Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“Dördüncü Kuşak Haklar ve Bilişim Teknolojilerinin Doğuşunda Mahremiyet Kavramına Karşılaştırmalı Bir Bakış”

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.25, sa.2, ss.602-623, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“An Evaluation of the Problematic Issues of the Justice Against Sponsors of Terrorism Act”

Medeniyet Law Review, cilt.2, sa.2, ss.53-61, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Parlamenter Hükümet Sistemi Olarak "Westminster Modeli"​ - Britanya Örneği Üzerine Bir İnceleme

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.22, sa.2, ss.163-204, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Another Dimension of the Right to Education: Is “Equally Accessible Higher Education" a Dream?

Queen Mary Human Rights Law Review, cilt.1, sa.1, ss.149-173, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

What Is The Meaning of an Effective Remedy? An Approach of the European Court of Human Rights on Effectiveness

Kamu Hukuku Arşivi, cilt.14, sa.1, ss.31-36, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Osmanlı Hukukunda Evlilik Akdi ve Söz Konusu Akdin 1869 Tarihli Tabiiyyet-i Osmaniyye Kanunnamesine Göre Osmanlı Tabiiyyetine Etkisi

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, sa.1, ss.673-708, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 2827 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun Işığında Çocuk Düşürtme ve Düşürme”

Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Bülteni, sa.6, ss.13-15, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

"1921 Anayasası Meclis Hükümeti Sisteminin Özgünlüğü ve Tarihten Günümüze Karşılaştırmalı Bir Analizi"

1921 Anayasası'nın Kabul Edilişinin 100. Yılı Sempozyumu, TBMM,, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Ocak 2021

“The Right to Privacy: Implementation of the Turkish Constitutional Court on the way of the Universal Declaration of Human Rights”

International Human Rights Law: Problems and Challenges (International Conference dedicated to 70th Anniversary of Universal Declaration of Human Rights), Tbilisi, Gürcistan, 14 Aralık 2018, ss.91-103

Gender Equality in Turkish Constitutional and Criminal Law

International Conference on Gender and "the Law": Limits, Contestations and Beyond, İzmir, Türkiye, 04 Haziran 2014, İzmir, Türkiye, 04 Haziran 2014, ss.46-47

Kitap & Kitap Bölümleri

The Right to Privacy: The Turkish Constitutional Court on the Way of the Universal Declaration of Human Rights

International Human Rights Law: Problems and Challenges, Prof. Dr. Mariam JIKIA,Assoc. Prof. Dr. Sophio DEMETRASHVILI,Ketevan GUGUCHIA, Editör, Universal Publishers , Tbilisi, ss.91-103, 2020

Fundamental Elements of Turkish Constitutional Law

Turkish Public Law, Prof. Dr. M. Refik Korkusuz,Doç. Dr. Ferna İpekel Kayalı, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.25-50, 2019

Human Rights Protection from the Perspective of the 1982 Constitution

Turkish Public Law, Prof. Dr. M. Refik Korkusuz,Doç. Dr. Ferna İpekel Kayalı, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.53-65, 2019

Fundamental Elements of Turkish Constitutional Law

Turkish Public Law, M. Refik Korkusuz,Ferna İpekel Kayalı, Editör, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, ss.25-52, 2018

Human Rights Protection from the Perspective of 1982 Constitution

Turkish Public Law, M. Refik Korkusuz,Ferna İpekel Kayalı, Editör, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, ss.53-66, 2018

Fundamental Elements of Turkish Constitutional Law

Introduction to Turkish Law, KORKUSUZ M. Refik., İPEKEL KAYALI Ferna, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.31-52, 2016

Human Rights Protection from the Perspective of the 1982 Constitution

Introduction to Turkish Law, KORKUSUZ M. Refik., İPEKEL KAYALI Ferna, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.53-60, 2016

İnsan Ticareti Suçu

Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOĞLU, Editör, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, ss.97-146, 2010

Diğer Yayınlar