Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 70. Yıldönümü Uluslararası Konferansı

  Davetli Konuşmacı

  Tbilisi, Gürcistan

 • 2015 Türkiye Uygulamasının Almanya ve Strazburg Ekseninde Karşılaştırılması- Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2014 Savaşın Çocukları Projesi - Sultanbeyli Belediyesi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 EU and Legal Reform Summer School by Center for Constitutional Studies and Democratic Development

  Katılımcı

 • 2014 International Conference on Gender and the Law

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2014 International Conference on Gender and the Law

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2014 Uluslararası Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu - International Comparative Law Symposium

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 Tıp Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 Sosyopark Arama Konferansı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

Burslar

 • 2014 - 2014 EU and Legal Reform Summer School Robert J. Abernethy Full Scholarship

  Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları

 • 2011 - 2013 1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna dayalı olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından YLSY Resmi Burs Programı

  Milli Eğitim Bakanlığı