Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2022 - Continues Assistant Professor

    Istanbul Medeniyet University, İslami İlimler Fakültesi, İslam Tarihi ve İslami Türk Edebiyatı

  • 2019 - 2022 Lecturer PhD

    Istanbul 29 Mayis University, Faculty Of Theology

Courses

  • Undergraduate Türk İslam Edebiyatı