Education Information

Education Information

 • 1997 - 2000 Expertise In Medicine

  Istanbul Medeniyet University, Göztepe E.A.H. Patoloji Bölümü, Turkey

 • 1989 - 1995 Undergraduate

  Istanbul University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2000 Expertise In Medicine

  MEMENİN İNVAZİV DUKTAL KARSİNOMLARINDA C-ERB-B2 ONKOJENİNİN İMMUNHİSTOKİMYASAL ANALİZİ,PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE BİRLİKTELİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Sağlık Bakanlığı, Cerrahi Bilimler, Patoloji

Certificates, Courses and Trainings

 • 2017Olgularla Nefropatoloji Kursu

  Health&Medicine , Patoloji Dernekleri Federasyonu

 • 2017PEDİATRİK VE PERİNATAL PATOLOJİ OTOPSİ KURSU

  Health&Medicine , Türk Patoloji Derneği

 • 2017TİROİD SİTOPATOLOJİSİ KURSU

  Health&Medicine , TÜRK SİTOPATOLOJİ DERNEĞİ

 • 2016RENAL TRANSPLANTASYON PATOLOJİSİ KURSU

  Health&Medicine , TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ

 • 2016PROBLEME DAYALI ÖĞRENME

  Education Management and Planning , İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

 • 2016Baş-Boyun Patolojisi Kursu

  Health&Medicine , Türk Patoloji Derneği

 • 2016Böbrek ve Mesane Tümörlerine Güncel Bakış

  Health&Medicine , Acıbadem Üniversiesi

 • 2015Etik Kurul Üyelerine ve Üye Adaylarına Yönelik Klinik Araştırmalar Eğitimi

  Health&Medicine , SAĞLIK BAKANLIĞI

 • 2015MEME KANSERİNE YAKLAŞIM, TANI ZORLUKLARI ve BİYOLOJİK BELİRLEYİCİLERDEKİ YENİ GELİŞMELER

  Health&Medicine , EGE PATOLOJİ DERNEĞİ

 • 2015HEPATOBİLİYER SİSTEMİN KOLESTATİK ve ,OTOİMMUN HASTALIKLARI KURSU

  Health&Medicine , TÜRK PATOLOJİ DERNEĞİ

 • 2015OLGULARLA JİNEKOPATOLOJİ KURSU: RUTİNDE SIK KARŞILAŞILAN SORUNLARA PRATİK YAKLAŞIM KURSU

  Health&Medicine , ÇUKUROVA PATOLOJİ DERNEĞİ

 • 2015OLGULARLA MESANE, PROSTAT VE TESTİS TÜMÖRLERİ KURSU

  Health&Medicine , ÇUKUROVA PATOLOJİ DERNEĞİ

 • 20154. PATOLOJİ KIŞ OKULU EĞİTİM PROGRAMI

  Health&Medicine , ANKARA PATOLOJİ DERNEĞİ

 • 2015Etik Kurullarının Yapılanması için Standardizasyon Gereklilikleri Kursu

  Health&Medicine , SAĞLIK BAKANLIĞI

 • 2014NEFROPATOLOJİ KURSU

  Health&Medicine , EGE PATOLOJİ DERNEĞİ

 • 2014KARACİĞER PATOLOJİSİ KURSU

  Health&Medicine , İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

 • 2014NÖROPATOLOJİ KURSU

  Health&Medicine , TÜRK PATOLOJİ DERNEĞİ

 • 2014MESANE TÜMÖRLERİ PATOLOJİSİ KURSU

  Health&Medicine , NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

 • 2014MEME PATOLOJİSİ KURSU

  Health&Medicine , TÜRK PATOLOJİ DERNEĞİ

 • 2013ÜROPATOLOJİ KURSU

  Health&Medicine , 23. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

 • 2013GASTROİNTESTİNAL SİSTEM PATOLOJİSİNDE GÜNCELLEMELER KURSU

  Health&Medicine , ANADOLU PATOLOJİ DERNEĞİ

 • 2013HEPATOBİLİYER PATOLOJİ KURSU

  Health&Medicine , 9. ULUSAL HEPATOLOJİ KONGRESİ

 • 2013PATOLOJİ KIŞ OKULU

  Health&Medicine , ANKARA PATOLOJİ DERNEĞİ

 • 2012SIVI BAZLI SERVİKAL SİTOLOJİ KURSU

  Health&Medicine , ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

 • 2012PANKREATO-BİLİYER SİSTEM NEOPLAZİ VE ÖNCÜL LEZYONLARI KURSU

  Health&Medicine , MARMARA ÜNİVERSİTESİ

 • 2012OLGULARLA RENAL TRANSPLANTASYON PATOLOJİSİ KURSU

  Health&Medicine , BURSA HİLTON CONVENTİON CENTER

 • 2012DERMATOPATOLOJİ KURSU

  Health&Medicine , TÜRK PATOLOJİ DERNEĞİ

 • 2011ÜROGENİTAL PATOLOJİ KURSU

  Health&Medicine , 21. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

 • 2010SEREBROVASKÜLER BY-PASS TEKNİKLERİ VE SEREBRUM AK MADDE YOLLARININ MİKROCERRAHİ ANATOMİSİ

  Health&Medicine , GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

 • 2010AKCİĞER PATOLOJİSİ KURSU

  Health&Medicine , TÜRK PATOLOJİ DERNEĞİ

 • 2010KARACİĞER İĞNE BİYOPSİLERİNDE TANI GÜÇLÜKLERİ KURSU

  Health&Medicine , 20. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

 • 2010PANKREATO-BİLİYER SİSTEM PATOLOJİSİ KURSU

  Health&Medicine , MARMARA ÜNİVERSİTESİ

 • 2009BARSAĞIN İLTİHABİ HASTALIKLARI KURSU

  Health&Medicine , CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

 • 20087. PEDİATRİK VE PERİNATAL PATOLOJİ KURSU

  Health&Medicine , CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

 • 2008İSTATİKSEL PROSES KONTROL EĞİTİMİ

  Health&Medicine , STANDART KALİTE VE TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

 • 2003GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRLER KURSU

  Health&Medicine , TÜRK PATOLOJİ DERNEĞİ

 • 2003KLİNİSYENLER İÇİN MOLEKÜLER GENETİK KURSU

  Health&Medicine , İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ GENETİK ANABİLİM DALI

 • 2000AĞIZ BOŞLUĞU PATOLOJİSİ KURSU

  Health&Medicine , TÜRK PATOLOJİ DERNEĞİ

 • 1999ENDOMETRİYAL BİYOPSİ VE KÜRETAJ MATERYALİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KURSU

  Health&Medicine , 14. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

 • 1999MELANOSİTİK TÜMÖRLER KURSU

  Health&Medicine , 14. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

 • 1999KRONİK HEPATİTLER KURSU

  Health&Medicine , TÜRK PATOLOJİ DERNEĞİ

 • 1999ELE GELEN (PALPABL) KİTLELERDE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİNİN TEMEL İLKELERİ KURSU

  Health&Medicine , TÜRK PATOLOJİ DERNEĞİ