Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2013 - 2019
  Doktora

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2011 - 2013
  Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2007 - 2011
  Lisans Çift Anadal

  Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

 • 2005 - 2010
  Lisans

  Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019
  Doktora

  Yeni Türk Şiirinde Biçim Arayışları: Servet-i Fünûn'dan İkinci Yeni'ye (1896-1950)

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı

 • 2013
  Yüksek Lisans

  ROMANDA BİR KENT İMGESİ OLARAK ANKARA (1920-1955)

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü
  İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2011Eğitim Yönetimi ve Planlama

  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI
  , MARMARA ÜNİVERSİTESİ

 • 2009Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Erasmus Öğrenci Değişim Programı
  , Duisburg-Essen Universität, Geisteswissenschaften, Turkistik