Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Private Life in the Universal Declaration of Human Rights and Its Impact on Subsequent Human Rights Documents

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (SHD), ULAKBİM TRDizin, , vol.10, no.1, pp.217-250, 2022 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Digital Political Parties as a New Type of Political Party

ISTANBUL HUKUK MECMUASI, vol.79, no.2, pp.673-698, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

A Comparative Perspective on the Concept of Privacy in the Birth of Fourth Generation Rights and Information Technologies

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.25, no.2, pp.602-623, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

An Evaluation of the Problematic Issues of the Justice Against Sponsors of Terrorism Act

Medeniyet Law Review, vol.2, no.2, pp.53-61, 2017 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

"The “Westminster Model” as a Parliamentary System A Study based on a British Example

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.22, no.2, pp.163-204, 2016 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Another Dimension of the Right to Education: Is “Equally Accessible Higher Education" a Dream?

Queen Mary Human Rights Law Review, vol.1, no.1, pp.149-173, 2015 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

What Is The Meaning of an Effective Remedy? An Approach of the European Court of Human Rights on Effectiveness

Kamu Hukuku Arşivi, vol.14, no.1, pp.31-36, 2014 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Osmanlı Hukukunda Evlilik Akdi ve Söz Konusu Akdin 1869 Tarihli Tabiiyyet-i Osmaniyye Kanunnamesine Göre Osmanlı Tabiiyyetine Etkisi

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, no.1, pp.673-708, 2013 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 2827 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun Işığında Çocuk Düşürtme ve Düşürme

Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Bülteni, no.6, pp.13-15, 2008 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

From Classical Constitutıonalism to Digital Constitutionalism: Transformation of Constitutional Law

Uluslararası Bı̇lı̇şı̇m ve Teknolojı̇ Hukuku Sempozyumu , İstanbul, Turkey, 3 - 05 December 2021, pp.39-56 Creative Commons License Sustainable Development

The Originality of the 1921 Constitutional Parliamentary Government System and A Comparative Analysis from History to Present

1921 Anayasası'nın Kabul Edilişinin 100. Yılı Sempozyumu, TBMM,, Ankara, Turkey, 21 - 23 January 2021

The Right to Privacy: Implementation of the Turkish Constitutional Court on the way of the Universal Declaration of Human Rights

International Human Rights Law: Problems and Challenges (International Conference dedicated to 70th Anniversary of Universal Declaration of Human Rights), Tbilisi, Georgia, 14 December 2018, pp.91-103 Sustainable Development

Gender Equality in Turkish Constitutional and Criminal Law

International Conference on Gender and "the Law": Limits, Contestations and Beyond, İzmir, Türkiye, 04 Haziran 2014, İzmir, Turkey, 04 June 2014, pp.46-47 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Sui Generis Bir Örnek Olarak İngiliz Anayasal Sistemi ve Anayasa Değişikliği: Yazısız Anayasanın Geleceği Üzerine Düşünceler

in: Bağlam, Usul, Aktör ve Süreç Yönünden Anayasa Değişiklikleri: Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Prof. Dr. Ersin KALAYCIOĞLU,Prof. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA, Editor, İmge Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2022

Yeni Bir Anayasaya Dijital Bir Bakış- Bilişim Teknolojileri Çağında Ortaya Çıkan Anayasal Kavramlar

in: Türkiye için Yeni Anayasa Vizyonu ve Yol Haritası, Prof. Dr. Ahmet Nohutçu, Editor, Savaş Yayınları, Ankara, pp.41-66, 2022

Fundamental Elements of Turkish Constitutional Law

in: Turkish Public Law, M. Refik Korkusuz,Ferna İpekel Kayalı, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.27-51, 2021

Human Rights Protection from the Perspective of the 1982 Constitution)

in: Turkish Public Law, M. Refik Korkusuz,Ferna İpekel Kayalı, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.53-66, 2021

Fundamental Elements of Turkish Constitutional Law

in: Introduction to Turkish Law, KORKUSUZ M. Refik., İPEKEL KAYALI Ferna, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.31-52, 2016

Human Rights Protection from the Perspective of the 1982 Constitution

in: Introduction to Turkish Law, KORKUSUZ M. Refik., İPEKEL KAYALI Ferna, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.53-60, 2016

The Crime of Human Trafficking

in: Turkish Criminal and Criminal Procedure Law in the European Union Harmonization Process, Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOĞLU, Editor, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, pp.97-146, 2010 Sustainable Development

Other Publications