Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kim Fortuny. Animals and the Environment in Turkish Culture: Ecocriticism and Transnational Culture. London: I.B.Tauris, 2019.

Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, vol.110, pp.392-397, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Bir Metin Yeniden Yazılırken Neler Değiştirilir: Dâfi'u'l-Hüzn ve Mahzenü'l-Esrâr Örneği

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, no.22, pp.137-170, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Organlar Dile Gelince: İbrani ve Türk Edebiyatlarında Organların Münazarası ve Receb Vahyî’nin Münâzara-i A‘zâ-yı Beşer’i

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, no.13, pp.251-284, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Leâlî'nin Terceme-i Ba'z-ı Âyât-ı Zebûr Adlı Manzûmesi

Türkiyat Mecmuası , vol.26, no.2, pp.75-93, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Divan Şiirinde Ebu Hanife

Journal of Turkish Studies, vol.8, no.1, pp.1043-1060, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Osmanlı Latifelerinde Davacı, Davalı ve Hükmedici Kadınlar

Geçmişten Bugüne Türk Yazınında Kadının Temsili II, İstanbul, Turkey, 8 - 10 March 2023, pp.116-117

Klasik Türk Edebiyatında Bıyık ve Nigînî Mühürdar Çelebi'nin Manzum Bıyık Latifesi

Klasik Türk Edebiyatında Gülmece ve Mizah, Kocaeli, Turkey, 27 - 28 May 2022, pp.368-388

Tercüme ve Telif Arasında Sebeb-i Telif Kurguları: Lâmiî Çelebi'nin Eser Yazma Gerekçeleri

Sebeb-i Telif: Osmanlı Müelliflerinin Açık ve Örtük Eser Yazma Nedenleri, İstanbul, Turkey, 8 - 10 June 2022, pp.54-55

Osmanlı Edebiyatında İktidarın Dayanağı Olarak Kılıç ve Kalem

Es-Seyf ve'l-Kalem: Şiir ve Kültürel İktidar, Kocaeli, Turkey, 28 - 29 May 2021, pp.328-336

Hangi Mevsim Daha İyidir? Dünya Edebiyatında Mevsim Münazaralarına Ekoeleştirel Bir Yaklaşım

I. Ulusal Çevreci Beşeri Bilimler Konferansı, Nevşehir, Turkey, 27 - 28 May 2021, pp.3

Books & Book Chapters

Episodes in the Encyclopedia