Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1997 - 2000Tıpta Uzmanlık

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe E.A.H. Patoloji Bölümü, Türkiye

 • 1989 - 1995Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2000Tıpta Uzmanlık

  MEMENİN İNVAZİV DUKTAL KARSİNOMLARINDA C-ERB-B2 ONKOJENİNİN İMMUNHİSTOKİMYASAL ANALİZİ,PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE BİRLİKTELİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Sağlık Bakanlığı, Cerrahi Bilimler, Patoloji

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2017Sağlık ve Tıp

  Olgularla Nefropatoloji Kursu , Patoloji Dernekleri Federasyonu

 • 2017Sağlık ve Tıp

  PEDİATRİK VE PERİNATAL PATOLOJİ OTOPSİ KURSU , Türk Patoloji Derneği

 • 2017Sağlık ve Tıp

  TİROİD SİTOPATOLOJİSİ KURSU , TÜRK SİTOPATOLOJİ DERNEĞİ

 • 2016Sağlık ve Tıp

  RENAL TRANSPLANTASYON PATOLOJİSİ KURSU , TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ

 • 2016Eğitim Yönetimi ve Planlama

  PROBLEME DAYALI ÖĞRENME , İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

 • 2016Sağlık ve Tıp

  Böbrek ve Mesane Tümörlerine Güncel Bakış , Acıbadem Üniversiesi

 • 2016Sağlık ve Tıp

  Baş-Boyun Patolojisi Kursu , Türk Patoloji Derneği

 • 2015Sağlık ve Tıp

  Etik Kurul Üyelerine ve Üye Adaylarına Yönelik Klinik Araştırmalar Eğitimi , SAĞLIK BAKANLIĞI

 • 2015Sağlık ve Tıp

  MEME KANSERİNE YAKLAŞIM, TANI ZORLUKLARI ve BİYOLOJİK BELİRLEYİCİLERDEKİ YENİ GELİŞMELER , EGE PATOLOJİ DERNEĞİ

 • 2015Sağlık ve Tıp

  HEPATOBİLİYER SİSTEMİN KOLESTATİK ve ,OTOİMMUN HASTALIKLARI KURSU , TÜRK PATOLOJİ DERNEĞİ

 • 2015Sağlık ve Tıp

  OLGULARLA JİNEKOPATOLOJİ KURSU: RUTİNDE SIK KARŞILAŞILAN SORUNLARA PRATİK YAKLAŞIM KURSU , ÇUKUROVA PATOLOJİ DERNEĞİ

 • 2015Sağlık ve Tıp

  Etik Kurullarının Yapılanması için Standardizasyon Gereklilikleri Kursu , SAĞLIK BAKANLIĞI

 • 2015Sağlık ve Tıp

  OLGULARLA MESANE, PROSTAT VE TESTİS TÜMÖRLERİ KURSU , ÇUKUROVA PATOLOJİ DERNEĞİ

 • 2015Sağlık ve Tıp

  4. PATOLOJİ KIŞ OKULU EĞİTİM PROGRAMI , ANKARA PATOLOJİ DERNEĞİ

 • 2014Sağlık ve Tıp

  NEFROPATOLOJİ KURSU , EGE PATOLOJİ DERNEĞİ

 • 2014Sağlık ve Tıp

  KARACİĞER PATOLOJİSİ KURSU , İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

 • 2014Sağlık ve Tıp

  NÖROPATOLOJİ KURSU , TÜRK PATOLOJİ DERNEĞİ

 • 2014Sağlık ve Tıp

  MESANE TÜMÖRLERİ PATOLOJİSİ KURSU , NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

 • 2014Sağlık ve Tıp

  MEME PATOLOJİSİ KURSU , TÜRK PATOLOJİ DERNEĞİ

 • 2013Sağlık ve Tıp

  ÜROPATOLOJİ KURSU , 23. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

 • 2013Sağlık ve Tıp

  GASTROİNTESTİNAL SİSTEM PATOLOJİSİNDE GÜNCELLEMELER KURSU , ANADOLU PATOLOJİ DERNEĞİ

 • 2013Sağlık ve Tıp

  HEPATOBİLİYER PATOLOJİ KURSU , 9. ULUSAL HEPATOLOJİ KONGRESİ

 • 2013Sağlık ve Tıp

  PATOLOJİ KIŞ OKULU , ANKARA PATOLOJİ DERNEĞİ

 • 2012Sağlık ve Tıp

  SIVI BAZLI SERVİKAL SİTOLOJİ KURSU , ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

 • 2012Sağlık ve Tıp

  PANKREATO-BİLİYER SİSTEM NEOPLAZİ VE ÖNCÜL LEZYONLARI KURSU , MARMARA ÜNİVERSİTESİ

 • 2012Sağlık ve Tıp

  OLGULARLA RENAL TRANSPLANTASYON PATOLOJİSİ KURSU , BURSA HİLTON CONVENTİON CENTER

 • 2012Sağlık ve Tıp

  DERMATOPATOLOJİ KURSU , TÜRK PATOLOJİ DERNEĞİ

 • 2011Sağlık ve Tıp

  ÜROGENİTAL PATOLOJİ KURSU , 21. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

 • 2010Sağlık ve Tıp

  AKCİĞER PATOLOJİSİ KURSU , TÜRK PATOLOJİ DERNEĞİ

 • 2010Sağlık ve Tıp

  SEREBROVASKÜLER BY-PASS TEKNİKLERİ VE SEREBRUM AK MADDE YOLLARININ MİKROCERRAHİ ANATOMİSİ , GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

 • 2010Sağlık ve Tıp

  KARACİĞER İĞNE BİYOPSİLERİNDE TANI GÜÇLÜKLERİ KURSU , 20. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

 • 2010Sağlık ve Tıp

  PANKREATO-BİLİYER SİSTEM PATOLOJİSİ KURSU , MARMARA ÜNİVERSİTESİ

 • 2009Sağlık ve Tıp

  BARSAĞIN İLTİHABİ HASTALIKLARI KURSU , CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

 • 2008Sağlık ve Tıp

  7. PEDİATRİK VE PERİNATAL PATOLOJİ KURSU , CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

 • 2008Sağlık ve Tıp

  İSTATİKSEL PROSES KONTROL EĞİTİMİ , STANDART KALİTE VE TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

 • 2003Sağlık ve Tıp

  GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRLER KURSU , TÜRK PATOLOJİ DERNEĞİ

 • 2003Sağlık ve Tıp

  KLİNİSYENLER İÇİN MOLEKÜLER GENETİK KURSU , İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ GENETİK ANABİLİM DALI

 • 2000Sağlık ve Tıp

  AĞIZ BOŞLUĞU PATOLOJİSİ KURSU , TÜRK PATOLOJİ DERNEĞİ

 • 1999Sağlık ve Tıp

  MELANOSİTİK TÜMÖRLER KURSU , 14. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

 • 1999Sağlık ve Tıp

  ENDOMETRİYAL BİYOPSİ VE KÜRETAJ MATERYALİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KURSU , 14. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

 • 1999Sağlık ve Tıp

  ELE GELEN (PALPABL) KİTLELERDE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİNİN TEMEL İLKELERİ KURSU , TÜRK PATOLOJİ DERNEĞİ

 • 1999Sağlık ve Tıp

  KRONİK HEPATİTLER KURSU , TÜRK PATOLOJİ DERNEĞİ