Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2016 - Devam Ediyor
    Araştırma Görevlisi

    İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

  • 2011 - 2015
    Araştırma Görevlisi

    Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı