Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TRANSFORMATION OF PASSIVE REPRESENTATION INTO SYMBOLIC REPRESENTATION IN THE FRAMEWORK OF REPRESENTATIVE BUREAUCRACY APPROACH: A FIELD RESEARCH ON THE GENDARMARIE AND THE POLICE

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, cilt.7, sa.2, ss.413-439, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Dış Ticaret İşlemlerinde Bilişim Sistemlerinin Önemi

Vizyoner, cilt.11, ss.169-184, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Değişim Sürecindeki Algıları

Vizyoner, cilt.11, sa.26, ss.259-278, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kamu Yönetimi Programlarının Akreditasyonunda EAPAA ve NASPAA Kriterlerinin Karşılaştırılması

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.33, sa.46, ss.213-240, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Vardiyalı Çalışma Sisteminin Çalışanların İşten Ayrılma Niyetine Etkisi Üzerinde İş Yaşam Dengesinin Aracılık Rolü

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, sa.29, ss.623-641, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Siyaset ve Yönetim Ayrımının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları Üzerinden İncelenmesi

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.426-439, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Üniversite Öğrencilerinin Afet Bilinci ve Afete Hazırlık Düzeylerinin Belirlenmesi

Medeniyet Araştırmaları Dergisi, cilt.3, sa.6, ss.149-159, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Participation of the Neighborhood Representatives into Managerial Activities in Local Level: Burdur Case

Stratetegic Public Management Journal, cilt.3, sa.5, ss.31-57, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Periodical Comparison of Strategic Plans: Antalya Metropolitan Municipality Case

Strategic Public Management Journal, cilt.1, sa.2, ss.41-55, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effect of Innovation on Organizational Performance and Service Quality An Application in the Five Star Hotels in Antalya

Global Journal for Research Analysis, cilt.4, sa.10, ss.249-254, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Common Factors in the SWOT analyses of Metropolitan Municipalities in Turkey

Journal of Global Strategic Management, cilt.9, sa.2, ss.39-49, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Örgütsel Değişim Sürecinde Kamu Çalışanlarının Algısını Etkileyen Uygulamalar

SDÜ İİBF Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.21-38, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kamu Çalışanlarının Örgütsel Değişim Direncini Etkileyen Uygulamalar

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.1-20, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kurumsal Aidiyet Bilincinin Çalışanların Örgütsel Değişim Algısı Üzerinde Etkisi

SDÜ İİBF Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.299-316, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kamu Çalışanlarının Örgütsel Değişim Yönetimine Yönelik Algısı

SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.89-113, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama: Büyükşehir Belediyeleri Örneği

SDÜ İİBF Dergisi, cilt.18, sa.3, ss.111-130, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdarelerinde Stratejik Planlama: Ankara İstanbul İzmir Örneği

Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.89-100, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Belediyelerde Stratejik Planlama: Ege Bölgesi Örneği

SDÜ İİBF Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.1-15, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yönetim ve Örgüt Kültüründe Değerlerin Önemi

SDÜ İİBF Dergisi, cilt.16, sa.3, ss.217-230, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim ve Planlama

Yerel Siyaset Dergisi, cilt.1, sa.5, ss.20-27, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kamu Yönetimi Programlarının Akreditasyonu: EAPAA ve NASPAA Karşılaştırması

16. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 16), Kayseri, Türkiye, 21 - 23 Şubat 2019, ss.1-2

Türkiye’de Sigara Bağımlılığı ile Mücadele Politikalarının Politika Transferi Bağlamında Değerlendirilmesi

Uluslararası Kamu Politikaları Sempozyumu, Düzce, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2018, ss.1-2

Kamu Hizmeti Sunumuna Vatandaş Katılımında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: Bir Üretişim Örneği Olarak TURMEPA

Uluslararası Alanya Yerel Yönetimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, ss.1-2

Üniversite Öğrencilerinin Afet Bilinci ve Afete Hazırlık Düzeylerinin Belirlenmesi

1. International Symposium on Social Sciences and Educational Research (ISCER), Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.1-2

Meclis-Yönetici Modelinin Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanabilirliği

1. Uluslararası Büyükçekmece Yerel Yönetimler Kongresi: Belediyelerin geleceği ve Yeni Yaklaşımlar, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2017, ss.1-2

The Relationship Between Trust and Dependency of Consumer on Trademark

3. International Conference on Social Sciences and Education Research, Rome, İtalya, 27 - 29 Nisan 2017, ss.1-2

Use of Information and Communication Technologies in Political Marketing in Turkey

