Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Covid-19 Sebebiyle Alınan Önlemlerin Özel Okul Sözleşmelerine Etkisi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.10, ss.203-231, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Vasiyetnamenin Açılması

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.181182, ss.1645-1672, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yapı Alacaklısı İpoteğinin Önceliği

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.377-413, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Akreditifte Temel İlişkiden Doğan Borcun Hiç veya Gereği Gibi İfa Edilmemesinin Akreditif İlişkisine Etkisi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.611-640, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Taşınmaz Satışında Satıcının Zapttan Sorumluluğu

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.581-610, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ticari Kredilerde Erken Ödeme Tazminatı ile Erken Ödeme Tazminatının Sınırı

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.145, ss.425-448, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un Tapu Tahsis Belgelerine Etkisi

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, sa.107, ss.89-118, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kira Sözleşmesinde Kiralananın Mülkiyetinin El Değiştirmesi veya Üçüncü Kişinin Kiralanan Üzerinde Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmasının Sözleşmeye Etkisi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.18, sa.3, ss.163-200, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kamulaştırmasız El Atma Kavramının Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15.12.2010 Tarihli Kararı Doğrultusunda Tanımlanması

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.77-104, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Cezai Şart Borçlusunun Tacir Olması Halinde Fahiş Cezai Şartın İndirilip İndirilemeyeceği Sorunu

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, cilt.11, ss.913-929, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhatap Bankanın Çek Hesabı Açma ve Çek Karnesi Vermesi ile Bundan Doğan Sorumluluğu

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, sa.2006, ss.169-181, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bağlı Kredilerde Kredi Verenin Sorumluluğunun Kapsamı

Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 08 Mayıs 2018, ss.291-314

Yargıtay Kararları Doğrultusunda Tüketici İşlemi Kavramı

Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 20 Kasım, Ankara 2019, İstanbul, Türkiye, 20 Kasım 2018, ss.125-173

Sağ Olup Olmadığı Bilinmeyen Kişinin Mirasının Devlete Kalması

Yargıtay Kararları Işığında Güncel Medeni Hukuk Problemleri Sempozyum Tebliğleri-Özyeğin Üniversitesi/İstanbul Barosu, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2018, ss.421-449

İmar Hukukunda Düzenleme Ortaklık Payının Eşya Hukukuna İlişkin Sonuçları

Taşınmaz Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, 3-4 Mayıs 2018, Maltepe Üniversitesi, İstanbul (3 Mayıs 2018), İstanbul, Türkiye, 03 Mayıs 2018, ss.12-13

İmar Hukukunda Düzenleme Ortaklık Payının Eşya Hukukuna İlişkin Sonuçları

Taşınmaz Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, 3-4 Mayıs 2018, Maltepe Üniversitesi, İstanbul (3 Mayıs 2018), İstanbul, Türkiye, 03 Mayıs 2018, ss.12-13

Konut Finansmanında Bağlı Krediler

6. Tüketici Hukuku Kongresi, Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları, 17-18-19 Kasım 2016, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2016, ss.344-371

Ön Ödemeli Konut Satışınca Cayma ve Dönme Hakkı

7. Tüketici Hukuku Kongresi, Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları, 16-17-18 Kasım 2016, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2016, ss.344-371

Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Refinansman (Yeniden Finansman), Faiz Değişikliği, Vadenin Kısaltılması veya Uzatılmasına İlişkin Anlaşmalar ile Erken Ödeme Cezası

5. Tüketici Hukuku Kongresi, Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları, 19-20-21 Kasım 2015, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2015, ss.41-46

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ön Ödemeli Konut Satışı Sözleşmeleri

4. Tüketici Hukuku Kongresi, Sektörel Bazda Tüketici hukuku Uygulamaları 20- 21- 22 Kasım 2014, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2014, ss.205-240

Borcun Üstlenilmesi, Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma

Borçlar Kanunu Genel Hükümler Konferansları III, Prof. Dr. İsmet Sungurbey’e Armağan, İstanbul, Türkiye, 27 Mayıs 2012, cilt.3, ss.143-174

Kitap & Kitap Bölümleri

Miras Hukuku Şerhi (TMK m. 495-574) Cilt III

Onikilevha Yayınevi A.Ş., İstanbul, 2020

Miras Hukuku Şerhi (TMK m. 495-574) Cilt II

Onikilevha Yayınevi A.Ş., İstanbul, 2020

Miras Hukuku Şerhi (TMK m. 495-574) Cilt-I

Onikilevha Yayınevi A.Ş., İstanbul, 2018

Ön Ödemeli Konu Satışı Sözleşmeleri

İnşaat Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, Hakan Tokbaş-Ali Şuphi Kurşun, Editör, Aristo Yayınevi, İstanbul, ss.91-158, 2017

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler (TKHK m. 49)

Tüketici Hukuku Şerhi, Hakan Tokbaş,Özlem Tüzüner, Editör, Aristo Yayınevi, İstanbul, ss.795-818, 2016

Konut Finansmanı Sözleşmeleri

Onikilevha Yayınevi A.Ş., Ankara, 2010

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

İkincisayfa Yayınevi, İstanbul, 2009

İmar Kanunu Uyarınca Kamulaştırma

Legal Yayınevi, İstanbul, 2005

Diğer Yayınlar