General Information

Institutional Information: Law Faculty, Private Law, Civil Law
Research Areas: Civil Law

Metrics

Publication

41

Thesis Advisory

13

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Biography

Prof. Dr. Sezer Çabri, 1978 yılında Trabzon'da doğmuştur. 2002 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.  Prof. Dr. Sezer Çabri, 2005 yılında Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde yüksek lisansını, 2010 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde doktorasını tamamlamış, 2014 yılında doçentlik unvanını almış ve 2020 yılında ise profesör olarak atanmıştır. Tübitak'ın "Bilim İnsanlarını Destekleme  Programı" ile 2008-2009 yılları arasında bir yıl süreyle Almanya Köln Üniversitesi'nde misafir araştırmacı sıfatıyla araştırmalarda bulunmuştur. Yine Tübitak'ın doktora sonrası araştırma desteğiyle 2012 yılında bir ay, 2016 yılında ise iki ay süreyle Almanya Köln Üniversitesi'nde misafir araştırmacı sıfatıyla bilimsel faaliyetlerde bulunmuştur. 27.04.2020 tarihinden itibaren İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. Sezer Çabri, bir çok üniversitede lisans ve lisansüstü dersler vermiş ve ders vermeye devam etmektedir. Alanıyla ilgili çok sayıda kitabı ve makalesi yayınlanmıştır. İngilizce ve Almanca bilen Prof. Dr. Sezer Çabri, evli ve iki çocuk babasıdır.