Education Information

Education Information

 • 2013 - 2019 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Turkic Studies, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Turkey

 • 2011 - 2013 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Turkic Studies, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Turkey

 • 2007 - 2011 Undergraduate Double Major

  Yeditepe University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Englısh Language And Lıterature, Turkey

 • 2005 - 2010 Undergraduate

  Yeditepe University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Turkısh Language And Lıterature, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Yeni Türk Şiirinde Biçim Arayışları: Servet-i Fünûn'dan İkinci Yeni'ye (1896-1950)

  Marmara University, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı

 • 2013 Postgraduate

  ROMANDA BİR KENT İMGESİ OLARAK ANKARA (1920-1955)

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2011TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI

  Education Management and Planning , MARMARA ÜNİVERSİTESİ

 • 2009Erasmus Öğrenci Değişim Programı

  Education Management and Planning , Duisburg-Essen Universität, Geisteswissenschaften, Turkistik