Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Digital Political Parties as a New Type of Political Party

ISTANBUL HUKUK MECMUASI, vol.79, no.2, pp.673-698, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

“A Comparative Perspective on the Concept of Privacy in the Birth of Fourth Generation Rights and Information Technologies”

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.25, no.2, pp.602-623, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

“An Evaluation of the Problematic Issues of the Justice Against Sponsors of Terrorism Act”

Medeniyet Law Review, vol.2, no.2, pp.53-61, 2017 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

"The “Westminster Model” as a Parliamentary System A Study based on a British Example

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.22, no.2, pp.163-204, 2016 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Another Dimension of the Right to Education: Is “Equally Accessible Higher Education" a Dream?

Queen Mary Human Rights Law Review, vol.1, no.1, pp.149-173, 2015 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

What Is The Meaning of an Effective Remedy? An Approach of the European Court of Human Rights on Effectiveness

Kamu Hukuku Arşivi, vol.14, no.1, pp.31-36, 2014 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Osmanlı Hukukunda Evlilik Akdi ve Söz Konusu Akdin 1869 Tarihli Tabiiyyet-i Osmaniyye Kanunnamesine Göre Osmanlı Tabiiyyetine Etkisi

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, no.1, pp.673-708, 2013 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

“5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 2827 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun Işığında Çocuk Düşürtme ve Düşürme”

Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Bülteni, no.6, pp.13-15, 2008 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

"The Originality of the 1921 Constitutional Parliamentary Government System and A Comparative Analysis from History to Present"

1921 Anayasası'nın Kabul Edilişinin 100. Yılı Sempozyumu, TBMM,, Ankara, Turkey, 21 - 23 January 2021

“The Right to Privacy: Implementation of the Turkish Constitutional Court on the way of the Universal Declaration of Human Rights”

International Human Rights Law: Problems and Challenges (International Conference dedicated to 70th Anniversary of Universal Declaration of Human Rights), Tbilisi, Georgia, 14 December 2018, pp.91-103

Gender Equality in Turkish Constitutional and Criminal Law

International Conference on Gender and "the Law": Limits, Contestations and Beyond, İzmir, Türkiye, 04 Haziran 2014, İzmir, Turkey, 04 June 2014, pp.46-47 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Yeni Bir Anayasaya Dijital Bir Bakış- Bilişim Teknolojileri Çağında Ortaya Çıkan Anayasal Kavramlar

in: Türkiye için Yeni Anayasa Vizyonu ve Yol Haritası, Prof. Dr. Ahmet Nohutçu, Editor, Savaş Yayınları, Ankara, 2021

Sui Generis Bir Örnek Olarak İngiliz Anayasal Sistemi ve Anayasa Değişikliği: Yazısız Anayasanın Geleceği Üzerine Düşünceler

in: Bağlam, Usul, Aktör ve Süreç Yönünden Anayasa Değişiklikleri: Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu,Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya, Editor, İmge Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2021

Human Rights Protection from the Perspective of the 1982 Constitution)

in: Turkish Public Law, M. Refik Korkusuz,Ferna İpekel Kayalı, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.53-66, 2021

Fundamental Elements of Turkish Constitutional Law

in: Turkish Public Law, M. Refik Korkusuz,Ferna İpekel Kayalı, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.27-51, 2021

The Right to Privacy: The Turkish Constitutional Court on the Way of the Universal Declaration of Human Rights

in: International Human Rights Law: Problems and Challenges, Prof. Dr. Mariam JIKIA,Assoc. Prof. Dr. Sophio DEMETRASHVILI,Ketevan GUGUCHIA, Editor, Universal Publishers , Tbilisi, pp.91-103, 2020

Human Rights Protection from the Perspective of the 1982 Constitution

in: Introduction to Turkish Law, KORKUSUZ M. Refik., İPEKEL KAYALI Ferna, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.53-60, 2016

Fundamental Elements of Turkish Constitutional Law

in: Introduction to Turkish Law, KORKUSUZ M. Refik., İPEKEL KAYALI Ferna, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.31-52, 2016

The Crime of Human Trafficking

in: Turkish Criminal and Criminal Procedure Law in the European Union Harmonization Process, Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOĞLU, Editor, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, pp.97-146, 2010 Sustainable Development

Other Publications