Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Katalaksi Kavramı Çerçevesinde Vergileme Demokrasi İlişkisi: Türkiye-OECD Karşılaştırmalı Analizi

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.53, ss.35-50, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

Political Economy of Taxation

Kişisel Vergi Yükünün Hafifletilmesi Kapsamında Gelişmiş OECD Ülkelerindeki Uygulamalar ve Türkiye İçin Çözüm Önerileri, Aydın M., Tan S.S., Editör, Ijopec Publication, İstanbul, ss.127-135, 2016

Handbook of Research on Behavioral Finance and Investment Strategies: Decision Making in the Financial Industry

The Analysis of 2008 Global Crisis in Terms of the Sustainability of Public Debt Stock and Budget Deficits of PIIGS Countries Panel Data Analysis, Copur Z., Editör, Igı Global Publications, Washington, ss.329-336, 2015