Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“Dördüncü Kuşak Haklar ve Bilişim Teknolojilerinin Doğuşunda Mahremiyet Kavramına Karşılaştırmalı Bir Bakış”

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.25, ss.602-623, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“An Evaluation of the Problematic Issues of the Justice Against Sponsors of Terrorism Act”

Medeniyet Law Review, cilt.2, ss.53-61, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Another Dimension of the Right to Education: Is “Equally Accessible Higher Education" a Dream?

Queen Mary Human Rights Law Review, cilt.1, ss.149-173, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Osmanlı Hukukunda Evlilik Akdi ve Söz Konusu Akdin 1869 Tarihli Tabiiyyet-i Osmaniyye Kanunnamesine Göre Osmanlı Tabiiyyetine Etkisi

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, ss.673-708, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

"Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı: Anayasa Mahkemesinin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Çizgisindeki Uygulaması"

International Conference dedicated to the 70th anniversary of Universal Declaration of Human Rights, Tbilisi, Gürcistan, 14 Aralık 2018

Kitap & Kitap Bölümleri

“Md. 12- Özel Yaşam”

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 70. Yılı Şerhi Kitap Çalışması, Erkan Duymaz, Editör, Anayasa-Der, İstanbul, 2020

The Right to Privacy: The Turkish Constitutional Court on the Way of the Universal Declaration of Human Rights

International Human Rights Law: Problems and Challenges, Prof. Dr. Mariam JIKIA,Assoc. Prof. Dr. Sophio DEMETRASHVILI,Ketevan GUGUCHIA, Editör, Universal Publishers , Tbilisi, ss.91-103, 2020

Human Rights Protection from the Perspective of the 1982 Constitution

Turkish Public Law, Prof. Dr. M. Refik Korkusuz,Doç. Dr. Ferna İpekel Kayalı, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.53-65, 2019

Fundamental Elements of Turkish Constitutional Law

Turkish Public Law, Prof. Dr. M. Refik Korkusuz,Doç. Dr. Ferna İpekel Kayalı, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.25-50, 2019

Fundamental Elements of Turkish Constitutional Law

Turkish Public Law, M. Refik Korkusuz,Ferna İpekel Kayalı, Editör, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, ss.25-52, 2018

Human Rights Protection from the Perspective of 1982 Constitution

Turkish Public Law, M. Refik Korkusuz,Ferna İpekel Kayalı, Editör, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, ss.53-66, 2018

Human Rights Protection from the Perspective of the 1982 Constitution

Introduction to Turkish Law, KORKUSUZ M. Refik., İPEKEL KAYALI Ferna, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.53-60, 2016

Fundamental Elements of Turkish Constitutional Law

Introduction to Turkish Law, KORKUSUZ M. Refik., İPEKEL KAYALI Ferna, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.31-52, 2016

İnsan Ticareti Suçu

Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOĞLU, Editör, İstanbul Barosu Yayımları, İstanbul, ss.97-146, 2010

Diğer Yayınlar