Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Katalaksi Kavramı Çerçevesinde Vergileme Demokrasi İlişkisi: Türkiye-OECD Karşılaştırmalı Analizi

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.53, no.612, pp.35-50, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Uluslararası Göç Sorununda Güney-Güney Yaklaşımına Ekonomik Bir Bakış

8. Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı, Belgrade, Serbia, 28 June 2017, pp.159 Sustainable Development

Increasing Efficiency In Public Expenditures: On-The-Job Training For Universities

32. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 10 - 14 May 2017, pp.286-288

30. Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 - 24 May 2015, pp.243-280

Books & Book Chapters

Pandemide Mali Alan Yaratmak: Resmi Kalkınma Yardımları

in: Pandemi ve Türkiye Ekonomisi, Harun Yakışık,Hülya Ünlü, Editor, Adres Yayınları, Ankara, pp.157-175, 2022 Sustainable Development

Are Green Bonds Really Green?

in: Handbook of Research on Challenges in Public Economics in the Era of Globalization, Şahin Akkaya,Başak Ergüder, Editor, IGI Global, İstanbul, pp.192-206, 2022 Sustainable Development

Gazi Kitabevi, Ankara, 2021

in: , Mehmet Karakaş,Selin Karatepe,Fatma Benli, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.41-59, 2018 Sustainable Development

The Built-In Flexibility of Income and Consumption Taxes in OECD Countries

in: Handbook of Research on Global Enterprise Operations and Opportunities, Mehdi Khosrow-Pour, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.162-170, 2017

Crowding-Out Effect in the European Union and Candidate Country Turkey: Panel Causality Analysis

in: Handbook of Research on Global Enterprise Operations and Opportunities, Mehdi Khosrow-Pour, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.186-196, 2017

Kişisel Vergi Yükünün Hafifletilmesi Kapsamında Gelişmiş OECD Ülkelerindeki Uygulamalar ve Türkiye İçin Çözüm Önerileri

in: Kişisel Vergi Yükünün Hafifletilmesi Kapsamında Gelişmiş OECD Ülkelerindeki Uygulamalar ve Türkiye İçin Çözüm Önerileri, Aydın M., Tan S.S., Editor, Ijopec Publication, İstanbul, pp.127-135, 2016 Sustainable Development

The Analysis of 2008 Global Crisis in Terms of the Sustainability of Public Debt Stock and Budget Deficits of PIIGS Countries Panel Data Analysis

in: Handbook of Research on Behavioral Finance and Investment Strategies: Decision Making in the Financial Industry, Copur Z., Editor, Igı Global Publications, Washington, pp.329-336, 2015