3. International Conference on Social Sciences and Education Research (ICSSER), Rome, İtalya, 27 - 29 Nisan 2017, ss.1-2

Comparison of Municipality Management Models for the Management of Metropolitan Municipalities in Turkey

3. International Conference on Social Sciences and Education Research (ICSSER), Rome, İtalya, 27 - 29 Nisan 2017, ss.1-2

Influence of the Political Power on Bureaucracy in the Presidential System USA Case

III. Strategic Public Management Symposium, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Nisan 2017, ss.1-2

Human Resource Management Strategies for Organizational Change in Public Organizations

1. International Scientific Researches – Humanity and Social Sciences, Madrid, İspanya, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.1-2

Periodical Comparison of Strategic Plans: Antalya Metropolitan Municipality Case

2. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2015, ss.1-2

Yönetim Süreçlerinde Karar Vermeyi Etkileyen Faktörler Burdur Örneği

13. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR XIII), Konya, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015, ss.1-2

Common Factors in the SWOT analyses of Metropolitan Municipalities in Turkey

11. International Strategic Management Conference, Vienna, Avusturya, 23 - 25 Temmuz 2015, ss.1-2

L Örgütsel Değişim Yönetiminde Kamu Çalışanlarına Yönelik Uygulamalar

12. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 12), Aydın, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2014, ss.1-2

Belediyelerde Stratejik Planlama Deneyimi Dönemsel bir Karşılaştırma

9. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR IX), Ankara, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2011, ss.1-2

Kitap & Kitap Bölümleri

Local Government in the Constitution and Major Local Government Laws

Local Government: A Turkish Perspective, Prof. Dr. Hamza ATEŞ, Editör, Savaş Yayınları, Ankara, ss.117-136, 2020

Politika Müdahaleleri ve Ağbağlar

Kamu Politikası Yapımı, Hatice Altunok,Fatma Gül Gedikkaya, Editör, Pegem Yayıncılık, Ankara, ss.107-121, 2020

Türkiye'de Kamu Yönetimi Eğitimi

Türk Kamu Yönetimi, Prof. Dr. Hamza Ateş, Editör, Savaş Yayınları, Ankara, ss.61-74, 2019

Çağdaş Müslüman Toplumun Kimlik Krizi: Temel Neden Olarak Tevhid Epistomolojisinin Kaybı

İslam Medeniyeti ve Modern Dünya: Tematik Çalışmalar, Hamza ATEŞ, Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.267-291, 2019

Milli Savunma Bakanlığı

T.C. BAKANLIKLAR TARİHİ, Hatice Altunok,fAHRİ BAKIRCI,Fatma Gül GEDİKKAYA,Abdullah AYDIN, Editör, AREM TİAD, Ankara, ss.585-614, 2019

Merkezi ve Yerel Yönetimlerin Dönüşümü için Uluslararası Örnekler

Yeni Sistemde Yerel Yönetimler, Hamza ATEŞ,Mustafa ÇÖPOĞLU,Mücahit BIYIKOĞLU, Editör, Savaş Yayınları, Ankara, ss.187-214, 2018

Yeni Zelanda

Yönetsel Yapı İncelemeleri, Burhan AYKAÇ,Hatice ALTUNOK,Fatma Gül GEDİKKAYA, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.523-556, 2018

Mülki İdare ve Belediye İlişkileri

Belediye Yönetimi ve Kamusal İlişkiler, Hamza ATEŞ,Mücahit BIYIKOĞLU, Editör, DER Yayınevi, İstanbul, ss.3-46, 2017

Meclis Yönetici Modelinin Türkiye'de Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanabilirliği

Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar, Mahmut GÜLER,Menaf TURAN, Editör, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, ss.224-254, 2017

Kamu Yönetimi Reformları

Türkiye Ekonomisinin Dönüşümü 2000’li Yıllarda Türkiye Ekonomisi, Erdoğan S., Gedikli A., Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.1-20, 2016

Yönetim Anlayışı ve Değerlerin Yönetim Kültürüne Etkileri

Yönetişim ve Yönetim Ekseninde Kamu Yönetimi, Fatma Neval GENÇ, Editör, Ekin Yayınları, Bursa, ss.111-136, 2012

Ansiklopedide Bölümler

Örgütsel Değişim

Astana Yayınları, ss.587-595, 2018

Özel Sektör

Nobel Yayınevi, ss.229-231, 2016