pp.325-335

Tıp Ceza Hukukunda Hukuk ile Etik İlkeler Arasındaki Çatışmalar

III. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 12 October 2019, pp.431-449

Ungerechte Provokation

Deutsch-Türkischen Strafrechtsseminar, Göttingen, Germany, 11 - 15 December 2018

Tıbbi Müdahalede Zorunluluk Hali

II. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.1121-1141

Books & Book Chapters

Güveni Kötüye Kullanma Suçu

On iki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2021

Kuttner v. Avusturya 16 Temmuz 2015, Başvuru No: 7997/08

in: İÇTİHATLARLA İNSAN HAKLARI: YARGIÇ PİNTO DE ALBUQUERQUE'NİN SEÇİLMİŞ ŞERHLERİNİN VE İLGİLİ AİHM KARARLARININ İNCELEMELERİ, Prof. Dr. Paulo Pinto de Albuquerque,Prof. Dr. Adem Sözüer,Doç. Dr. F. Pınar Ölçer,Araş. Gör. Eren Sözüer, Editor, On İki Levha Yayncılık, İstanbul, pp.381-417, 2021 Sustainable Development

Other Publications