Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Covid-19 Sebebiyle Alınan Önlemlerin Özel Okul Sözleşmelerine Etkisi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.6, no.10, pp.203-231, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Vasiyetnamenin Açılması

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.14, no.181182, pp.1645-1672, 2019 (National Refreed University Journal)

Yapı Alacaklısı İpoteğinin Önceliği

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.19, pp.377-413, 2017 (National Refreed University Journal)

Akreditifte Temel İlişkiden Doğan Borcun Hiç veya Gereği Gibi İfa Edilmemesinin Akreditif İlişkisine Etkisi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.22, no.3, pp.611-640, 2016 (National Refreed University Journal)

Taşınmaz Satışında Satıcının Zapttan Sorumluluğu

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.22, no.3, pp.581-610, 2016 (National Refreed University Journal)

Ticari Kredilerde Erken Ödeme Tazminatı ile Erken Ödeme Tazminatının Sınırı

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.11, no.145, pp.425-448, 2016 (National Refreed University Journal)

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un Tapu Tahsis Belgelerine Etkisi

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no.107, pp.89-118, 2013 (National Refreed University Journal)

Kira Sözleşmesinde Kiralananın Mülkiyetinin El Değiştirmesi veya Üçüncü Kişinin Kiralanan Üzerinde Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmasının Sözleşmeye Etkisi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.18, no.3, pp.163-200, 2012 (National Refreed University Journal)

Kamulaştırmasız El Atma Kavramının Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15.12.2010 Tarihli Kararı Doğrultusunda Tanımlanması

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.77-104, 2012 (National Refreed University Journal)

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, vol.11, pp.913-929, 2006 (Other Refereed National Journals)

Muhatap Bankanın Çek Hesabı Açma ve Çek Karnesi Vermesi ile Bundan Doğan Sorumluluğu

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no.2006, pp.169-181, 2006 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 08 May 2018, pp.291-314

Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 20 Kasım, Ankara 2019, İstanbul, Turkey, 20 November 2018, pp.125-173

Sağ Olup Olmadığı Bilinmeyen Kişinin Mirasının Devlete Kalması

Yargıtay Kararları Işığında Güncel Medeni Hukuk Problemleri Sempozyum Tebliğleri-Özyeğin Üniversitesi/İstanbul Barosu, İstanbul, Turkey, 8 - 09 November 2018, pp.421-449

İmar Hukukunda Düzenleme Ortaklık Payının Eşya Hukukuna İlişkin Sonuçları

Taşınmaz Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, 3-4 Mayıs 2018, Maltepe Üniversitesi, İstanbul (3 Mayıs 2018), İstanbul, Turkey, 03 May 2018, pp.12-13

Konut Finansmanında Bağlı Krediler

6. Tüketici Hukuku Kongresi, Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları, 17-18-19 Kasım 2016, İstanbul, Turkey, 17 - 19 November 2016, pp.344-371

Ön Ödemeli Konut Satışınca Cayma ve Dönme Hakkı

7. Tüketici Hukuku Kongresi, Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları, 16-17-18 Kasım 2016, İstanbul, Turkey, 17 - 19 November 2016, pp.344-371

Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Refinansman (Yeniden Finansman), Faiz Değişikliği, Vadenin Kısaltılması veya Uzatılmasına İlişkin Anlaşmalar ile Erken Ödeme Cezası

5. Tüketici Hukuku Kongresi, Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları, 19-20-21 Kasım 2015, İstanbul, Turkey, 19 - 21 November 2015, pp.41-46

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ön Ödemeli Konut Satışı Sözleşmeleri

4. Tüketici Hukuku Kongresi, Sektörel Bazda Tüketici hukuku Uygulamaları 20- 21- 22 Kasım 2014, İstanbul, Turkey, 20 - 22 November 2014, pp.205-240

Borcun Üstlenilmesi, Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma

Borçlar Kanunu Genel Hükümler Konferansları III, Prof. Dr. İsmet Sungurbey’e Armağan, İstanbul, Turkey, 27 May 2012, vol.3, pp.143-174

Books & Book Chapters

Miras Hukuku Şerhi (TMK m. 495-574) Cilt-I

Oniki Levha Yayınevi A.Ş., İstanbul, 2022

Konut Yapı Kooperatiflerin Üyelerine Sözleşmeye Uygun Konut Teslim Etmemesinden Dolayı Sorumluluğu

in: II. Borçlar Hukuku Kongresi , Hakan Tokbaş, Editor, Aristo Yayınevi, İstanbul, pp.65-75, 2022

Tüketicinin Kredi Borcunu Ödemede Temerrüde Düşmesi ve Sonuçları

in: 9. Tüketici Hukuku Kongresi (2020), Hakan Tokbaş, Editor, Aristo Yayınevi, İstanbul, pp.15-36, 2021

Miras Hukuku Şerhi (TMK m. 495-574) Cilt III

Onikilevha Yayınevi A.Ş., İstanbul, 2020

Miras Hukuku Şerhi (TMK m. 495-574) Cilt II

Onikilevha Yayınevi A.Ş., İstanbul, 2020

Miras Hukuku Şerhi (TMK m. 495-574) Cilt-I

Onikilevha Yayınevi A.Ş., İstanbul, 2018

in: , Hakan Tokbaş-Ali Şuphi Kurşun, Editor, Aristo Yayınevi, İstanbul, pp.91-158, 2017

Adalet Yayınevi, Ankara, 2016

in: , Hakan Tokbaş,Özlem Tüzüner, Editor, Aristo Yayınevi, İstanbul, pp.795-818, 2016

Onikilevha Yayınevi A.Ş., Ankara, 2010

İkincisayfa Yayınevi, İstanbul, 2009

Legal Yayınevi, İstanbul, 2005

Other Publications